Lleida

Totes les notícies


ERC, Crida i el Comú denuncien que la concessió de la Llotja no preveu cap festa de Cap d’Any sense l’autorització del CNC

Exigeixen que es compleixi el plec de condicions, la seguretat i la igualtat d’oportunitats Els grups municipals d’ERC-Avancem, la Crida-CUP i el Comú han reclamat aquest dilluns al govern de la Paeria que es garanteixi que els actes que es fan a la Llotja de Lleida compleixen el plec de condicions i usos fixats en l’adjudicació del contracte, que no contempla que l’empresa que gestiona el servei de càtering pugui subcontractar una tercera empresa per a l’organització d’una macro festa de Cap d’Any. El portaveu d’ERC-Avancem, Josep Maria Baiget, ha explicat que “si una empresa que no és l’adjudicatària fa una festa a la Llotja cal el permís explícit del Centre de Negocis i Convencions (CNC) i pagar 4.000 € per a l’explotació de l’equipament públic, cosa que el regidor responsable del CNC va negar durant el ple de novembre de la Paeria.” A més, Baiget ha explicat que “Esquerra no s’oposa al fet que s’organitzi una festa a la Llotja, sempre que es compleixi el plec de condicions i les mesures de seguretat pertinents, que el CNC en tregui un benefici i que es garanteixi la igualtat d’oportunitats a totes les empreses privades interessades amb un concurs públic”. Els tres grups presentaran una proposta de resolució aquest dimarts a la Comissió Informativa de polítiques de la gestió, i promoció de la Ciutat i la sostenibilitat demanant al govern municipal que es comuniqui de forma fefaent a l’empresa adjudicatària que no disposa d’autorització expressa i per escrit del CNC per la cessió a tercers de l’espai adjudicat per la seva explotació, i que per tant està incomplint la concessió, amb les corresponents conseqüències que comporta aquest incompliment.  A la proposta de resolució també es demana que la Paeria vetarà, i així ho comunicarà a l’empresa adjudicatària i a l’empresa organitzadora de l’esdeveniment, BONOBO, que no està contemplat ni es preveu l’atorgament de cap mena de permís present o futur per organitzar festes multitudinàries a la Llotja, inclosa la festa de cap d’any d’aquest Nadal, fins que no es clarifiqui i s’aprovin les normes i clàusules de licitació pública d’aquest tipus d’esdeveniments al Palau de Congressos i Convencions de la Llotja.

ERC-Avancem considera que la Llotja encara depèn massa de la injecció econòmica de la Paeria

Reclama que es millori la gestió del CNC, donat que al 2017 es va generar poc benefici El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem afirma que el Centre de Negocis i Convencions (CNC) encara depèn excessivament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Lleida i que la nova fórmula de gestió directa ha de millorar perquè el centre tingui viabilitat. Després de la reunió del Consell d’Administració del CNC per a l’aprovació del comptes del 2017, el conseller d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha afirmat que “si bé el Centre de Negocis ha vist minvada l’aportació de la Paeria en 300.000 euros, el seu balanç també ha baixat prop de mig miler d’euros. Veiem que la capacitat del propi centre de generar benefici és encara molt limitada i per això instem a millorar-ne la gestió, que en gran part del 2017 ja va ser directa.”  Vega també ha lamentat que la documentació s’envia als consellers amb massa poc temps per ser estudiada i, per tot plegat, ha votat en contra del comptes.  D’altra banda, el conseller d’ERC-Avancem s’ha abstingut en l’acord per a la liquidació del contracte amb l’antiga concessionària, la Llotja de Lleida S.A., per manca d’informació. Una opacitat que es fa extensiva pel que fa a la situació del solar del costat de la Llotja. Vega ha denunciat “manca d’interès del president del CNC per aclarir aquest tema”, que ha estat objecte de precs i preguntes per part d’alguns consellers i que no ha obtingut resposta.  

ERC-Avancem exigeix garanties sobre la construcció de les torres de la Llotja i denuncia manca d’informació

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha demanat aquest dilluns garanties al Centre de Negocis i Convencions sobre l’execució del projecte de les dues torres al solar annex a la Llotja de Lleida. A més, qualifica d’ ‘insuficient’ la informació presentada a la reunió del consell. El conseller Carles Vega, representant d’ERC-Avancem, ha reclamat ‘garanties que les torres es faran i que no es tracta d’una maniobra dilatòria’. Vega adverteix que ‘volem estar segurs que el projecte tirarà endavant i que no es farà només un moviment de terres per després demanar una altra pròrroga.’ També ha denunciat que ‘es va ocultar informació als consellers de l’avantprojecte de construcció de les torres, malgrat haver-ho preguntat en diverses ocasions.' ‘Sabem que el govern municipal coneixia les intencions dels promotors dies abans de la seva presentació pública, com ha reconegut el propi conseller delegat’, ha assenyalat Vega. Pel que fa als informes presentats pel conseller delegat, ERC-Avancem considera que ‘el pla d’acció 2017-2020 és només una declaració d’intencions, poc concret i amb propostes repetitives i no s’hi especifica el pla comercial’. Per això demana ‘un cronograma que concreti com i quan es preveu que s’aconsegueixin els objectius marcats.’ D’altra banda, ERC-Avancem ha criticat que ‘no han presentat cap pla d’empresa que estudiï la viabilitat de la Llotja i el model de gestió idoni i l’informe sobre l’activitat comercial que s’ha fet des del 2010 és genèrica, parcial i insuficient, ja que només quantifica el nombre d’activitats però no el volum de negoci que ha generat.’ La petició d’aquest informe és un dels punts d’una moció d’Esquerra que el ple va aprovar malgrat el vot negatiu del PSC i C’s. De fet, Vega ha lamentat que ‘els informes confirmem que fins ara no s’havien explotat prou les possibilitats comercials de l’equipament ni les sinergies amb altres pols d’atracció de la ciutat, com havíem denunciat.

ERC-Avancem es mostra sorprès per l’anunci de la construcció de les torres de la Llotja i reclama més informació

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha mostrat la seva sorpresa davant l’anunci de petició de la llicència d’obres de l’entitat bancària propietària del solar annex a la Llotja de Lleida a construir les dues torres previstes. El president del grup municipal, Carles Vega, ha lamentat que ‘l’anunci l’ha fet l’alcalde i no el conseller delegat del Centre de Negocis i Convencions, i l’han conegut abans els mitjans de comunicació que els consellers, tot i que fa menys d’una setmana de l’últim Consell d’Administració’. Per a Vega, això ‘és menystenir el Consell i els seus membres, ja que una proposta així no es presenta d’avui per demà, sinó que es porta treballada de dies o setmanes’. Vega espera que es tracti d’un ‘projecte seriós i no només una manera de guanyar temps per evitar que es faci la reversió del terreny.’ En aquest sentit, ha reclamat que a la propera reunió del consell, dilluns 10 d’abril, ‘ens donin més detalls del projecte, com el dia d’inici d’obres’. El president del grup s’ha mostrat prudent i ha afirmat que ‘a falta de tenir una informació més completa, sembla que la proposta resol la disjuntiva respecte al futur del solar i allibera el Consell d’Administració d’un problema’.

ERC-Avancem demana un informe extern sobre el solar de la Llotja i rebutjar més pròrrogues

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem celebra que el Consell d’Administració extraordinari del CN&C hagi aprovat les seves propostes d’encarregar un nou informe jurídic extern per aclarir les condicions de la reversió del solar annex a la Llotja i de no fer més pròrrogues del contracte de compra-venda, que venç el proper 17 d’abril. El conseller representant d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha criticat que ‘han passat 7 anys des del primer venciment del contracte’ i ha insistit que ‘cal prendre una decisió sobre els terrenys de la Llotja sense més dilacions’. Per això ha proposat que el consell aprovés el compromís de no acceptar més pròrrogues del contracte. ERC-Avancem, juntament amb PDeCAT i Unió i la Crida per Lleida-CUP, també ha reclamat 'un informe extern que doni garanties que el dret de reversió previst en les clàusules del contracte per incompliment del compromís de construir dos gratacels no comporta cap cost, com assegura la Fiscalia Anticorrupció.’ Els tres grups ja van alertar ahir que l’informe presentat pel Centre de Negocis i Convencions no és prou clar i contradiu l’escrit de diligències d’investigació dirigit a l’Audiència Nacional per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció. A més, cal tenir en compte que l’informe s’ha fet des del mateix CN&C. D’altra banda, ERC-Avancem ha preguntat al conseller delegat, Rafel Peris, per les accions dutes a terme per donar compliment als acords aprovats al ple de febrer respecte la Llotja: un estudi de la situació econòmica i financera, una auditoria de l’estat de les instal·lacions i els seus equipaments, un pla d’empresa, un pla estratègic i tecnològic, un pla d’acció anual, un sistema d’anàlisi de resultats per controlar-ne l’execució i un informe de l’activitat congressual i teatral real de la Llotja. Per a aquest últim, aprovat pel ple malgrat el vot contrari del PSC i C’s, s’havia fixat un termini d’un mes, que ja ha expirat.

Sorpresa i incredulitat per les conclusions de l'informe encarregat pel CNC sobre la reversió del solar de la Llotja

Els grups municipals d'ERC-Avancem, PEDeCAT i Unió i la Crida per Lleida-CUP mostrem la nostra sorpresa i incredulitat davant les conclusions de l’informe jurídic encarregat pel Centre de Negocis i Convencions (CNC) en relació a la reversió del solar annex a la Llotja del seu actual propietari al CNC. Aquesta reversió està prevista en les clàusules de compra-venda, que permeten la recuperació del terreny per incompliment del compromís de construir dos gratacels. Aquest informe contradiu el que de forma ben clara va establir en l’escrit de diligències d’investigació núm. 33/2014, de data 9 de febrer de 2017, dirigit a l’Audiència Nacional per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, on es fa constar que “l’exercici de la resolució implicarà la reversió a favor de la venedora de la finca transmesa, amb totes les seves accessions i edificacions, sense indemnització, així com amb la pèrdua de la fiança i de totes les quantitats abonades en concepte de preu de compra”.  Aquest pronunciament tan clar contrasta amb l’informe encarregat pel CNC, segons el qual “no es pot garantir que en cas d’exercitar-se les condicions resolutòries del contracte, el CNC no hagi de fer front a l’obligació de reintegrar tot o part del preu en el seu dia percebut per la finca venuda, amb els interessos legals que aquest import hagués generat, com a conseqüència d’una reclamació formulada en aquest sentit per aquell que sigui propietari de l’immoble”. És evident que l’altra part sempre té el dret de recórrer als Tribunals si no està d’acord amb els termes de la reversió, però ens sembla que les clàusules del contracte són prou diàfanes, com també assenyala en el seu escrit la Fiscalia. Els consellers del PDeCAT i Unió, ERC-Avancem i la Crida per Lleida-CUP exigirem major concreció sobre aquest informe en el Consell d’Administració urgent i extraordinari que se celebrarà demà a instàncies d’aquests consellers.

El grup municipal ERC-Avancem denuncia que el CN&C se salta els seus estatuts i la llei de contractació 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia que el Conseller Delegat del Centre de Negocis i Convencions (CN&C), Rafel Peris, incompleix la llei de contractació del sector públic i menysté les competències del Consell d’Administració després d’arribar a un acord de forma unilateral amb l’entitat Shalom perquè assumeixi el servei de cafeteria i restauració de la Llotja aquesta mateixa setmana. L’acord s’ha donat a conèixer aquest dimarts als membres del Consell d’Administració mitjançat un correu electrònic sense que se’ls hagi consultat prèviament. ERC-Avancem destaca que el centre especial de treball amb el qual s’ha arribat a un acord és un bon exemple d’empresa èticament responsable, un valor que el grup d’Esquerra a la Paeria ha reclamat reiteradament que s’inclogui als plecs de clàusules de contractació de l’administració, però reclama que s’obri amb la màxima celeritat una convocatòria pública i transparent per adjudicar el servei de restauració. Els republicans consideren que el procediment que es vol tira endavant és totalment irregular i fruit de la poca previsió del Conseller Delegat, donat que aquesta qüestió no es va acordar en cap de les dues reunions del Consell d’Administració celebrades al febrer, i malgrat fa un mes –l’1 de febrer- que el CN&C va acceptar la renúncia de l’empresa concessionària a continuar amb l’activitat contractada. Així mateix, ERC-Avancem adverteix que, segons l’article 133 dels estatuts del CN&C, una decisió com aquesta no es pot prendre de forma individual pel Conseller Delegat, sinó que l’òrgan competent és el Consell d’Administració. Per tot plegat, reclamen la convocatòria urgent dels consellers per tal de fer una valoració de la situació i consensuar una decisió amb l’objectiu d’evitar la interrupció del servei amb el procediment correcte. A més, recorda que la llei de contractes permet que, encara que l’empresa renunciï a la concessió, se li pot reclamar que segueixi prestant el servei fins que es trobi una alternativa.

El grup municipal ERC-Avancem titlla de ‘frau’ la reunió extraordinària del CNC i demana la dimissió de Peris

El conseller del Centre de Negocis i Convencions (CNC) representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem, Carles Vega, ha denunciat que el Consell d’Administració extraordinari del CNC celebrat aquest dimecres a petició d’ERC-Avancem, PDECAT i la Crida per Lleida-CUP per la situació de la Llotja ‘ha sigut un frau perquè no se’ns ha facilitat la informació econòmica que vam demanar i, per tant, no tenia cap sentit.’ Durant la reunió, Vega ha demanat la dimissió del conseller delegat, Rafel Peris, ‘per la falta de consideració i sensibilitat cap als altres consellers i sobretot perquè davant de la incapacitat de negoci i viabilitat de la Llotja no ha sigut capaç de revertir la situació i ha hagut de ser l’empresa concessionària la que ha dimitit’. De totes maneres, Vega ha celebrat que ‘fruit de les pressions dels quatre grups de l’oposició que divendres presentem mocions sobre la gestió de la Llotja, Peris s’ha compromès a fer un pla d’empresa i un pla estratègic de viabilitat, tot i que sense data.’ ERC-Avancem exigeix que aquests plans es facin amb celeritat, així com la reclamació a l’empresa concessionària dels 300.000 euros impagats en concepte de cànon i la confiscació de la garantia de 150.000 euros, amb l’objectiu de redirigir la situació de la Llotja el més aviat possible. Cal recordar el grup republicà ja havia demanat a finals d'any la rescissió de la concessió amb La Llotja S.A. per imcompliment del contracte.  A partir de l’1 de març, el CNC assumirà la gestió del Palau de Congressos i el Teatre de la Llotja, excepte el servei de restauració, que s’haurà de treure a licitació. Vega ha insistit que ‘cal replantejar el model de gestió de la Llotja’ i ha recordat que ‘les pèrdues acumulades des de l’any 2010 són de prop de 8 milions d’euros.’ ERC-Avancem defensarà divendres una moció al ple de la Paeria en què demana la dimissió del conseller delegat, el cobrament del deute i la garantia a l’empresa concessionària, un estudi de la situació econòmica i financera, una auditoria de l’estat de les instal·lacions i equipaments, la simplificació de la trama d’organismes i la dissolució de les fundacions que operen a l’entorn de la Llotja, un pla estratègic i tecnològic, un pla d’acció anual i un sistema d’anàlisi de resultats per controlar-ne l’execució.

El grup municipal ERC-Avancem exigeix la dimissió del conseller delegat del CNC i un pla de viabilitat per a la Llotja

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem demanarà al proper ple de la Paeria la dimissió del conseller delegat del Centre de Negocis i Convencions (CNC) per la seva responsabilitat en la mala gestió de l’equipament, que ha suposat una previsió de pèrdues de prop de 9 milions d’euros des del 2010. També reclama que es faci un informe de la situació econòmica actual i un pla de negoci per garantir el futur de la Llotja. El president d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha presentat aquest dilluns la moció que es debatrà al ple de divendres i ha denunciat que ‘la Llotja no està ni sota control polític ni sota supervisió econòmica directa de l’Ajuntament.’ També ha destacat que el grup d’Esquerra té la voluntat de fer públic el debat de la gestió de la Llotja més enllà del CNC i que ‘cal acabar amb el pantallisme i l’entramat de fundacions i opacitat que hi ha al voltant de l’equipament.’ La moció demana, en primer terme, que l’Ajuntament de Lleida insti el CNC a reclamar el cobrament del deute contret per l’empresa i confiscar la garantia dipositada en el moment de formalització del contracte de concessió. Cal recordar que l’empresa deu més de 300.000 euros pels cànons impagats. En segon lloc, reclama que s’encarregui un estudi de la situació econòmica i financera i una auditoria de l’estat de les instal·lacions i els seus equipaments. Així mateix, ERC-Avancem exigeix que la Paeria simplifiqui la trama d’organismes que operen a l’entorn de la Llotja, procedint, entre altres coses, a la dissolució de la Fundació del Paisatge Urbà i a la Fundació Teatre de la Llotja, per la seua inoperativitat. Per revitalitzar l’equipament i garantir-ne la seva viabilitat, el grup també demana l’elaboració d’un pla d’empresa, determinar el model de direcció i organització i plantejar-se la gestió directa per part de l’Ajuntament de Lleida. A més, fer un pla estratègic i tecnològic que traci els objectius generals del nou model de gestió, un pla d’acció anual i un sistema d’anàlisi de resultats per controlar-ne l’execució.