Lleida

Totes les opinions

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

Cultura: consens i acció

En el darrer ple de la Paeria de Lleida, es va debatre l’aprovació de la destinació de l’antic edifici l’Audiència com a nova seu del Museu d’Art Jaume Morera. En els dies previs, l’anunci d’aquesta proposta havia provocat una reacció coincident en les entitats que formen la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem: demanar que es deixés la proposta damunt de la taula, per tal de poder valorar millor la seua idoneïtat, i que es revisés el Pla de Museus de la Ciutat, aprovat el 1996.

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

Ordenances fiscals, justícia social

La prestació de serveis públics municipals i l’aplicació de polítiques per a la ciutadania a Lleida són possible, en gran part, per la capacitat que té la Paeria de recaptar impostos i taxes, ja que el model de finançament a l’Estat carrega directament sobre l’economia de la ciutadania una part important de la font d’ingressos dels ajuntaments. Els impostos, les taxes i els preus fixats de determinats serveis com ara les entrades a les piscines o les escoles bressol es fixen cada any a través de les ordenances fiscals.

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

L'informe de control informa del descontrol

En el proper ple, corresponent al mes de setembre, es presenta per a la seua aprovació –o no– el Compte General municipal, que és un document que posa de manifest la gestió econòmica i patrimonial de l’any passat de la Paeria i els organismes i empreses depenents, com també de com se n’ha executat els pressupostos respectius. Abans d’això, haurem vist (de fet, ja els hem vist prèviament al Ple) els informes de fiscalització i control financer que cada any aporta l’Intervenció municipal, responsable de comprovar si la informació financera donada és fiable i si l’activitat economicofinancera de la Paeria s’adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia.

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

L'oci per a joves, amb garanties

Que quedi ben clar des d’un bon principi: el grup municipal d’ERC-Avancem no vol que es tanqui cap discoteca ni cap centre d’oci de la ciutat. No ho vol ni ho ha dit mai. Altra cosa són les extrapolacions o interpretacions que s’hagin pogut fer de les nostres declaracions. El que sí que volem –i així ho hem dit– és que d’una vegada l’equip de govern municipal obligui els propietaris de la nova discoteca que hi ha als afores de la ciutat a prendre mesures per garantir la seguretat en la mobilitat dels centenars i milers de joves quan es desplacen cap a aquell recinte i, sobretot, quan van de retorn.

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

Lleida, en evidència

El Pla Estratègic d'Acció Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Lleida per al 2016-2019, elaborat per l’equip de govern d’Àngel Ros, té entre els seus objectius que Lleida ha de ser una ciutat que lideri un espai metropolità i regional i una ciutat integrada en el país i la xarxa de ciutats de l’espai mediterrani. Un horitzó que compartim i pel qual, com el que més, treballem des de la nostra posició a la Paeria.

Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem

Propostes i propòsits per al nou curs

Pràcticament acabat l’estiu, és l’hora de fer el tancament dels projectes que s’han estat treballant i de planificar les properes actuacions. I aquí, per cert, s’explica en gran part que aquestes setmanes ens centrem en la revisió de les ordenances fiscals, el tancament dels pressupostos vigents i l’elaboració i aprovació dels pressupostos per a l’exercici següent. Perquè elaborar els pressupostos vol dir valorar les actuacions: les que es faran i també les que no es podran fer, per falta de recursos, ja que s’ha de quadrar ingressos i despeses a zero.

Josep Maria Baiget, portaveu del grup municipal ERC-Avancem

Externalització: precarietat laboral i malbaratament de diner públic

La llei del pèndol funciona des de temps immemorials: ara cap a una banda i, un cop veiem que quelcom no funciona o ens dóna molta feina, ho redirigim cap a l’altra. El govern de la Paeria de Lleida va prendre una decisió estratègica ara fa uns anys sota el mantra que deia que les concessions o convenis amb empreses privades donen un servei “suposadament millor” a la ciutadania a preus més econòmics.

Núria Marín, regidora i diputada provincial per ERC

Democràcia vs. TTIP

No es tracta de posar la bena abans de la ferida, es tracta de no ferir-nos. És cert que en tots els debats que es fan sobre el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió) no hi ha cap certesa absoluta dels termes definitius del tractat, però sí que es coneixen les premisses de les que es parteix i en tot cas, de tots és ben conegut el model d’ocupació, creixement econòmic, etc. dels EUA.

Josep Maria Baiget, portaveu del grup municipal ERC-Avancem

El turisme dels “endollats”

En els propers anys s’albira un augment exponencial en l’ús del cotxe elèctric. El mercat ja ens l’ofereix al 100%, però amb una autonomia, ara per ara, poc competitiva a nivell interurbà, que seria al voltant dels 150 km. Aquest repte  pauta l’autonomia als conductors metropolitans d’un radi de mobilitat, limitat a la seva província. Per això el modus operandi actual d’aquest conductor està supeditat a aquesta distància, per tant, actua igual que l’usuari del telèfon mòbil, que acostuma a carregar-lo per la nit a casa.