Lliçà d'Amunt

cridar, insultar

Insultar per amagar la incompetència - Informa't juliol-agost 2017

El grup del PP ataca per sistema els tècnics municipals. Malfien de la informació que els donen, es queixen de com queden a les filmacions dels plens municipals, s’indignen del tracte que reben. Amb aquestes queixes només aconsegueixen incomodar els treballadors municipals que intenten fer la seva feina amb total professionalitat, superant amb la seva implicació les limitacions de recursos que l’administració pot disposar. Si intenten atacar al govern municipal a través dels professionals que fan la seva feina s’equivoquen de camí. Els regidors del PP, amb aquestes queixes només fan que qualificar-se ells mateixos, posen de manifest la seva absoluta prepotència contra els treballadors, la seva incompetència com a regidors. Culpen als altres dels seus errors. Disfressen la seva ignorància amb l’arrogància cap als treballadors. Al grup municipal d’ERC ens sembla un tracte intolerable en qualsevol cas, però més encara en el cas del grup del PP, que ha estat a govern des de 2007 i que d’una manera o altra la seva gent ha estat manant gairebé ininterrompudament al nostre poble des de l’any 1979, o segons com es miri, des de molt abans.

informa't, butlletí municipal

Les necessitats de la gent i l'Ajuntament - Informa't juny 2017

Les necessitats de la ciutadania canvien. L’ajuntament ha de respondre-hi per a oferir una millor atenció i servei a aquells qui en fan ús. El nostre grup treballem dins el govern municipal per acomplir-ho i així poder donar respostes a algunes d’aquestes noves necessitats. Després de gairebé un any de preparació, aquest setembre les línies de bus passaran a tenir un nou recorregut. Els canvis promoguts des del nostre grup a govern, permeten que hi hagi més freqüència i més proximitat al centre,  que són part de les grans demandes que fan els veïns de Lliçà, amb qui ens hem anat trobant en reunions mantingudes als barris. Treballem per completar aquest nou model a partir del proper any, per aconseguir una mobilitat que respongui a la acessibilitat real de la ciutadania. Encara queda molt per fer. Dins del nostre ideal de poble imaginem voreres amples i eixos transitables on poder passejar, una plaça del poble, que històricament no hem tingut però seria agradable poder tenir i en la que hi conflueixerien esdeveniment socials, culturals, reivindicatius... anhelem un model de poble pel qual treballem dia a dia.

El Grup Municipal d’ERC Lliçà d’Amunt rebutja les declaracions de l’alcalde Simon sobre l’1 d’octubre

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol expressar la total disconformitat amb les manifestacions de l’alcalde de Lliçà d’Amunt en relació a la posició de l’Ajuntament davant la celebració del referèndum per l’autodeterminació de Catalunya convocat per al proper 1 d’octubre. Hem vist amb sorpresa que l’alcalde de Lliçà d’Amunt s’ha posicionat en l’enquesta de El 9 Nou, manifestant que no cedirà espais municipals ni col·laborarà en l’organització del referèndum. Aquesta posició és exclusiva de l’alcalde i l’ha manifestada de manera totalment precipitada, abans de consensuar una resposta de tot l’equip de govern. Més enllà del fons d’aquest posicionament, ens preocupa la deriva del pacte que mantenim, quan un dels socis es permet de comprometre l’ajuntament, sense tenir en compte la resta de grups a govern, s’entén que no l’amoïna la salut del mateix pacte. El nostre grup ha volgut consensuar una posició conjunta, donada la composició del govern, amb quatre grups amb projectes polítics molt diferents. Aquest és un dels temes que forçosament van haver de quedar oberts quan vàrem formalitzar el pacte. Per aquesta raó hauria de ser una prioritat de tots els grups trobar una posició comuna, des del respecte a totes les opcions polítiques. Rebutgem el posicionament de l’alcalde socialista, que s’ha avançat a aquest debat intern, obviant la nostra opinió com a socis de govern i comprometent el nostre grup en una decisió que sap que no compartim. Encara amb molts dubtes per resoldre, entenem aquest posicionament com una provocació gratuïta. Seguirem treballant per poder aconseguir tirar endavant el nostre projecte polític a l’Ajuntament per a la millora del nostre poble. És per això que intentarem reconduir aquesta situació des del Govern, però continuarem exigint respecte per l’opció política que ens han confiat els nostres votants.

Accés a l'institut via Pau Claris

Postals des de govern #DESDEGOVERN #6

Continuem treballant per endreçar també el nucli. Fem segur l'accés dels vianants a l'institut urbanitzant la vorera del carrer Pau Claris i posant semàfors intel·ligents a l'enllaç d'aquest carrer amb Anselm Calvé.

església, ovelles, camp, Lliçà d'Amunt

El poble en què vivim - Informa't maig 2017

El poble en què vivim ens defineix, fa que tinguem identitat i ens fa sentir part d’un col·lectiu. Per a que així sigui cal respectar l’entorn, fer-lo agradable perquè la gent s’hi vulgui quedar i conservar aquells emblemes que han estat sempre part de la nostra història. Fer que el poble sigui agradable és cosa de tots, però nosaltres creiem que hem de fer que Lliçà d’Amunt faci emergir tot el seu potencial des dels equipaments què disposem fins a les nostres escoles passant també per les entitats que el conformen. Quan una part del poble desapareix res torna a ser el mateix, una part de nosaltres ha marxat per sempre, el poble que coneixes perd una mica d’identitat, perquè hem perdut un emblema. No permetem que això passi.

Can malé

Què hauríem de fer a Can Malé? - Informa't abril 2017

Can Malé quedarà a disposició municipal en principi a inicis del 2018, fruit del Pla Parcial urbanístic de Can Montcau – Can Malé, que ha concentrat totes les seves cessions per a equipaments en l’antiga seu de l’empresa Biokit. Can Malé pot suposar per al nostre municipi una bona oportunitat d’espais per ubicar projectes molt engrescadors. Ajustar aquest espai de 17.000 m2 a aquestes noves necessitats suposarà un esforç econòmic molt gran que hem de tenir present. Cal que estudiem la viabilitat de cada ús i el cost de l’adaptació i el manteniment dels edificis i els espais que els envolten. Cal determinar quins nous serveis i equipaments són realment útils i necessaris per a la ciutadania. De la mateixa manera, com a Ajuntament, no ens podem permetre desplaçar-hi sense criteri equipaments que ja tenim, pel simple fet de voler omplir espais. Això deixaria buits edificis que actualment tenen una funció urbana, desertitzant el seu entorn. Cal que prenguem prudència i que les nostres decisions com a poble no limitin encara més la capacitat municipal de fer inversions. Davant d’aquesta oportunitat hem de poder quantificar per fer balanç entre què ens costa el que tenim, què ens costarà traslladar-ho i què ens costarà tenir els equipaments allà.

nenes, nens, llapis, model, educatiu

El model educatiu lliçanenc - Informa't març 2017

Ha passat un altre any i el municipi no ha debatut el model escolar. Aquest model és el que tant administració, centres i societat han de concretar plegats. La prioritat d’ERC és evitar el tancament de més línies i escoles. Això vam defensar conjuntament en la moció pel no tancament de línies de P3 a les nostres escoles. Ha estat insuficient, ja que el proper curs pot tornar a passar. L’emplaçament de les escoles respon a l’estructura de barris de Lliçà d’Amunt. Defineixen les 3 centralitats on els ciutadans gaudeixin de serveis pròxims. També gaudim d’una oferta educativa que permet a les famílies poder escollir en funció del seu projecte i les seves peculiaritats. Les escoles de barri permeten crear vincle i promoure l’arrelament als barris dels infants i les famílies. Cal apostar per un pla d’entorn que defineixi i relacioni tots els elements educatius per potenciar el sistema educatiu en global. L’alternativa pot passar per un model d’escola 3-16, que reforci la idea d’escola de barri amb projecte lineal i un model pedagògic de continuïtat. Aquest s’adapta millor a les onades de natalitat. Però caldrà debatre-ho entre tots. L’Ajuntament ha d’implicar-se més en l’educació. Hem de donar valor a l’educació pública.