Malgrat de Mar

Totes les notícies

Més de 150 persones participen a la XXXVIII Bicicletada de Sant Esteve

Aquest dilluns al matí més de 150 persones s'han trobat a les Peixateries Velles per fer un any més la tradicional volta amb bicicleta del dia de Sant Esteve. Després del recorregut, d'una mitja hora de durada, hi ha hagut una xocolatada al final de la ruta, a Can Campassol, i posteriorment els més menuts han pogut fer cagar el tió. La Secció Local d'ERC agraeix a tothom que va participar de la bicicletada així com a totes les persones que ens van donar un cop de mà en l'organització. Gràcies per haver volgut compartir aquest matí amb nosaltres, i esperem retrobar-vos-hi l'any vinent.

ERC no dóna suport a l'aprovació del pressupost municipal pel 2017

Els arguments del vot contrari d'Esquerra Republicana a l'aprovació d'aquest pressupost els fonamentem en: - L'erroni plantejament del govern del PSC i Junts x Malgrat pel que fa a les xifres per dur a terme les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm. En la nostra opinió, es pretén executar un projecte amb les mateixes formes d’imposició als veïns utilitzades el 2012. Aquests no han tingut cap espai per fer les aportacions que considerin i, encara més, no s'ha vist fins el moment cap intenció d'estudiar la viabilitat de les mateixes. ERC reprova aquesta forma de governar. Creiem que segueix mètodes poc actuals, donat que no es tenen en compte les raons dels veïns, sobretot pel que fa a les contribucions especials que es pretenen imposar per aquestes obres. Per això des d'Esquerra Republicana ens comprometem a cercar una proposta que permeti rebaixar les quotes contributives dels veïns d’aquests dos carrers, sense que això suposi greuges comparatius amb obres ja fetes o futuribles. En aquest punt, volem recordar que les quantitats aportades pels veïns dels diferents sectors afectats per actuacions finançades en part per contribucions especials suma un total de 4.667.059,48 euros. Aquesta xifra ha permès en bona part el bon estat de salut de les finances locals, tot i que això el PSC s'ho estalvia d'explicar. El que sí fa és posar-se medalles de bona gestió sense reconèixer, en la justa mesura, als veïns l’esforç contributiu. - La indefinició de la proposta del govern sobre la partida de 100.000 euros destinada a la participació dels veïns. Per Esquerra Republicana, aquest govern s’ha instal·lat en un model participatiu improvisat, en la majoria d’ocasions basat en el simple fet d’informar, sense cap voluntat de rebre un retorn per part de la gent. Així contemplem la política de l’ajuntament i la inexistent participació ciutadana. Per nosaltres, donar opcions a participar de forma directa a la ciutadania és essencial per construir un municipi amb gent crítica i implicada.

Bona Festa Major!

Encetem setmana de Festa Major. Pels malgratencs i malgratenques la Diada de Sant Nicolau és motiu de retrobament i celebració. Per això des d'ERC us animem a participar i seguir el munt d'activitats que des de les diverses entitats i associacions de la vila es preparen amb voluntat d'oferir-nos el millor, de fer poble.  http://www.ajmalgrat.cat/actualitat/noticies/la-festa-major-de-sant-nicolau-arrenca-dillunshttp://www.ajmalgrat.cat/actualitat/noticies/la-festa-major-de-sant-nicolau-arrenca-dilluns  

ERC denuncia que el govern municipal només ha executat el 20,3% de la inversió en projectes urbanístics pel 2016

A falta exactament de dos mesos pel tancament de l’exercici, el Grup Municipal d'ERC creu que és desconcertant l’estat del pressupost 2016 pel que fa a la execució dels projectes urbanístics (370.000€), en relació a la previsió de crèdits que s’hi han destinat (1.820.800€). És a dir, en els 10 primers mesos de l’exercici s’han fet despeses per valor d’un 20,3% del que s’havia previst inicialment (s’han gastat només 370.000€ dels 1.820.000€ pressupostats). Per ERC ens resulta molt preocupant aquesta circumstància, donat que visualitza clarament una mala planificació política en l’actuació urbanística i al mateix temps, una execució lentíssima d’aquesta planificació. Sabem que el govern compta encara amb aquest marge temporal de dos mesos per actuar en l’execució d’aquests projectes, però des d’ERC veiem amb preocupació especialment el retard en la urbanització de l’Avinguda Barcelona i l’efecte negatiu que aquesta situació pot tenir en el pressupost de l’exercici 2017. FONT Estats d'execució del pressupost a 31 d'octubre de 2016, pàgina web de l'Ajuntament de Malgrat.  

DEL PLE MUNICIPAL NOVEMBRE (4)

MOCIÓ CUP EN SUPORT A L’ALCALDESSA DE BERGA Atesa la detenció  de l’alcaldessa Montse Venturós per no acatar el requeriment dels tribunals polítics espanyols, el Ple de l’Ajuntament  de Malgrat de Mar aprovà amb els vots favorables d’ERC-PDC-CUP  i una regidora de JXM, l’abstenció de dos regidors de JXM i el vot contrari de PSC I PP: -Reclamar l’arxiu immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a mostra de la voluntat de llibertat de la ciutat de Berga. -Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada per l’Estat espanyol contra l’independentisme català. -Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar la voluntat democràtica del nostre poble. -Establir que d’ara endavant, fins que culmini el procés independentista, l’estelada onegi al balcó de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. PRECS I PREGUNTES Donat el nostre interès pel foment del comerç local i dels productes de proximitat, vam fer arribar al regidor de mercats la nostra preocupació perquè les parades lliures del mercat municipal no s’ocupen en el transcurs del temps. Ens vam interessar pels  mecanismes de publicitat emprats i quina mena de difusió es feia d’aquests valors no explotats. Vam  fer el prec que  s’augmentessin els esforços en publicitat per tal de millorar el grau d’ocupació de les parades També vam fer avinent al regidor de seguretat ciutadana la petició que alguns veïns ens havien fet arribar, referent a les hores donades per renovar el DNI a la caserna de la Policia Local i que a judici dels interessats no estava adequadament publicitat.  La resposta va ser que no poden publicitar-ho més, donat que  actualment ja es superen els recursos que la Policia Nacional posa a disposició, i per això només es fa publicitat a Twitter, tot i que des de la Policia Local orienten i filtren per prioritzar les persones amb mobilitat reduïda o necessitats específiques.

DEL PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE (3)

 MOCIÓ D’ERC PER A LA CATALOGACIÓ DE LES DUES CLAUS DE VOLTA DEL SEGLE XVI, DIPOSITADES A LA BIBLIOTECA LA COOPERATIVA, COM A BÉ D’INTERÈS LOCAL.    L’edifici de la Biblioteca la Cooperativa de Malgrat conté en una de les seves sales, les restes de dues claus de volta de pedra decorades amb relleu, del segle XVI. Aquests elements es van localitzar durant la prospecció arqueològica anterior a les obres de la nova biblioteca, ja que estaven integrades dins el paviment existent. L’estudi va considerar que provenien de l’antiga edificació aixecada al segle XVI, el casal dels Desclapers, i que s’havien reaprofitat com a paviment durant la reforma feta a l’edifici a finals del segle XVIII.   Aquests dos elements arquitectònics estan decorades fruit del treball dels picapedrers que actuaren al s. XVI en la construcció del casal que van edificar els Desclapers i formen part del patrimoni local de la vila. Fins aquests moments les dues claus de volta resten amuntegades una damunt de l’altra, i justament per la cara que està esculpida, i és la que té més valor, i aquest fet no és acceptable ni adequat pel valor patrimonial que representen. Per això Esquerra Republicana demanà al Plenari que acordés la salvaguarda d’aquestes dues claus de volta de possibles agressions que les malmetin, disposant-les en un lloc visible, que estiguin preservades de qualsevol intervenció humana, amb una retolació que indiqui les seves característiques, procedència, història i valor patrimonial, com a elements patrimonials exposats al públic de manera permanent per al gaudi del públic en general. El Ple acordà també completar la fitxa de Catalogació de l’edifici de la Cooperativa, incloent en l’apartat d’objectes de protecció una memòria ja existent  que detalla els elements trobats en les prospeccions arqueològiques. La moció s’aprovà per unanimitat.     MOCIÓ D’ERC- PDC-CUP DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA   El Parlament de Catalunya ens encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitant els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

DEL PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE (2)

DETERMINACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS I PRIORITARIS DE L’AJUNTAMENT A EFECTES DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 48/2015   En aquest punt es proposava acordar una relació de serveis públics (recursos humans, seguretat ciutadana, enllumenat públic, padró dd’habitants, etc)  que per l’equip de govern  s’han de considerar essencials pel bon funcionament de l’Ajuntament. També quines àrees tenen prioritat amb relació a les categories i funcions necessàries per a garantir les funcions atribuïdes a l’Ajuntament (serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics, contractació, manteniment, logística, informàtica, arxiu, registre de documentació,etc). Per últim s’establien les directrius que regiran la cobertura de necessitats de personal. ERC ens vam abstenir en aquest punt, donat que a  la documentació de l’expedient del mateix no es van incloure els informes dels caps d’àrea de l’Ajuntament, els quals juntament amb les consideracions legals eren fonamentals per poder fer un anàlisi i valoració seriosa i fonamentada dels determinis presos. . MOCIÓ DEL PDC PER L’ESTUDI I REGLAMENTACIÓ DE LA TARIFICACIÓ SOCIAL A MALGRAT DE MAR En aquesta moció s’acordà per unanimitat de tots els Grups Municipals impulsar l’estudi de tarificació social sobre els preus públics dels serveis , equipaments i activitats que ofereix l’Ajuntament, ajustat a la renda i situació de les persones. També es va acordar la creació d’una comissió de treball amb representants dels grups municipals i tècnics municipals que elabori una proposta de barems de renda de les persones usuàries per tal que el preu no sigui una barrera a l’hora d’accedir als serveis. La proposta també inclou que aquest sistema de tarificació s’implementarà en aquest mandat municipal. ERC va manifestar la voluntat de treballar activament en aquesta comissió per tal que a les properes Ordenances Fiscals pel 2018 s’implementi aquesta tarificació social.

DEL PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE (1). ORDENANCES FISCALS 2017.

                                                                                                                                                                                      -ORDENANCES FISCALS PEL 2017 Els impostos i les taxes per l’exercici 2017 proposats pel govern no aporten noves propostes que serveixin per obtenir millores en els ingressos municipals. Des d’ERC tenim el convenciment que això és possible sense que els veïns  i veïnes vegin augmentada la pressió fiscal i per això vam proposar en aquest sentit: -La introducció d’una Ordenança Fiscal per taxar la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit. L’activitat municipal d’inspecció d’habitatges, efectuada a instància de particular o d’ofici, en aquelles que es detecti la desocupació permanent definida per la Llei d’habitatge pot suposar un fet imposable. L’objectiu és aplicar una quota als grans tenidors (generalment entitats bancàries) d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. -L’adjudicació de concessions de guinguetes/cantines en determinats llocs públics com el Parc Francsc Macià o la mateixa platja de Malgrat Centre, ajudant també d’aquesta manera a la creació d’ocupació i a millorar les condicions d’oci pels visitants d’aquests espais. -Altres mesures ja proposades per aquest exercici 2016 i que no es  van veure recollides per l’equip de govern i que hem tornat a posar sobre la taula:  la fixació d’un preu públic per l’accés al Parc Francesc Macià pels adults no residents a Malgrat, l’aplicació de tarifes toves d’aparcament als 2 més cèntrics de la Plaça Catalunya  i can Rierola (darrera església) als vehicles que no paguen l’Impost de Vehicles a Malgrat de Mar. Per ERC aquestes mesures, sense gravar ni un cèntim més els malgratencs i malgratenques, poden resultar d’utilitat per obtenir nous recursos econòmics que podrien ser utilitzats en diferents partides del pressupost per tal de millorar les polítiques d’habitatge, el manteniment correcte o la renovació dels elements pel joc (tobogans, gronxadors, etc) dels infants als parcs i places.

Els regidors d'ERC s'adhereixen a l'Assemblea d'Electes de Catalunya

Els 3 regidors del Grup Municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Malgrat s'han adherit a l'Assemblea d'Electes de Catalunya, creada aquest matí per l'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència. Aquesta Assemblea estarà formada per tots els càrrecs electes del nostre país (alcaldes/ses, regidors/es, diputats/des al Parlament de Catalunya, diputats/des al Congrés, senadors/es i eurodiputats/des). Aquests rebran un carnet identificatiu per poder participar en les assemblees, en el cas que aquesta s’hagi de reunir.