Malgrat de Mar

Notícia

ERC S'ABSTÉ EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2021

Pressupost 2021 Malgrat de Mar
Pressupost 2021 Malgrat de Mar
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana va fer un vot d’abstenció davant la proposta de pressupost pel 2021 presentada a aprovació pel govern de PSC i Malgrat Ens Mou. La nostra posició de vot es fonamenta en:
  • La falta d’augment dels recursos destinats a ajudar directament aquells sobre qui la pandèmia afecta social i econòmicament. En aquest sentit, es fa difícil valorar positivament  la sensibilitat social d’un govern bipartit en el que es fa evident, a mesura que avança el mandat, la pèrdua de pes del PSC  tot i ser-ne la força majoritària i amb diferència.  En un pressupost que augmenta 2,9 milions d'euros en relació al de 2020, trobem del tot insuficient un augment de 3.000 euros en aquests ajuts socials  directes cap a la població que més pateix el context de crisi actual.
 
  • És un pressupost que augmenta les inversions en 3,1 milions d'euros respecte al d’aquest 2020. Aquest augment s’aconsegueix en gran mesura amb la previsió d’un crèdit bancari de 2,8 milions d’euros.
 
  •  Les inversions urbanístiques suposen gairebé el 60% del total d’inversions i les d’equipaments culturals i educatius un 15% més, el que mostra el pes cada cop més creixent del soci minoritari Malgrat ens Mou que és el que gestiona aquestes inversions.
 
  • Es destinen 400.000 mil euros a la instal·lació d’un camp de futbol a l’interior de les pistes d’atletisme, no tenint cap previsió sobre l’adaptació a la mida reglamentària de 400 metres de  la pista d’atletisme, demanda llargament reclamada per tal de fer homologables les marques atlètiques i viable l’organització de competicions oficials.
 
  • Només es dota amb 100.000 euros el pressupost 2021 per la participació de la ciutadania. Recordem que amb ERC gestionant la Participació, el 2018 i 2019 es van dur a terme processos participatius dotats amb 180.000 i 130.000 euros.
 
  • Novament el govern porta a aprovació propostes, en aquest cas el mateix pressupost general de l’Ajuntament, procedint de manera incorrecta i lesiva per la funció que hem de desenvolupar els regidors a l’oposició.  No incloure tota la documentació que ha de contenir l’expedient, posant-la a disposició dels qui han de participar del debat, en el moment que es convoca el Ple, afecta els nostres drets i  la nostra tasca de regidors a l’oposició.