Lleida

Totes les notícies


ERC-Avancem reclama més facilitats per obtenir les bonificacions pel bon ús de les deixalleries

Detecta manca d'informació i comprovants als punts de recollida de residus domèstics   El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem presentarà una proposta de resolució a la Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal del mes de juny per instar l’Ajuntament de Lleida i l’empresa concessionària del servei municipal de recollida, transport i tractament de residus domèstics a facilitar l’aplicació de les exempcions i bonificacions fiscals previstes a l’Ordenança fiscal. En concret, ERC-Avancem demana a l’equip de govern que doti totes les deixalleries municipals de la provisió de rebuts o comprovants necessària perquè la ciutadania pugui acreditar la seva utilització i els residus aportats amb l’objectiu de poder sol·licitar exempcions i bonificacions fiscals de la Taxa per recollida, transport i tractament de residus municipals domiciliaris i assimilables. També li reclama que insti l’empresa concessionària a formar el personal de les deixalleries municipals per a què doni la informació corresponent a la ciutadania. El president d’ERC-Avancem, Carles Vega, explica que “l’ordenança recull dos trams de bonificació percentual de la tarifa corresponent, per raó d’ingressos familiars baixos, i una minoració de 10 euros si es compleixen unes determinades condicions d’ús de les deixalleries municipals com fer-ne ús sis cops l’any i portar-hi una determinada quantitat d’oli de cuina, mobles, electrodomèstics, bateries de cotxe o pintures, entre altres.” Vega adverteix que “segons diversos testimonis de ciutadanes i ciutadans de diferents barris de Lleida, aquests avantatges són desconeguts pel personal que té al seu càrrec la gestió de les deixalleries i tampoc coneixen l’existència de rebuts o comprovants que permetin acreditar la utilització de la deixalleria i, per tant, no se n’han pogut beneficiar.” El grup també requereix a la Paeria que reforci la informació sobre els drets i deures de la ciutadania en matèria d’ordenances fiscals i preus públics, especialment sobre les exempcions i bonificacions.