Lleida

Totes les notícies


La Paeria i Aqualia agilitzaran l’avaluació i la gestió dels casos de pobresa energètica

Avui s’ha constituït la Comissió de Seguiment establerta al conveni entre ambdues parts, per garantir el pagament de les factures d’aigua de famílies vulnerables. Alhora, s’ha creat una comissió tècnica que donarà comptes dels ajuts atorgats i de situacions d’impagament per falta de recursos, per accelerar-ne l’ajuda. L’Ajuntament de Lleida i FCC Aqualia han constituït avui la Comissió de Seguiment sobre pobresa energètica, tal com estableix el conveni aprovat al ple municipal d’octubre i que va ser signat al mes de novembre. El conveni amb l’empresa concessionària del servei municipal d’abastiment d’aigua –i clavegueram- té la voluntat de garantir el pagament de les factures d’aigua de la ciutadania que no pot fer-se càrrec dels rebuts i evitar el seu sobre endeutament. L’acord passa per la creació d’un Fons Municipal de Solidaritat, dotat amb 100.000 euros, per destinar-lo a aquestes famílies amb menys recursos. La Comissió de Seguiment està integrada per tres membres de cadascuna de les parts i es reunirà trimestralment. En el marc del conveni, es recull la formació d’aquest òrgan per revisar els acords presos, analitzar el desenvolupament de la col·laboració i decidir si calen noves iniciatives per resoldre les incidències que sorgeixin. Les competències de la comissió s’estructuren en tres línies d’actuació: donar el vistiplau a les ajudes, totals o parcials, que es concediran a través del Fons de Solidaritat de les persones o famílies que hagin estat declarades en situació de vulnerabilitat; fixar les mesures quan la dotació del fons no sigui suficient, i fixar les mesures quan la dotació del fons sigui excedent respecte les ajudes previstes (com fer-se càrrec de deutes anteriors a l’informe de risc d’exclusió residencial o concedir ajudes per damunt dels barems marcats). La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall, ha destacat el treball que s’està fent per garantir l’accés a un bé de primera necessitat, com és l’aigua.

La Paeria presenta el protocol d'empadronament actualitzat que garantirà els drets de tota la ciutadania

Tots els tràmits relacionats amb el padró poden fer-se ja online i s’ha posat en marxa una web en diversos idiomes per a oferir tota la informació i fer més àgil el procés. Tothom podrà inscriure’s al seu domicili habitual, encara que hi sigui de forma irregular, com a via per a garantir l’accés a l’educació, la sanitat i els serveis socials, sense que això impliqui res respecte a la propietat de l’habitatge. La Paeria ha posat en marxa aquest mes de febrer un nou protocol de funcionament del procés d’empadronament al municipi de Lleida, que permetrà inscriure al padró a totes les persones al seu domicili habitual, com a via per a garantir els seus drets de ciutadania i en compliment de la normativa vigent. A més, s’acaba de posar en marxa una web que recull tots els tràmits i informació relacionada amb aquest procés, que es podrà consultar en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, romanès i wòlof) i que farà molt més àgil i accessible tot el procés d’empadronament. El govern municipal va posar en marxa fa sis mesos un equip de treball multidisciplinari, integrat per personal de la Secretaria General, Omac, Estadística, Informàtica i Serveis Socials, per actualitzar i millorar el circuit d’empadronament existent, en el qual s’havien detectat mancances. Això ha permès que tots els tràmits relacionats amb l’empadronament puguin fer-se ja a través d’internet, fet que en facilita l’accés. Són els següents: • Sol·licitud de certificats d’empadronament • Aportació de documentació relativa a un tràmit ja iniciat • Alta al padró • Alta per naixement • Canvi de domicili • Renovació de la inscripció • Actualització de dades de caràcter obligatori Des del passat mes de setembre ja s’han fet 1.600 sol·licituds per internet relacionades amb el padró i s’han expedit més de sis mil certificats d’empadronament, ha destacat la segona tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert, Jordina Freixanet.

La Paeria crea un grup de treball per elaborar el seu nou Codi ètic i de conducta

Les regidories de Participació i Govern Obert han presentat avui a la comissió de Transparència l'esborrany d'aquest document, que regularà els principis i valors a seguir pels càrrecs electes i el personal eventual i directiu del consistori i els seus ens vinculats. La primera reunió serà dilluns vinent, amb participació de tots els grups municipals, i la previsió és aprovar el document al ple ordinari d'aquest mes. La Comissió de la Transparència ha aprovat avui iniciar l'elaboració del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Lleida per part d'un grup de treball que celebrarà la seva primera reunió dilluns vinent i que comptarà amb representació de tots els grups municipals, que podran fer-hi les seves aportacions.  La regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, Elena Ferre, ha presentat avui a la comissió un primer esborrany d'aquest codi, preparat conjuntament amb la regidoria de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional, que ara caldrà treballar i debatre en el grup de treball, amb l'objectiu que pugui estar aprovat al ple ordinari d'aquest mes de febrer. L'esborrany destaca la voluntat de l'Ajuntament de Lleida "d'enfortir i renovar el seu compromís amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i l'ètica institucional, juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes". El document detalla els principis ètics (drets humans, legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos públics, lleialtat institucional, igualtat, inclusió social, igualtat, imparcialitat, objectivitat, integritat, exemplaritat, respecte, confiança pública, proximitat, rendiment de comptes, transparència i modernització) i els valors de bona governança (satisfacció de l'interès públic, garantia de la participació ciutadana, resposta àgil, atenció i resposta al ciutadà, cerca del màxim consens polític i social, impuls d'una administració receptiva i accessible, garantir la qualitat dels serveis, l'impuls a la llengua i la cultura catalana i la neutralitat institucional, etc.

La Paeria destina 120.000 euros a ajuts per pobresa energètica durant el 2020

Adreçats a 5.461 persones. L’Ajuntament de Lleida ha destinat 120.024 € en concepte d’ajuts a famílies per fer front a la pobresa energètica durant l’any 2020. La comissió per les Polítiques de Gestió dels Drets de les Persones ha informat aquest dimecres dels darrers ajuts atorgats a famílies de la ciutat, que en el seu conjunt ascendeixen a 159.283 euros. Els conceptes són habitatge, al qual es destina el gruix més important de la partida (quasi el 90%); atenció a infants, alimentació o altres. De l’import global d’ajuts a famílies, l’import més important és el destinat a ajuts econòmics per cobrir el deute que usuaris de serveis socials tenen amb les seves subministradores. Es tracta de 25 ajuts que han rebut directament les subministradores per fer front a factures impagades per part de famílies amb informe positiu o dependència energètica. Els serveis socials de l’Ajuntament de Lleida gestionen aquests ajuts per poder reduir el deute de les famílies més vulnerables. L’objectiu és pal·liar situacions de necessitat puntuals mitjançant el pagament de factures d’una família que no pot assumir-les i eixugar el deute. Cal destacar que són mesures conjunturals necessàries per a ajudar a les persones a poder fer front al seu deute i, alhora, posar en pràctica mesures de suport als més vulnerables. Els ajuts en concepte de pobresa energètica han arribat, durant el 2020, a 5.461 persones (2.518 homes i 2.943 dones), de les quals 2.169 són menors d’edat. Del total d’ajuts econòmics en concepte de pobresa energètica 15. 640,38 € s’han destinat a pagar rebuts d’ aigua, 64.172,41€ a factures de llum i en concepte de pagament de despeses per subministrament de gas s’han pagat 40.211,39 €. La Comissió Informativa per les Polítiques de Gestió dels Drets de les Persones, celebrada ahir, també va donar compte de l’aprovació del conveni entre la Paeria i la Diputació de Lleida per a foment de la solidaritat i la cooperació internacional a Lleida, així com de l’atorgament de la subvenció i de l’aprovació del conveni de col·laboració per al suport a les accions de cooperació i solidaritat de la Universitat de Lleida.

Aprovat el Pressupost 2021 per la reconstrucció de la ciutat de Lleida

El Paer en Cap, Miquel Pueyo, ha destacat la necessitat "d'unitat, respecte mutu i la capacitat de superar al partidisme" en el moment actual i ha agraït l'abstenció del PSC i, a la resta de l'oposició, la seva disposició a participar en la Mesa Transversal. Els comptes per a 2021 prioritzen la reactivació socioeconòmica i l'atenció a les persones i incorporen un fons de 2,7 milions d'euros per a un fons d'ajudes Covid-19. També s'han aprovat els comptes de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, que incrementa la seva inversió en polítiques d'habitatge. El pressupost de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2021 ha estat aprovat aquest matí per àmplia majoria en el ple municipal extraordinaria d'avui, que s'ha celebrat íntegrament de forma telemàtica, amb 15 vots a favor (dels grups d'ERC, JxCat i Comú de Lleida), 7 abstencions (PSC) i 5 vots en contra (Cs i PP). El paer en cap, Miquel Pueyo, ha agraït el suport als comptes i ha destacat la importància d'estar a l'altura de les necessitats de la ciutadania i donar resposta a la seva frustració i preocupació per la situació actual, per davant de qualsevol color polític. "Ara més que mai el futur de Lleida s'ha de construir amb una combinació d'intel·ligència col·lectiva i d'esforç compartit. Per això vull agrair especialment l'actitud del cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, i la disposició del grup socialista que ha adoptat una política de mà estesa amb la voluntat de posar-se al servei del conjunt de la ciutadania. Agraeixo també als altres dos grups de l'oposició, a Ciutadans i al Partit Popular, la seva disposició a constituir la Mesa Transversal per la recuperació de la ciutat on hem començat a arribar a acords. Lleida ens demana unitat, respecte mutu i la capacitat de superar el partidisme, sobretot entès com a tribalisme polític", ha afirmat l'alcalde. A més, Pueyo ha assegurat que la crisi "tindrà efectes molt importants sobre els recursos dels ajuntaments i no només en el 2020 sinó en el 2021 i 2022 com a mínim" i que per tant des de la Paeria seguirem demanant ajuts a fons perdut a totes les administracions i suport efectiu per a tres exercicis com a mínim".

La Paeria signa un conveni amb Aqualia per garantir l'aigua potable a les famílies vulnerables

El paer en cap, Miquel Pueyo, ha signat avui un acord amb l’empresa concessionària, Aqualia, per a la creació d’un Fons Municipal de Solidaritat dotat amb 100.000 euros, que donarà ajudes a fons perdut a les persones que no poden pagar el servei per evitar el seu sobreendeutament. L'Ajuntament de Lleida i l'empresa concessionària del servei municipal d'abastiment d'aigua i clavegueram, Aqualia, han signat avui un conveni que permetrà garantir el pagament de les factures d'aigua de tots els lleidatans i lleidatanes que no poden fer-se càrrec dels rebuts, evitant així el seu sobreendeutament. El paer en cap, Miquel Pueyo, i el delegat d'Aqualia a Lleida i Tarragona, Francesc Quintillà, han signat avui al Saló del Retaule aquest acord per a la creació d'un Fons Municipal de Solidaritat dotat amb 100.000 euros anuals destinats a cobrir el deute de famílies vulnerables. Aquest fons complementa les directrius de la normativa catalana de pobresa energètica (llei 24/2015), que ja impedeix tallar el subministrament en aquests casos de risc d'exclusió i que fixa que les administracions públiques han d'establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament per a la concessió d'aquests ajuts a fons perdut que evitin posteriors reclamacions del deute. Actualment, la Paeria té vigents 1.893 informes sobre pobresa energètica, dels quals 343 corresponen a famílies en risc d'exclusió que no poden pagar el servei d'abastiment d'aigua (la resta són d'electricitat,1.002, i de gas, 548). "Amb aquest Fons Social de Solidaritat es permetrà evitar el sobreendeutament de famílies en risc d'exclusió residencial i els assegurarà el seu accés a béns de primera necessitat, com l'aigua", ha assenyalat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, qui ha destacat que aquest propòsit s'alinea perfectament "amb el sisè dels objectius de desenvolupament sostenible la gestió correcta i la disponibilitat d'aigua potable i de sanejament per a tothom sense excepció" i es fa encara més necessari en la situació actual.

La Paeria regula el teletreball per al seu personal

Freixanet destaca l’aportació de les treballadores i treballadors al nou reglament així com el consens dels sindicats de la corporació que ha permès validar-lo. L’Ajuntament de Lleida ha enllestit la Instrucció per la qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al seu personal. La tinenta d’alcalde, Jordina Freixanet, ha mostrat la seva satisfacció per l’acord que ha fet possible tancar el document, que ha estat “fruit de la negociació col·lectiva i validat definitivament pel conjunt de sindicats de la corporació municipal”. A més, ha subratllat que s’han tingut en compte els resultats de l'enquesta que es va fer arribar als treballadors i treballadores amb l’objectiu que poguessin valorar la seva experiència sobre el teletreball en els primers mesos de la pandèmia i així aportar propostes i suggeriments, alguns dels quals han estat incorporats. El document recull la redacció del nou article 47.bis de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, recentment aprovat.  El reglament contempla 3 opcions de teletreball: - Voluntari. - Ocasional. S'inclou l’opció de pares i mares amb fills menors que puntualment resultin confinats.  - Obligatori com a mesura de reorganització interna excepcional derivada de situacions d’emergència sanitària, confinament o altres situacions anàlogues. En els pròxims dies, es trametran els documents annexes a la instrucció i, a partir de l'1 de novembre, caldrà que tothom regularitzi la seva situació de teletreball documentalment d'acord amb la nova instrucció. Tot i que la instrucció té per objectiu regular el teletreball a l’Ajuntament de Lleida de forma permanent, Freixanet ha recordat que, amb l’actual situació sanitària i la normativa canviant, el teletreball està en aquests moments especialment indicat per als col·lectius vulnerables. “El teletreball es basa en la confiança i en la responsabilitat per part de tots i totes, en assolir objectius i capacitar-nos tecnològicament per treballar més en equip que mai, compartint projectes, idees, metodologies i aprenent-ne els uns dels altres”, ha ressaltat Freixanet.

Lliurament de la tretzena edició dels Premis Mila de Periodisme i de la Beca Cristina de Pizan

Els Premis Mila de promoció de la dona reconeixen els treballs de José Ignacio Martínez i Albert Font-Tarrés en categoria de premsa escrita, Teresa Macià i Pep Segon en categoria audiovisual i Monica Pellicia en Mitjans digitals. El Jurat atorga també tres accèssits, en l’apartat digital per Rosa Matas i en l’audiovisual per Josep Lluís Cadena i Montse Virgili, pels programes Lleida amb Veu de dona (Ser Catalunya) i Les dones i els dies (Catalunya Ràdio). La Beca Cristina de Pizan l’ha guanyat el projecte “ESCADOLL. Exposició a contaminants ambientals i el seu potencial efecte en la salut de les dones de Lleida”, liderat per la investigadora Anna Espart. La Sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura ha acollit aquest vespre el lliurament dels Premis Mila de Periodisme i de la Beca Cristina de Pizan, que convoca l’Ajuntament de Lleida, per mitjà de la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes, i la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premis Mila tenen com a objectiu fomentar les polítiques de promoció de la dona d’una manera transversal, per mitjà de la difusió dels treballs periodístics premiats. Pel que fa a la beca Cristina de Pizan, la finalitat és promoure el coneixement sobre la realitat de les dones de Lleida, en els diferents àmbits i èpoques històriques, des d'una perspectiva de gènere, que permetin l'elaboració de propostes per avançar en les polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat.  Els Premis Mila han reconegut aquest any els treballs periodístics de José Ignacio Martínez i Albert Font-Tarrés en categoria de premsa escrita, Teresa Macià i Pep Segon en categoria audiovisual i Monica Pellicia en Mitjans digitals. El Jurat atorga tres accèssits, en l’apartat digital per Rosa Matas i en l’audiovisual per Josep Lluís Cadena i Montse Virgili, pels programes ‘Lleida amb Veu de dona’ (Ser Catalunya) i ‘Les dones i els dies’ (Catalunya Ràdio).

El Ple de la Paeria aprova la moció presentada per Esquerra per aclarir les presumptes irregularitats comeses per la monarquia

La moció manifesta el rebuig al sistema monàrquic espanyol, que presenta sòlids indicis de corrupció i és hereu del franquisme. El Ple de la Paeria celebrat aquest divendres 9 d’octubre ha aprovat, amb 15 vots a favor (Esquerra Republicana – AM, JuntsXCat i Comú de Lleida) i 11 vots en contra (PSC, Ciutadans i PP) la moció presentada per Esquerra Republicana que demanava aclarir i investigar les presumptes irregularitats que envolten la monarquia espanyola i, en concret, la figura del rei emèrit Joan Carles I. El regidor d’Esquerra Republicana – Acord Municipal a la Paeria, Jaume Rutllant, ha recordat que “no parlem només de política i drets fonamentals, parlem també de l’engany que ha suposat el comportament presumptament corrupte del rei emèrit Joan Carles I”. És per això que Esquerra Republicana demanava en aquesta moció el rebuig al sistema monàrquic espanyol i fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles de Borbó en tot allò que afecta a la ciutat de Lleida. Sobre aquest darrer punt, Rutllant a afirmat que “és just i necessari que es retirin aquests reconeixements, atès que si en algun moment va existir alguna mena de contracte social sobre el seu paper representatiu, aquest ha quedat resolt definitivament en el moment de la seva fugida, com també ho va quedar el de Felip VI el 3 d’octubre de 2017”. Al finalitzar el Ple, el Paer en Cap, Miquel Pueyo, ha anunciat que la setmana vinent es procedirà a la retirada del bust de Joan Carles I que es troba al Saló de Plens de la Paeria, que es traslladarà a l’Arxiu Arqueològic d’Albarès. El regidor republicà, Jaume Rutllant, ha acabat la seva intervenció posant en dubte “la imparcialitat d’alguns tribunals de l’estat” a l’hora de jutjar al rei emèrit i ha defensat un referèndum per decidir el model d’estat: “Si l’estat espanyol volgués superar d’una forma definitiva aquesta etapa, seria obligat un referèndum sobre monarquia o república”.