Lleida

Totes les notícies


Baiget ha visitat les obres d'ampliació proposades per ERC-Avancem

ERC-Avancem celebra l’ampliació del CAAC i proposa tallers de sensibilització a les escoles per evitar l’abandonament de mascotes

Les obres d’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Lleida impulsades pels republicans s’estan acabant  El grup municipal d’ERC-Avancem insta l’equip de govern de la Paeria a organitzar als centres educatius de Lleida xerrades i tallers de sensibilització per tal de fomentar la tinença responsable d’animals i les adopcions com a acció complementària a la campanya publicitària endegada recentment. L’objectiu és evitar abandonaments i la possible sobreocupació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, que s’està ampliant a proposta del grup republicà. Després de fer una visita a les obres del centre, el portaveu del grup, Josep Maria Baiget, ha celebrat que “en l’últim any el govern municipal s’ha posat les piles en la millora del benestar dels animals després de donar llum verda a les demandes d’Esquerra: el canvi de nom de ‘canera’ pel de ‘Centre d’Acollida d’Animals de Companyia’ i les obres d’ampliació de les instal·lacions”. Baiget destaca que “la construcció dels nous boxes annexos als vells permetran netejar-los sense els gossos dins i evitar així que es mullin a l’hivern, a més de tenir més espai per a esbarjo.” Precisament per evitar que arribin més animals al centre, ERC-Avancem reclama intensificar les campanyes de sensibilització: “està bé fer cartells informatius però caldria fer un pas més enllà i incorporar a la campanya un aprofundiment en el món educatiu escolar, entenent que la canalla moltes vegades són els catalitzadors de la decisió que es pren a les llars a l’hora d’incorporar-hi un animal de companyia.”  Baiget adverteix que “és clau conscienciar els futurs propietaris d’animals que cal responsabilitat per tenir cura de les mascotes i evitar així abandonaments, totalment inadmissibles.” El grup farà la proposarà a la propera Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat, responsable de la campanya publicitària que està en marxa, amb l’objectiu que la treballi juntament amb la Regidoria d’Educació.

Aprovada la proposta del grup municipal d’ERC-Avancem per fer una renovació integral de la canera municipal 

La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat ha donat llum verda a la proposta de resolució del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem que demanava que es faci una millora integral de l’anomenada “canera municipal”, començant pel nom, que passarà a ser “centre d’acollida temporal d’animals de companyia”. El govern de la Paeria s’ha compromès a presentar abans que acabi l’any un pla d’execució temporal i les partides pressupostàries assignades per renovar les instal·lacions i millorar el servei que es dóna al centre. Entre les millores proposades per ERC-Avancem amb l’objectiu de vetllar perquè el centre ofereixi la màxima cura, protecció, benestar i respecte als animals hi ha la de habilitar als boxs on viuen els gossos un accés directe al pati posterior per gaudir d’unes hores d’esbarjo, a més de donar utilitat a la “casa del guarda”, fer un codi de bones pràctiques per als professionals que hi treballen, crear un comitè ètic que s’encarregui d’afrontar situacions crítiques dels animals malalts i donar una solució per a les 35 colònies de gats urbans detectades. ERC-Avancem també demana l’elaboració d’un pla de treball en què es concretin les funcions del centre i les tasques de cura que s’hi realitzen, així com la càrrega de treball del personal. La comissió també ha aprovat la proposta d’ERC-Avancem que reclamava estudiar l’habilitació de diferents passos i semàfors a demanda per creuar amb seguretat la LL-11 des de la rotonda de l’Avinguda Estudi General fins a la variant sud. La proposa també inclou la construcció d’un pas inferior per a vianants i ciclistes que doni continuïtat al camí que hi ha al costat del canal de Serós.

El grup municipal d’ERC-Avancem reclama un projecte de renovació integral de la canera municipal, inclòs el nom  

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem demanarà a la propera Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat que el Govern de la Paeria faci una millora integral de l’anomenada “canera municipal”, que inclogui la revisió de les instal·lacions i de les tasques que s’hi desenvolupen i fins i tot el canvi de nom del centre. En primer lloc, ERC-Avancem considera que “canera municipal” no és un nom adequat per a la funció que s’hi realitza i reclama que se substitueixi pel de “Centre d’acollida temporal d’animals de companyia” o quelcom similar que representi les competències que té assignades la Paeria i que visualitzi un ferm compromís integral de cura, protecció, confort i respecte als animals. A més, el grup d’Esquerra demana que s’inclogui al pressupost per al 2017 un projecte de revisió de les instal·lacions entre les quals hi hagi diverses mesures com habilitar als bòxers on viuen els gossos un accés directe al pati posterior, de manera que els animals hi puguin sortir per gaudir d’unes hores d’esbarjo. També caldria donar utilitat a la “casa del guarda”, un espai municipal actualment en desús. Així mateix, el grup reclama que es redacti un codi de bones pràctiques adreçat als professionals que tenen assignada la tasca de recollida, atenció, cura i manteniment dels animals amb l’objectiu que aquests tinguin un benestar òptim. ERC-Avancem també proposa que es creï un comitè ètic que tingui com a funció principal la presa de decisions adreçades als animals que estiguin en una situació crítica. En concret, per als animals que pateixen malalties greus i/o cròniques, i els que per la seva edat o caràcter necessitin una resposta legal i èticament correcta. Per últim, Esquerra demana que s’elabori un pla de treball que impliqui la definició concreta de les funcions del centre, la revisió de la càrrega de treball del personal assignat, la concreció de les tasques de cura que es realitzen als animals de companyia, així com una solució per a les 35 colònies de gats urbans detectades a data d’avui.