Lliçà d'Amunt

Notícia

Canvis sense projecte - Informa't abril 2018

l'informa't
Can malé
Naus de Can Malé (antiga seu de Biokit)
El govern municipal pretén destinar en aquest any, segons el pressupost municipal, 350.000€ per canviar de lloc equipaments que ja existeixen. Ho fa només amb l’argument d’aprofitar les naus de can Malé, ampliar despatxos i estalviar lloguers. Canviar de lloc l’ajuntament i la policia, a curt termini representarà una despesa en equipaments que funcionen raonablement bé i tenen una molt bona accessibilitat.

Per contra, aquesta política oblida que hi ha barris al nostre poble que la gent s’ha de desplaçar quilòmetres per tenir accés a un pavelló cobert, un institut o habitatge assequible.

Segur que destinar una part d’aquests 350.000€ a fer una pista coberta respondria millor a les necessitats de Palaudàries, en benefici de Can Rovira, Palaudalba, Can Roure, Can Salgot, Pinedes, can Lledó i Mas bo.

Només prioritzant els equipaments bàsics, es pot dotar de qualitat de servei aquests barris. Les escoles, escoles bressol, CAP, habitatge protegit a Palaudàries i la Serra van ser exemples d’èxit, com també ho ha estat el mercat a ca l’Artigues. Són operacions de reequipament dels barris fetes a favor de la gent que hi viu, no contra ningú.

Capçalera informa't