Lleida

Totes les notícies


Baiget: “El govern de la Paeria haurà de donar explicacions sobre les irregularitats en la gestió econòmica i, si cal, assumir responsabilitats”

ERC-Avancem, el PDeCat, la Crida i el Comú forcen un ple extraordinari a la Paeria sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes Els grups municipals d’ERC-Avancem, el PdCat, la Crida-CUP i el Comú de Lleida han registrat aquest divendres una sol·licitud per a la convocatòria d’un ple extraordinari a l’Ajuntament de Lleida per posar sobre la taula l’informe 26/2018 de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2015 que ha detectat irregularitats en la gestió econòmica i financera del govern del PSC i debatre diversos acords. El portaveu d’ERC-Avancem, Josep Maria Baiget, ha advertit que “l’informe ens dóna la raó als grups de l’oposició que ja havíem denunciat irregularitats de l’equip de govern en contractacions, concessions i el pagament de factures sense pressupost i per això cal que doni explicacions de la seva nefasta gestió i, si cal, assumeixi responsabilitats.” Baiget ha recordat que “executar despeses sense disposar de crèdit pressupostari és una pràctica irregular, però durant l’any 2015 va ascendir a 3 milions i mig d’euros.” Els tres acords proposats per ERC-Avancem per debatre al ple són: instar l’equip de govern que encarregui una actualització de la Relació de Llocs de Treball amb l’objectiu de solucionar les deficiències detectades en l’informe de la Sindicatura, encarregar als serveis d’Intervenció una normativa interna específica per garantir la correcta fiscalització prèvia de les despeses amb l’objectiu final de reduir el volum de reconeixements extrajudicials de crèdit -despeses sense consignació pressupostària- acompanyada de mesures de per tal que els serveis d’Intervenció tinguin capacitat per absorbir plenament les funcions de control financer, i instar l’equip de govern fer una auditoria específica que analitzi tots els contractes vigents i proposi mesures correctores per a totes les deficiències recollides a l’Informe 26/2018. Els grups de l’oposició també proposen que es faci una revisió d’ofici dels expedients que han estat objecte de fiscalització i que consten en diferents apartats de l’informe de la Sindicatura, que es regularitzin les situacions anòmales detectades i s’elabori un protocol d’aplicació per evitar la pràctica irregular detectada en l’informe abans d’acabar el mandat, a més de revisar d’ofici els expedients d’Ilnet.

ERC-Avancem reclama al govern municipal que publiqui a la seu electrònica l’informe de la Sindicatura de Comptes com estableix la llei

El grup republicà ho portarà a la Comissió de Transparència de divendres El grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria demanarà a la Comissió especial de la Transparència d’aquest divendres que l’equip de govern publiqui a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida i a la seva pàgina web l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en què s’assenyalen diverses irregularitats en despeses, contractacions i concessions durant el 2015. El grup denuncia que aquest tràmit no s’ha fet, malgrat ho estableix la Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives. El president del grup, Carles Vega, apunta que “el govern municipal no només vulnera la normativa en la contractació de serveis, de subministraments i d’obres,  també incompleix la llei de mesures fiscals, financeres i administratives pel que fa a la transparència, amagant l’informe de la Sindicatura de Comptes a la ciutadania”. La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives especifica en la seva disposició addicional sisena “Coneixement i publicitat dels informes de fiscalització dels ens locals” que “els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa.” Vega recorda que “l'òrgan públic que fiscalitza els comptes, la gestió econòmica i el control financer ha dictaminat que l’equip de govern de la Paeria ha gestionat de forma irregular el pressupost municipal de despeses i diverses contractacions i concessions –almenys pel que fa al 2015- amb praxis opaques en l’enllumenat públic, la caserna de la guàrdia urbana o l’Escola de Belles Arts” i lamenta que un govern que es vanta de ser transparent no faciliti a la ciutadania tota la informació quan, a més, hi està obligat per llei.  També destaca que està en converses amb els altres grups municipals per tancar el calendari per a la sol·licitud d’un ple extraordinari monogràfic sobre l’informe, tal com va anunciar a la Comissió informativa de Polítiques de Gestió dels Recursos del mes de gener.

ERC-Avancem demana un ple extraordinari sobre les presumptes irregularitats del PSC a la Paeria denunciades per la Sindicatura de Comptes

Proposa als altres grups municipals que donin suport a la convocatòria per forçar un debat monogràfic  El grup municipal d’ERC-Avancem reclama que es faci un ple extraordinari a l’Ajuntament de Lleida per debatre sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes, que assenyala nombroses irregularitats en contractacions de la Paeria l’any 2015. El president del grup, Carles Vega, denuncia que “uns fets tant greus que posen en entredit la gestió econòmica i financera i les praxis opaques en contractació i concessió d’obres i serveis del govern del PSC no es poden tractar en una comissió extraordinària d’economia convocada amb poques hores d’antel·lació ni es poden diluir en un ple ordinari.”  “Cal més temps per analitzar el document de la Sindicatura de Comptes i un debat en profunditat i amb transparència perquè la ciutadania conegui la salut financera de la Paeria i com es gestionen els seus diners”, ha apuntat Vega. El republicà ha recordat que el grup d’Esquerra ja havia advertit de presumptes irregularitats com contractacions poc transparents, l’atorgament de subvencions encobertes mitjançant el pagament de lloguers i despeses, o el pagament de factures i despeses ordinàries com el subministrament de llum i gas mitjançant el reconeixement de crèdit. A la comissió d’economia d’aquest divendres ERC-Avancem ha proposat que sigui la Comissió de gestió dels recursos qui elevi la petició d’un ple extraordinari a Alcaldia però el govern municipal no ho ha acceptat. Vega ha lamentat la negativa dels socialistes: “Creiem que, donades les circumstàncies i la seriositat dels fets, hauria d’haver estat el propi alcalde qui hagués convocat el ple extraordinari.” Per aquest motiu, el grup republicà buscarà l’acord amb altres grups municipals per forçar la convocatòria d’una sessió extraordinària del ple. Alguns dels grups ja hi han mostrat la seva disposició.  

La gestió econòmica d’ERC a la Generalitat ha permès reduir el deute amb la Paeria un 85%

Vega destaca l’aposta municipalista i social d’Esquerra Republicana com l’aportació al centre de dia de Santa Clara de Lleida El president del grup municipal ERC-Avancem a la Paeria, Carles Vega, ha afirmat aquest divendres que “durant el darrer mandat Esquerra Republicana ha demostrat la seva excel·lent capacitat de gestió al capdavant de Conselleries tan sensibles com la de Benestar Social, Salut, Justícia, i sobretot la Conselleria d’Economia”. A Lleida, “la reducció del deute que acumulava la Generalitat amb la Paeria ha estat del 85%, passant dels 7’4 milions d’euros inicials a poc més d’un milió euros a l’octubre del 2017, de manera que Ros no té excusa per fer les inversions necessàries per a la ciutat”, explica Vega. Per al republicà, “aquestes xifres responen a l’aposta municipalista i en polítiques socials d’Esquerra Republicana, com demostra l’augment de l’aportació econòmica al centre de dia de Santa Clara en més de 200 mil euros”. En total, el govern català va preveure una aportació de 3’5 milions d’euros en serveis socials abans de la intervenció de l’estat espanyol. Vega alerta que les eleccions del 21 de desembre no només determinaran quin serà el proper govern de la Generalitat, donat que el resultat també afectarà la política municipal. Així, recorda que “en el moment en què el Vice-president Oriol Junqueras i el seu equip van posar-se al capdavant dels departaments d’Economia i Hisenda les finances de la Generalitat patien importants tensions de tresoreria, agreujades pel dèficit fiscal de l’actual sistema de finançament, un problema que afecta també de manera directa els municipis, als quals el Ministre Montoro no permet retornar els superàvits a la ciutadania.” A més, assegura que els ajuntaments governats per Esquerra Republicana han sabut trobar l’equilibri entre una gestió econòmica responsable i l’increment de recursos en polítiques socials. La bona gestió de l’equip de la Conselleria d’Economia i Hisenda ha permès sanejar les finances de la Generalitat, reduint el dèficit públic, el termini de pagament a proveïdors i posant les bases per a un creixement econòmic que ha assolit valors del 3,5% del PIB.

El grup municipal d’ERC-Avancem lamenta que el Govern de la Paeria prioritzi interessos partidistes per davant del servei públic

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem considera que l’equip de Govern posa per davant interessos partidistes en detriment de la qualitat del servei a la ciutadania, després que la Comissió d’Economia hagi donat llum verda a la lliure designació de dos nous llocs de treball a la Paeria: el de Cap de Servei d’Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia, i el de Cap de Servei d’Obra Pública. Les dues places s’han creat a partir de la reconversió de dos llocs de treball que estaven vacants. El regidor republicà Josep Maria Baiget ha denunciat que ‘el principi de mèrit i capacitat és ignorat i menystingut per l'equip de Govern’ i ha alertat que ‘la transparència en la selecció dels empleats públics va lligat a la qualitat del servei'. ‘A Esquerra defensem que aquests llocs de treball estratègics estiguin ocupats pels funcionaris que tinguin els millors mèrits i capacitats perquè la ciutadania hi té dret', ha afirmat Baiget. Per això ERC-Avancem ha reclamat que es faci un concurs de mèrits que garanteixi l’accés a l’administració pública en igualtat de condicions, amb publicitat i segons mèrits i capacitats, drets que vulnera el sistema de lliure designació. Per últim, Baiget ha lamentat que 'l'abstenció d'alguns grups municipals ha permès que el PSC pugui assignar a dit dos llocs de treball públics’ i els ha interpel·lat perquè ‘al ple es repensin el vot per tal d'evitar una altra alcaldada'. A la comissió només ERC-Avancem, la Crida per Lleida-CUP i el Comú hi han votat en contra.  

El grup municipal d’ERC-Avancem reclama que l’equip de Govern comenci a fer el ROM promès fa quatre mesos

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia manca de voluntat de l’equip de Govern de la Paeria per agilitzar el ple i millorar el funcionament intern del consistori i lamenta que després de quatre mesos encara no s'ha iniciat el procediment per fer el Reglament Orgànic Municipal de Lleida (ROM) acordat per tots els grups a petició d’ERC-Avancem. Per això insta el PSC a crear aquest mes sense més dilacions el grup de treball per redactar el ROM. El president del grup republicà, Carles Vega, assegura que ‘una vegada més, constatem que el Govern municipal no és seriós i fa promeses que després no compleix’. Així, recorda que ‘la tinenta d’alcalde Montse Mínguez es va comprometre a iniciar el procés de redacció del ROM el 16 de febrer i, tot i que ja li hem reclamat diverses vegades, tampoc aquest mes està previst a l’ordre del dia de la comissió d’economia.’  Vega destaca que ‘un ROM és una eina necessària i eficient, amb rang superior al cartipàs, que permetria acabar amb les llacunes i interpretacions de les normes de l’ajuntament i que donaria validesa als acords presos a les comissions, cosa que ara no passa, com s’ha vist clarament amb algunes decisions unilaterals de l’alcalde.’ ERC-Avancem va presentar una proposta de resolució el passat mes de febrer a la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió dels Recursos, Seguretat Pública i l’Organització Municipal demanant que l’Ajuntament de Lleida tingués un Reglament Orgànic Municipal propi com tenen més d’un centenar de consistoris catalans. La proposta va ser aprovada per unanimitat i es va acordar crear, al mes de març, un grup de treball composat per representants dels grups polítics municipals encarregat de redactar el ROM que després s’haurà d’aprovar al ple. Però a hores d’ara encara no s’ha fet res. Els ajuntament de Girona, Tarragona, Reus, Sabadell, Terrassa, Badalona i l’Hospitalet són alguns dels més de cent consistoris que disposen del seu propi ROM.