Lleida

Totes les notícies


ERC-Avancem insta el govern de la Paeria a presentar una auditoria sanitària dels gossos i gats del CAAC

També demana la compareixença de responsables del centre a la Comissió d’Urbanisme després que s’hagi denunciat el mal estat d’un dels gossos El grup municipal ERC-Avancem a la Paeria reclama que a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat del mes de gener es presenti una auditoria sanitària dels gossos i gats que es troben sota la tutela directa de l’Ajuntament de Lleida i dels quals se’n fa càrrec el Centre d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC). A més, el grup ha demanat la compareixença de responsables del centre a la comissió, després de tenir-se coneixement de la denúncia de l’Associació de Voluntaris del CAAC pel mal estat d’un dels seus gossos. El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, alerta de “la preocupació i el malestar d’alguns veïns envers el dubte de si el govern de la Paeria està realitzant i donant compliment a les seves responsabilitats basades en la cura, control i inspecció dels animals de companyia”. Per això ha demanat que a la comissió del proper divendres, 18 de gener, es presenti “un informe detallat dels animals que han estat sota la tutela del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia, el seu estat de salut i les actuacions que s’hi ha fet durant el 2018, així com el pla de treball i la partida pressupostària prevista per al 2019.” ERC-Avancem reclama que a l’auditoria s’inclogui la relació del nombre d’animals que hi ha al CAAC diferenciats per sexe, edat i catalogació dels gossos segons si són potencialment perillosos o no, la certificació del seu estat de salut i les actuacions sanitàries que se’ls ha realitzat durant l’any 2018, la relació dels animals que han sortit del centre en l’últim any i la seva destinació, els que han mort durant els últims 5 anys, a més de la causa de defunció i el tractament practicat. També vols saber el nombre i la situació de les colònies de gats que hi ha a la ciutat i les actuacions que s’estan duent a terme per controlar-les.

ERC-Avancem demana que es permeti al veïnat acollir gossos i gats del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia

També proposa que se centralitzi el cens d’animals en un sol sistema, l’ANICOM El grup municipal d’ERC-Avancem demanarà a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat del mes de novembre, que se celebrarà aquest divendres, que es faci un protocol per permetre i facilitar l’acolliment temporal de les mascotes que viuen al Centre d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC) per part dels lleidatans i lleidatanes que ho desitgin. El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, lamenta que “no té sentit que avui per avui la Paeria no permeti aquesta pràctica que milloraria la qualitat de vida de les mascotes que, per diverses circumstàncies, estan al CAAC perquè no tenen una altra llar.” En aquest sentit, Baiget afirma que “l’acolliment temporal és un pas endavant pel que fa a l’atenció als animals en ple segle XXI, en què la societat demanda i reflexiona envers quina ha de ser la relació i el grau d’implicació amb els animals, en especial els de companyia.” Així, Baiget conclou: “la Paeria té l’obligació de vetllar pel compliment de la normativa vigent, alhora que cal escoltar i fer partícips a la ciutadania, sobretot quan aquesta demanda es fa explícita entre els voluntaris del CAAC i el col·lectiu més implicat en el benestar de les mascotes”. ERC-Avancem també proposa modificar el protocol sobre el cens dels animals de companyia i centralitzar tota la informació a la base de dades ANICOM de la Generalitat, d’ús obligat i gratuït, inclòs pel canvi de propietari de les mascotes. Aquesta modificació evitarà duplicitats amb altres bases de dades i que les entitats col·laboradores que acullen els animals i els nous adoptants hagin de pagar despeses pel canvi de titulació. Canvi de sentit de la circulació D’altra banda, el grup republicà presenta una altra proposta de resolució a la Comissió d’urbanisme per demanar que s’estudiïn possibles canvis de sentit de la totalitat o d’algun dels carrers Sangenís Bertran, Juli Cèsar, de la Unió i dels Templers.

El regidor Josep Maria Baiget en una visita a les obres del CAAC, el passat mes de juny

ERC-Avancem insta el govern a resoldre amb celeritat les deficiències del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia denunciades pels voluntaris

Demana una reunió urgent i mesures que garanteixin el benestar de les mascotes El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem demanarà a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat d’aquest divendres que en el termini d’una setmana es convoqui una reunió urgent per tal de donar resposta a les queixes de l’Associació de Voluntaris del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC) respecte les obres que s’estan fent a les instal·lacions. L’Associació denuncia que les obres no compleixen amb la finalitat amb què es van projectar, la de millorar el benestar dels animals que hi viuen. En concret, els voluntaris adverteixen que l’ampliació dels boxes prevista no és suficient per atendre la gran demanda d’animals, que no hi ha patis individuals i que no s’evitarà que es continuïn netejant les gàbies amb els gossos dins, tant a l’estiu com a l’hivern, un fet especialment greu quan hi ha baixes temperatures. També asseguren que els treballs fets fins ara provoquen problemes d’insalubritat, seguretat i manca de llum solar, i que mentre no s’acabin les obres hi ha massificació d’animals en un mateix espai.  Pel que fa als gats, alerten que falten gàbies destinades a passar la quarantena i que els sorrals són massa petits. D’altra banda, els voluntaris reclamen que es permetin fer acollides temporals dels animals fins que es trobi un nou propietari, com fan altres centres a Alcanó o Barcelona. Davant aquestes queixes i amb l’objectiu d’avaluar l’estat de les obres i la implantació de les mesures urgents que calguin per dignificar d’una vegada per totes el benestar dels animals, ERC-Avancem insta el regidor de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat, Joan Queralt, a reunir-se amb representants de l’Associació de voluntaris del CAAC, a més dels responsables del centre, l’empresa que fa les obres i els tècnics municipals responsables del seu seguiment.

Aprovades tres propostes d'ERC-Avancem per millorar el benestar dels animals de companyia

Adaptar fonts, fer tallers de tinença responsable a les escoles i millorar la zona d'esbarjo de Cappont La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat de la Paeria del mes de juny ha donat llum verda a les tres propostes presentades pel grup municipal ERC-Avancem que milloraran la vida i el benestar dels animals de companyia a la ciutat.  El grup ha demanat l'arranjament de la zona d’esbarjo per a gossos del barri de Cappont, que està plena de forats. També ha reclamat que es posi algun element a la font per evitar que es faci un toll d’aigua al voltant. D’altra banda, ERC-Avancem ha reclamat al govern de la Paeria que adapti almenys la meitat de les fonts públiques per tal que hi puguin beure aigua les mascotes. Per últim, el grup d’Esquerra ha proposat que s’organitzin als centres educatius de Lleida xerrades i tallers de sensibilització per tal de fomentar la tinença responsable d’animals i les adopcions per evitar abandonaments. El portaveu, Josep Maria Baiget, s'ha mostrat molt satisfet i espera que el govern municipal compleixi tots els acords, tal com va aprovar el Ple sobre l'Estat de la Ciutat.  Així, ha recordat que en aquest mandat l’Ajuntament de Lleida ja ha tirant endavant diverses propostes d’ERC-Avancem per millorar el benestar dels animals de companyia com l’ampliació del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC) o l’accés de mascotes als autobusos.

ERC-Avancem denuncia el mal estat de la zona d’esbarjo per a gossos de Cappont i insta a arreglar-lo

També demana que les fonts públiques s’adaptin com a abeurador per als animals de companyia El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem farà un prec aquest divendres a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat del mes de juny demanant a l’equip de govern de la Paeria que arrangi la zona d’esbarjo per a gossos del barri de Cappont. El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, denuncia el mal estat de la zona, que “està ple de forats i resulta un perill per als usuaris” i lamenta que “el govern municipal hauria de fer una tasca de manteniment d’espais i instal·lacions més exhaustiva una vegada s’ha fet la foto de la inauguració.” També reclama que es posi algun element a la font per evitar que es faci un toll d’aigua al voltant. Fonts per a mascotes D’altra banda, ERC-Avancem també reclama al govern de la Paeria que adapti les fonts públiques per tal que hi puguin beure aigua els animals de companyia. Baiget explica que “la proposta té per objectiu vetllar pel benestar dels animals, dels quals s’ha de tenir especialment cura durant l’estiu amb les altes temperatures que es registren a Lleida.” El republicà demana “que els serveis tècnics de la Paeria facin un llistat de totes les fonts públiques de la ciutat i la seva ubicació, triïn les que podrien adaptar-se amb millors condicions per abeurar els animals de companyia i presentin una proposta a la comissió.” De fet, proposa que aquesta mesura s’implementi a la meitat de les fonts abans que acabi l’any. Per últim, el grup d’Esquerra demanarà a la comissió que s’organitzin als centres educatius de Lleida xerrades i tallers de sensibilització per tal de fomentar la tinença responsable d’animals i les adopcions per evitar abandonaments. Baiget destaca que en aquest mandat l’Ajuntament de Lleida ha tirant endavant diverses propostes d’ERC-Avancem per millorar el benestar dels animals de companyia com l’ampliació del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC) o l’accés de mascotes als autobusos.

La Paeria actualitzarà l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals a proposta del grup municipal ERC-Avancem

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha proposat a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat de novembre la revisió de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de Lleida, aprovada l’any 2007, amb l’objectiu de millorar la protecció, el control i la qualitat de vida dels animals. La proposta ha rebut el suport de tots els grups municipals, que han acordat començar el procés de revisió la primavera de l’any vinent. ERC-Avancem considera que cal adaptar l’ordenança a la realitat social actual de la ciutat perquè, des de la seva aprovació, fa gairebé una dècada, ha augmentat significativament el nombre de mascotes i animals de companyia, així com també la sensibilitat i el respecte de la ciutadania cap a ells. Segons els republicans, una de les qüestions que caldria millorar amb la nova ordenança és intensificar el control per a la tinença de gossos potencialment perillosos, entre altres, garantint l’ús correcte del morrió. També proposa la creació d’un registre de maltractaments d’animals en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris i revisar el quadre de sancions. D’altra banda, el grup d’Esquerra a la Paeria demana garantir, de forma més concreta del que es recull a l’ordenança actual, la dignitat dels gossos lligats en masies o tancats en balcons. Per últim, demana una ampliació dels horaris d’atenció del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) per accelerar el retorn dels animals que s’hi porten i per fer possible la recollida en caps de setmana. ERC-Avancem planteja que l’actualització de l’ordenança es treballi en una comissió formada per representants dels grups municipals, grups animalistes i la Guàrdia Urbana.

Aprovada la proposta del grup municipal d’ERC-Avancem per fer una renovació integral de la canera municipal 

La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat ha donat llum verda a la proposta de resolució del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem que demanava que es faci una millora integral de l’anomenada “canera municipal”, començant pel nom, que passarà a ser “centre d’acollida temporal d’animals de companyia”. El govern de la Paeria s’ha compromès a presentar abans que acabi l’any un pla d’execució temporal i les partides pressupostàries assignades per renovar les instal·lacions i millorar el servei que es dóna al centre. Entre les millores proposades per ERC-Avancem amb l’objectiu de vetllar perquè el centre ofereixi la màxima cura, protecció, benestar i respecte als animals hi ha la de habilitar als boxs on viuen els gossos un accés directe al pati posterior per gaudir d’unes hores d’esbarjo, a més de donar utilitat a la “casa del guarda”, fer un codi de bones pràctiques per als professionals que hi treballen, crear un comitè ètic que s’encarregui d’afrontar situacions crítiques dels animals malalts i donar una solució per a les 35 colònies de gats urbans detectades. ERC-Avancem també demana l’elaboració d’un pla de treball en què es concretin les funcions del centre i les tasques de cura que s’hi realitzen, així com la càrrega de treball del personal. La comissió també ha aprovat la proposta d’ERC-Avancem que reclamava estudiar l’habilitació de diferents passos i semàfors a demanda per creuar amb seguretat la LL-11 des de la rotonda de l’Avinguda Estudi General fins a la variant sud. La proposa també inclou la construcció d’un pas inferior per a vianants i ciclistes que doni continuïtat al camí que hi ha al costat del canal de Serós.

El grup municipal d’ERC-Avancem reclama un projecte de renovació integral de la canera municipal, inclòs el nom  

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem demanarà a la propera Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat que el Govern de la Paeria faci una millora integral de l’anomenada “canera municipal”, que inclogui la revisió de les instal·lacions i de les tasques que s’hi desenvolupen i fins i tot el canvi de nom del centre. En primer lloc, ERC-Avancem considera que “canera municipal” no és un nom adequat per a la funció que s’hi realitza i reclama que se substitueixi pel de “Centre d’acollida temporal d’animals de companyia” o quelcom similar que representi les competències que té assignades la Paeria i que visualitzi un ferm compromís integral de cura, protecció, confort i respecte als animals. A més, el grup d’Esquerra demana que s’inclogui al pressupost per al 2017 un projecte de revisió de les instal·lacions entre les quals hi hagi diverses mesures com habilitar als bòxers on viuen els gossos un accés directe al pati posterior, de manera que els animals hi puguin sortir per gaudir d’unes hores d’esbarjo. També caldria donar utilitat a la “casa del guarda”, un espai municipal actualment en desús. Així mateix, el grup reclama que es redacti un codi de bones pràctiques adreçat als professionals que tenen assignada la tasca de recollida, atenció, cura i manteniment dels animals amb l’objectiu que aquests tinguin un benestar òptim. ERC-Avancem també proposa que es creï un comitè ètic que tingui com a funció principal la presa de decisions adreçades als animals que estiguin en una situació crítica. En concret, per als animals que pateixen malalties greus i/o cròniques, i els que per la seva edat o caràcter necessitin una resposta legal i èticament correcta. Per últim, Esquerra demana que s’elabori un pla de treball que impliqui la definició concreta de les funcions del centre, la revisió de la càrrega de treball del personal assignat, la concreció de les tasques de cura que es realitzen als animals de companyia, així com una solució per a les 35 colònies de gats urbans detectades a data d’avui.

Proposem que s’hagi d'aprovar un curs d’educació canina per obtenir la llicència per tenir gossos potencialment perillosos

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem proposarà a la Comissió informativa de Polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i sostenibilitat de juliol que per obtenir la llicència definitiva per tinença de gossos potencialment perillosos primer es doni una llicència provisional i s’hagi de superar un curs d’educació canina. També demana més control i seguiment de les llicències caducades. Esquerra considera que és bàsic que l’Ajuntament de Lleida faci una valoració més acurada de l’aptitud i les característiques de la persona que sol·licita una llicència d’aquest tipus, així com un seguiment de l’entorn en què s’educarà l’animal. Així, també creu que cal un control més exhaustiu del cens de gossos de races potencialment perilloses. Per això demana que abans de donar la llicència municipal, que té una vigència de 5 anys segons la normativa actual, es doni una primera llicència provisional d’un any, durant el qual el propietari de l’animal haurà de seguir un curs d’educació canina. Passat aquest temps, un professional qualificat hauria de valorar la idoneïtat d’aquesta persona per manejar gossos de races potencialment perilloses i decidir si se li dóna la llicència definitiva o si, en cas contrari, se li decomissa l’animal. D’altra banda, ERC-Avancem insta el Govern municipal a fer un seguiment de cada cas una vegada hagi caducat la llicència per la tinença d’un gos catalogat com a potencialment perillós si no es renova en temps i forma. El grup proposa que l’ajuntament requereixi d’ofici la renovació o la cancel·lació de la llicència en el termini d’un mes. Davant la no resposta del titular de la llicència, s’hauria d’actuar de forma immediata per tal de donar compliment a la normativa vigent. ERC-Avancem destaca que els gossos de certes races catalogades no són perillosos d’entrada, sinó que tenen uns instints de guarda i defensa, una constitució física musculosa i una mandíbula potent que, juntament amb una educació pèssima i unes necessitats vitals no cobertes, pot afavorir que en certes situacions l’animal ataqui.