Malgrat de Mar

Notícia

MESURES ECONÒMIQUES PER COMBATRE ELS EFECTES DEL COVID-19

Mesures Econòmiques Covid19
Mesures Econòmiques Covid19
Davant les inevitables conseqüencies econòmiques que origina i originarà en el futur immediat la situació derivada de la declaració de l'estat d'alarma i el confinament de la població, creiem que calen mesures urgents que ajudin els veïns, comerços, autònoms i empreses a superar aquest greu escenari en el que ens trobem. L'Ajuntament de Malgrat de Mar està treballant per dictar i aplicar les mesures necessàries per tal d'afrontar la lluita davant  el contagi del Covid-19. Volem posar en valor la dedicació i professionalitat del personal funcionari i laboral, policia local i serveis socials pel seu esforç i sacrifici en aquests dies de dificultats.
Des d'ERC ens continuem oferint al govern local per treballar conjuntament per superar de la millor manera possible aquesta situació. Per això proposem que, en l’àmbit de les seves competències i prenent com referents accions endegades per diversos Ajuntaments catalans, prengui en consideració mesures fiscals en els següents camps:

►SECTORS TURISME, COMERÇ I RESTAURACIÓ
- TAXA DE TERRASSES. Devolució dels dies tancats.
- TRIBUT DE RESIDUS. Exempció a autònoms, comerços, empreses o establiments de restauració tancats al públic.

►TRAMITACIÓ DE TRIBUTS I TAXES DURANT L’ESTAT D’ALARMA.
- Allargament dels terminis de pagament, recurs o sol·licitud de devolució de tributs.
- Tractament individualitzat dels ajornaments o fraccionaments.
- Ajornament dels pagaments, amb sol·licitud prèvia i acompliment de requisits, sense interessos ni recàrrec durant  el 2020.

►ALTRES MESURES.
- Garantir els contractes públics.
- Instar a la modificació de la Llei d’estabilitat pressupostària per tal de poder utilitzar el superàvit municipal per pal·liar els efectes Covid-19.
- Establir mecanismes de diàleg amb els agents econòmics i socials del municipi.
- Avançament màxim en el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per dotar-los de liquiditat.
- Agilitzar el pagament de les ajudes/subvencions atorgades als comerços locals.

Des d'Esquerra Republicana ens oferim al govern local, en allò que consideri, per tal de fer possible la implementació d'aquestes i altres mesures que aquest pugui preveure.