Malgrat de Mar

Notícia

MESURES PER REDUIR L’IMPACTE ECONÒMIC SOBRE LES FAMÍLIES I EL SECTOR ECONÒMIC LOCAL

Mesures Covid19 Malgrat de Mar
Mesures Covid19 Malgrat de Mar
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem posar-nos a la disposició de l’equip de govern, per allò que es consideri necessari en la lluita contra el COVID-19 i en totes aquelles decisions que es puguin prendre per facilitar el pas d’aquest període de temps i seguir incorporant noves mesures, a fi i efecte, de reduir els efectes econòmics i socials d’aquesta crisi.

En aquest sentit, volem donar tot el suport a l’equip de govern i treballadors municipals en la difícil i intensa feina feta des de l’inici de la crisi. També volem posar-nos a disposició de l’alcaldia per si considera oportú atribuir-nos qualsevol delegació de caràcter extraordinari per tal de treballar a les seves ordres i alleujar, així, els membres del Govern de la sobrecàrrega que comporta aquest nou i incert escenari social i econòmic. Un escenari que obliga administracions, empreses i ciutadania a prendre mesures extraordinàries orientades a contenir la progressió de la pandèmia i els seus efectes socials i econòmics. Ara és el moment de prioritzar únicament la lluita contra el COVID-19.

Davant aquest escenari, som coneixedors de la voluntat del govern de restablir, en la mesura del possible, l’operativitat dels òrgans de la Corporació. Per tal de fer-la tan productiva com sigui possible, creiem que, a banda dels temes referents a les actuacions d’emergència sanitària (Assistència als malalts, accions preventives, subministraments a les persones, ordre públic, funcionament de l’activitat de l’Ajuntament, etc.) demanem que es prengui en consideració fomentar un debat entre tots els Grups Municipals sobre possibles mesures excepcionals en matèria econòmica, que donin continuïtat a les que ja ha iniciat l’Equip de Govern.

El Grup d’Esquerra Republicana considera que, com és lògic, el Pressupost Municipal 2020, no va preveure el context d’emergència sanitària i social pel COVID-19 i, per tant, cal revisar-ne i corregir-ne el contingut per poder, des de l’Ajuntament actuar de manera òptima davant la situació d’emergència creada. El Pressupost és l’eina per fer polítiques adequades a les noves i imprevistes necessitats. Allò no pressupostat difícilment ho podrem atendre amb eficiència.

El nostre Ajuntament té, malauradament, l’experiència del efectes del recent temporal Gloria, que han obligat a la modificació del previst inicialment al pressupost. A criteri nostre, cal aquesta revisió per tal que aquest pressupost es pugui executar en les millors condicions d’operativitat davant la complexitat que genera afrontar aquest nou escenari.

Cal també calibrar, en aquest replantejament pressupostari, l’abast final de noves normes sobre els superàvits de les liquidacions dels pressupostos dels 2019, que permeten invertir en mesures socials i contra els efectes que generi el COVID-19. 

Finalment, hem de posar en valor que l’Equip de Govern hagi posat en marxa una sèrie de mesures enfocades a pal·liar les greus repercussions de la crisi en el conjunt de la població. Aquesta presa de decisions per solucionar l’emergència, possiblement comporta que amb prou feines s’haurà pogut avaluar un ventall més ampli d’opcions. Per això, volem fer a mans del Govern local una relació de possibles actuacions a considerar. Les mateixes tenen, irremeiablement, la visió política que representem. Són fetes amb voluntat d’aportar, de treballar pel conjunt de la població del municipi.

Proposem la creació d’un espai de trobada per tal que tots els 17 regidors del diferents grups municipals puguin participar, aportant idees i consideracions, amb l’objectiu de sumar esforços en benefici dels veïns i veïnes de Malgrat de Mar. L’aportació inicial a l’espai es centraria a debatre les propostes que complementen les fetes el passat 17 de maig per aquest Grup Municipal i les decisions que el Govern local ha anat prenent amb bon criteri en el període d’emergència provocat per la pandèmia i que exposem tot seguit:
 
 •  1. Estudiar la possibilitat de fraccionar en més mensualitats els impostos i taxes municipals en aquells casos que siguin viables.
 
 •  2. Garantir un àpat diari als beneficiaris de les beques menjador: buscar la manera per talque tots aquells infants beneficiaris d’aquest ajut no es quedin sense el que en alguns casos és el seu únic àpat o àpat calent al dia, malgrat les escoles i els menjadors escolars estiguin tancats.
 
 • 3. Prorratejar les quotes d’Ocupació de via pública en funció dels dies que efectivament s'han pogut fer ús del dret, així com posposar la data del seu cobrament.
 
 • 4. Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha hagut de tancar mentre duri l’estat d’alarma.
 
 •  5. Estudiar les demandes per flexibilitzar el pagament dels lloguers i les concessions municipals.
 
 • 6. Ajudar que, en la mesura del possible, els propietaris d’habitatges, naus industrials i locals comercials siguin flexibles amb les condicions als seus llogaters, amb l’objectiu de col·laborar per superar les conseqüències econòmiques de la crisi.
 
 • 7. Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral. Aplicable a lloguers entre particulars i a lloguers socials amb les diferents administracions.
 
 • 8. Garantir la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020.
 
 • 9. Qualsevol actuació per pal·liar efectes del COVID-19 serà aplicable la contractació per emergència.
 
 • 10. Estudiar una possible línia d’ajuts de lliure concurrència que puguin revertir els danys ocasionats per la situació d’alarma.
 
 • 11.Compromís per l’elaboració i aprovació del Pla Municipal de Reactivació Econòmica.
 
 • 12. Per tal de promocionar l’activitat econòmica municipal, es proposa un increment de recursos per l’organització o execució d’accions, un cop superada la crisi, que beneficien directament al comerç local.
 
 • 13. Simplificació del tràmit per oferir el servei de productes a domicili per part de bars, restaurants i comerços d’alimentació.
 
 • 14. Un cop superada la crisi, accelerar una campanya de sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.
 
 • 15 Es mediarà amb les empreses de serveis perquè flexibilitzin el pagament dels seus rebuts, com el servei d’electricitat, gas i ,especialment per les seves característiques de concessió municipal, aigua.
 
 • 16. Km 0. Promoció de la compra de productes i serveis de proximitat, per ajudar al màxim a les empreses i comerços locals.
 
 • 17. No anul·lar les activitats culturals previstes durant l'estat d'emergencia, sinó ajornar-les, mantenint el compromís explícit amb les entitats organitzadores, companyies artístiques i artistes, per tal de reprogramar-les més endavant.