Lleida

Totes les notícies


ERC-Avancem denuncia la contractació directa i feta a mida de l’allotjament per a persones sense sostre

Alerta que amb això el govern municipal perpetua el model de gestió actual El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a la Paeria denuncia que el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’acolliment residencial d’urgència adreçat a persones sense llar fins l’any 2020 i prorrogable tres anys més és inacceptable perquè estan fets a mida de la Fundació Jericó, que ha gestionat el servei en els últims quatre anys. A més, l’informe de la Cap de la Unitat Tècnica contra la pobresa proposa a la Junta de Govern Local adjudicar-lo a aquesta entitat per un total de 772.000 euros. Per a ERC-Avancem, es tracta d’una adjudicació directa encoberta que demostra la voluntat del govern socialista de perpetuar el model de gestió actual. Als plecs de clàusules del contracte s’exigeix que ‘l’establiment social on es presti el servei ha d’estar donat d’alta al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) i ha de disposar de 70 places diàries reservades per a l’Ajuntament de Lleida’ i alhora es determina que la Fundació Jericó és l’única entitat de Lleida ciutat que compleix els requisits. El 14 de juliol de 2014 es va adjudicar per dos anys el servei a la Fundació d’Atenció a les persones desprotegides de la ciutat de Lleida –que al 2015 va passar a dir-se Fundació Jericó- i posteriorment s’han fet quatre pròrrogues del contracte mitjançant decrets d’alcaldia fins sumar dos anys més, el màxim permès. L’última pròrroga acaba el 14 de juliol de 2018. El grup d’Esquerra lamenta que el govern de la Paeria publiqui la licitació tan sols un mes abans de l’inici del servei i ho faci ‘mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons tècniques’. D’altra banda, ERC-Avancem considera que el contracte no s’hauria de fer per dos anys i amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys més perquè va més enllà del mandat actual.

El grup municipal d’ERC-Avancem denuncia que l’equip de govern permet superar l’aforament legal de l’alberg

El grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia que l’alcalde Lleida va firmar el passat 16 de novembre un decret per ‘aprovar i disposar l’autorització de la possible acollida’ de persones sense sostre ‘per damunt de la capacitat de 112 places legalment reconegudes a l’hostal Jericó’ emmarcat en el Pla Iglú. El decret també concreta que ‘l’hostal disposa d’espais comuns que permeten la instal·lació puntual d’hamaques per a la pernoctació.’ ERC-Avancem considera que permetre la superació de l’aforament legal i utilitzar espais comuns no habilitats per dormir atempta contra la dignitat de les persones i contra la seva seguretat, per les quals ha de vetllar l’administració. A més, critica que ni tan sols es posi un topall a l’augment d’aquest aforament i reclama saber si aquesta pràctica s’ha arribat a portar a terme, en quantes ocasions i el nombre d’usuaris afectats. D’altra banda, el grup republicà preguntarà al ple de divendres per quins motius l’Ajuntament de Lleida ha deixat d’ingressar 23.200 euros després d’haver donat de baixa multes de circulació per valor de 10.080 euros i de tributs per valor de 13.100 euros. També reclamarà explicacions a l’alcalde per la subvenció de 10.000 euros per pagar la il·luminació de l’església de Sant Llorenç. Taxa de pisos desocupats En un altre ordre de coses, ERC-Avancem insta l’alcalde de Lleida a informar sobre l’aplicació de la taxa d’habitatges desocupats en vigor a la ciutat, el nombre d’expedients oberts i les sancions imposades. El grup republicà reclama saber quin és el nombre de pisos registrats actualment al cens d'habitatges buits de Lleida, quina és la tipologia de propietaris i quines entitats bancàries tenen diversos habitatges desocupats. Així mateix, preguntarà en quants casos s’ha cobrat la taxa. També vol conèixer quants expedients s’han obert per impagament de la taxa d’habitatges desocupats i quants per la no cessió dels pisos a l’Ajuntament de Lleida per destinar-los a lloguer social, quantes sancions s’han posat finalment i quants casos han derivat en un contenciós administratiu.