Malgrat de Mar

Notícia

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL NO S'ATURA

Recuperació Econòmica Malgrat de Mar
Recuperació Econòmica Malgrat de Mar
Ens trobem davant d'una crisi sanitària sense precedents, una pandèmia mundial que ens ha precipitat cap a una crisi econòmica i social, que ens fa replantejar molts hàbits quotidians i que ens obliga a aportar el millor de nosaltres, com a persones, però també com a electes locals al servei de la ciutadania.

La pandèmia ens porta a afrontar realitats que ens han de fer repensar la nostra visió del món: el sistema productiu capitalista, tal i com el coneixem avui, està esgotat i portarà a persones i planeta, si no ho revertim, a un carreró sense sortida. Només en sortirem si girem el rumb cap als postulats dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això vol dir, per força, que el pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar haurà de ser més social, més participatiu, més inclusiu, i haurà de tenir com a pilars fonamentals l'educació, la cultura, el benestar de les persones i la sanitat.

Fins que aquest pressupost no s’aprovi definitivament i entri en funcionament (possiblement a finals de gener de 2021), cal seguir treballant i destinant recursos urgents per tal d'ajudar a superar els múltiples efectes que, dia rere dia, la pandèmia provoca als nostres veïns i veïnes de Malgrat de Mar.

Aquest document de propostes l'entenem com una aportació dirigida als veïns i veïnes de Malgrat. Un document que adrecem al govern municipal amb la voluntat que l’estudiï i el valori , i amb la finalitat d'aportar les millors solucions per afrontar les adversitats que ens afecten.

Reiterem la disposició d'ERC cap al govern municipal pel que consideri d'utilitat. Creiem que en aquests moments complicats, per cercar solucions per a les persones, cal explorar vies de treball col·lectiu per sobre l'individualisme.

És per aquests motius que des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Malgrat de Mar registrem aquest document, on enumerem les partides pressupostàries sensibles a patir modificacions (segons estat del pressupost a data 31 d'octubre de 2020), acompanyat de 6 mesures on creiem oportú destinar-hi recursos que ajudin a la recuperació econòmica i social del nostre municipi.

EXPOSEM:
Que a 31 d'octubre l'estat d'algunes partides pressupostàries segueixen sense utilitzar-se en bona part. A continuació les detallem:
· Material Oficina serveis generals
· Rehabilitació edificis Corporació
· Activitats barris
· Participació Ciutadana
· Millores Urbanes
· Enjardinament avda Països Catalans
· Mobiliari urbà

SOL·LICITEM
6 mesures on creiem que s'hi han de destinar recursos per combatre els efectes econòmics i socials provocats per la pandèmia de la Covid-19 a Malgrat de Mar.

1. Obrir línies d'ajuts al comerç i la restauració locals.
2. Elaborar un Pla de Reactivació Econòmica Local (ajudes a banda), analitzant i detectant oportunitats de comerç en funció dels nous hàbits de consum que puguin sorgir un cop superada la pandèmia.
3. Reforçar el personal administratiu i tècnic dels departaments municipals més saturats per la seva implicació directa en la situació derivada de la COVID-19, com ara serveis socials.
4. Facilitar l'accés de la gent gran als aliments, serveis de salut i altres béns i serveis essencials, habilitant els recursos necessaris.
5. Augmentar l'oferta de cursos que han d'afavorir tornar a trobar feina a aquelles persones que l'hagin perduda per causa de la crisi del coronavirus.
6. Ampliar l’oferta de servei psicològic i psicopedagog gratuït per donar suport a aquelles persones (infants, joves i adults) més afectades psicològicament, directament o indirecta, per aquesta pandèmia.

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Malgrat de Mar.