Lliçà d'Amunt

Notícia

Urbanisme i cohesió social - Informa't setembre 2016

l'informa't
Informa't
Capçalera informa't
L’urbanisme és una de les millors eines per a la cohesió social. Per aquesta raó pren gran rellevància el procés de definició del que serà el Centre del nostre municipi, el que ha de ser l'eix vertebrador, punt de referència i de trobada de tots els lliçanencs i lliçanenques.

Els centres urbans normalment són definits pels anys i la pròpia història de cada municipi, són el cor dels pobles.

Lliçà té un gran entorn, hem crescut en onades des del primer barri fins l'últim polígon, en impulsos irregulars. Hem de seguir pensant Lliçà en el seu conjunt. Hem d’aconseguir que, el que avui és només una galàxia de barris, es relligui i s’estructuri en un sol poble que sigui útil als seus habitants. No cal que fem una ciutat, només volem que el nostre poble tingui forma. Construir un traçat fluid i dinàmic, cohesionador i reivindicatiu del Lliçà que som i del que volem ser. Per aconseguir aquests objectius hem de treballar per situar cada peça al seu lloc. Connectar equipaments i aprofitar que el territori ens ensenya com treure’n el millor resultat, el que socialment millor respon a aquest desig de crear entre tots el nostre Centre.

És evident que en aquest camí ens podem equivocar. Entre tots hem d’assumir que hi haurà errors, però ens hem de conjurar per poder rectificar a temps i corregir aquells passos que s’hagin fet malament fins ara o en el futur. Hem de mantenir sempre clars els objectius i no perdre’ls prenent dreceres que desdibuixin el nostre poble.

Tenim l’oportunitat de construir el nucli que volem. El procés està engegat, cal que siguem conscients de l’oportunitat que ens brinda la història; definir el nucli del nostre municipi serà una tasca de (relativament) pocs anys però que perdurarà, cal que sigui ben pensada.


Capçalera informa't
Mots clau
: Urbanisme