Lleida

Notícia

La Lleida Justa: voluntat i compromís social

Regina Cairol (regidora de les Polítiques per als Drets Socials)
El passat 20 de setembre donàvem per acabat el pla de xoc iniciat per la campanya dels temporers 2019 a Lleida.

Sota la responsabilitat que ens havia dipositat la ciutadania, el nou govern a la Paeria endegava l’avaluació de la campanya i començava la planificació del disseny la campanya 2020 dins de l’àmbit estratègic de la “Lleida Justa”, la ciutat de les oportunitats i les garanties.

Coherents i respectuosos amb aquests principis i amb el nostre discurs, no podíem, ni volíem encarar novament la campanya dels temporers sense la rigorositat merescuda. Havíem d’encarar aquesta realitat, una realitat recurrent a la nostra ciutat durant més de vint anys. El nostre govern situa a la ciutadania al centre de la governança i de totes les polítiques socials, i per tant com ja vàrem avançar a la moció presentada al ple municipal de data 23 de juliol, crearíem els espais necessaris de debat, atesa la complexitat del tema, per a assolir la gran fita “Ser la capital agroalimentària de Catalunya i el model de gestió”, i per tant treballaríem per arribar a grans acords i consensos que ens aportessin solucions de ciutat. Volíem tractar la campanya dels temporers com un pacte de ciutat.

Un dels primers objectius que hem marcat assolir per les campanyes 2020-2021 és aconseguir que les persones que arriben a la nostra ciutat per treballar a la recollida de la fruita dolça no es vegin abocades a viure i a dormir al carrer.
Ja sabem que el tema és complex, que són molts els aspectes que també hem de considerar i tractar com vetllar pel compliment dels drets laborals i socials, les persones en situació d’irregularitat i vulnerabilitat, la regulació de borses de treball, el control i la inspecció de treball, la revisió de normatives, la destinació de recursos econòmics, les reclamacions competencials, etc....; però creiem que per a la ciutadania de Lleida és primordial assegurar el benestar de totes les persones, dels veïns, dels treballadors, així com garantir unes condicions dignes pels treballadors temporers i els seus allotjaments.

Així en la planificació i el disseny de la campanya del 2020 hem convidat a totes les administracions (Generalitat, Diputació, CC i municipis del Segrià i a la Subdelegació del govern de l’estat), a la xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques (moltes ja col·laboradores al 2019, als sindicats, a tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, als agents més representatius del sector agrícola, etc...Volem  treballar de manera transversal i integral, escoltant i fent partícip a tothom, la qual cosa es va materialitzar el passat 4 d’octubre, amb la constitució d’una nova taula interadministrativa liderada pel govern de la Paeria, amb la voluntat de col·laborar activament amb les dues taules ja existents, creades per la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya i per la Subdelegació del Govern de l’Estat. En cap cas, volem substituir, ni rivalitzar amb cap d’elles,  sinó tot el contrari, venim a sumar, a complementar i liderar la realitat que viu la nostra ciutat cada estiu.

Sota la dependència i directrius de la taula institucional,  s’ha proposat la creació de tres comissions tècniques, cadascuna amb encàrrecs molt concrets. Una comissió tècnica que estudiarà i treballarà diferents models d’allotjaments i la seva viabilitat econòmica i urbanística (borsa de pisos de lloguer, mòduls prefabricats, alberg, línia d’ajuts per allotjament als empresaris,...), una segona comissió tècnica que treballarà per millorar la planificació i el control de la campanya a nivell laboral (contractació, clàusules i condicions abusives, persones que treballen de manera irregular, i com evitar l’efecte crida,...) i la tercera taula que treballarà la inclusió social; comissions que treballaran sota les directrius.
Cal destacar que la participació i el compromís de totes les parts ha estat admirables i fan esperançador el repte, ja que crec que va quedar palès que tothom vol trobar la millor solució. Crec que els reptes els tenim clars, l’equip i les voluntats també, i ara solament ens toca ser constants, metòdics i anar avançant.

I no voldria acabar sense donar de nou les gràcies a la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Lleida, i sobre tot a totes les persones, entitats i sindicats que han col·laborat en el pla de xoc el 2019 i  sense els quals no haguéssim pogut allotjar a 569 persones diferents de les 973 persones ateses a l’oficina única, facilitar 5039 dutxes (72 dutxes/diàries entre mati i tarda), prestar 2999 serveis de consigna, i repartir 1887 kits d’esmorzars (48 kits/diaris). Gràcies.