Manresa

Notícia

Aprovats els pressupostos municipals 2018 de l'Ajuntament de Manresa

Exposició del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, en referència als pressupostos de la ciutat de Manresa per l'any 2018:

"En primer lloc volem remarcar el caràcter social d’aquest projecte. El  pressupost 2018 preveu un important increment de la despesa social destinats a atendre millor a les persones amb més dificultats. El regidor Sala n’ha donat unes quantes xifres. Importants, però sempre fredes. Però és important saber que aquests increments ens permetran donar:

- Beques menjador a 167 infants més 

- Incrementar la despesa per aliments als casals d’estiu i de Nadal

- Arribar a la xifres de 117.500 euros en ajuts escolars

- Arribar a 756.709 euros en el servei d’atenció domiciliària que signifiquen 3.125 hores més.

- Incorporar 52 aparells més de teleassistència per arribar als 1.800 dotar la unitat de dependència d’un assistent social i un administratiu més.

- Incrementar les ajudes a l’habitatge en 50.000 euros més que el pressupost inicial del 2017 i en 20.000 euros la despesa finalment executada.

I, com a novetat d’aquest any, volem destacar la voluntat d’aquest Ajuntament per atendre l’emergència habitacional amb la creació d’un alberg social amb capacitat per a 19 unitats familiars amb una dotació de 84.000 euros.

En segon lloc, volem posar de relleu l’aposta per les polítiques d’ocupació. Si bé entre el 2016 i el 2017 els programes d’ocupació per generar més oportunitats de treball va augmentar en més de 900.000 euros, enguany no només es manté aquesta despesa sinó que s’incrementa en 125.000 euros arribant a 4.128.000 euros. Una xifra rècord aconseguida gràcies a l’esforç tècnic i polític que permetrà crear ocupació directa per a 122 persones, més ajudes per a la contractació i  engegar nous projectes com:

- Els programes Ubica’t i Enfeina’t, dues iniciatives d’acompanyament a la inserció ocupacional i de prospecció a les empreses per a persones aturades.

- Noves accions que permetran atendre de forma específica a col·lectius de difícil inserció com són les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i també amb discapacitat.....

En el marc de les polítiques socials també hi ha una aposta clara per a l’acompliment del pla local d’habitatge aprovat el juny de 2017. Amb una dotació que sobrepassa el milió d’euros podrem reforçar actuacions que ja dúiem a terme o iniciar-ne de noves com és el cas del:

- Programa d’ajuts al pagament de l’habitatge: 170.000 euros (+50.000)

- Programes de masoveria: 20.000 euros (+10.000).

- Programa d’ajuts pel pagament de l’IBI i les plusvàlues: 20.000 (+10.000)

- O l’alberg d’emergència, abans esmentat, al que cal sumar els 5 habitatges socials de què disposa actualment l’Ajuntament.

Però més enllà dels programes d’emergència el pressupost també reflecteix un enorme esforç per millorar l’estat de les edificacions del parc d’habitatges. Així doncs, la incorporació de 4 persones destinades al control i seguiment del les condicions dels habitatges, amb un cost salarial que sobrepassa els 120.000 euros i l’augment del 50% de la partida destinada a execucions subsidiàries (fins a arribar als 150.00 euros) ens permetran una major eficiència per resoldre problemes de seguretat i infrahabitatge.

També cal citar la voluntat de posar la gestió i el planejament urbanístic al servei de les polítiques d’habitatge per desenvolupar un sector estratègic per obtenir habitatge de protecció oficial com és el sector Barreres. Per aquest motiu hem reforçat la partida d’enderrocs, i hem previst un a partida per exercir el dret de tempteig i retracte per a aquelles finques que estan incloses en aquest pla.

Finalment també volem destacar les novetats en polítiques d’igualtat ja que aquest pressupost ens permetrà posar en marxa el Servei d’atenció integral per a persones LGTBI en compliment de la llei 11/2014 per a garantir els Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i de les diferents mocions aprovades pel Ple
I si pel què fa a la despesa hem posat de relleu fonamentalment el creixement en les polítiques socials i per a la igualtat, les polítiques ocupacionals i el suport a l’accés a l’habitatge, les inversions van dirigides especialment a assolir una ciutat amb una millor qualitat i més cohesionada socialment.

El 2018 invertirem, de nou, 1M d’euros pel pla de xoc per a la millora de la via pública. Una xifra que, sumada a la de l’any  passat, suposa una injecció que, en només dos anys, iguala la inversió feta en els últims 10 anys. I com a novetat cal remarcar l’atenció especial als parcs infantils, amb una inversió de 200.000, responent així a  una reivindicació reiterada de la ciutadania els darrers anys i que ha estat motiu de debat diverses vegades en aquest plenari.

Volem posar de relleu, també, en aquelles inversions destinades a la Cultura i l’Esport, dues eines fonamentals per a la cohesió social i el benestar de la ciutadania: per una banda una nova injecció de 825.000 euros al Museu que ens ha de permetre acabar els nous accessos,  dignificar l’equipament i obrir-lo a la ciutat, especialment al barri de les Escodines. Per altra banda, i amb aquesta aposta per fer arribar la cultura a tothom, aquest any 2018, en motiu de la Capitalitat Cultural de Manresa fem un esforç econòmic especial per tal de donar un impuls a la nostra cultura, a crear i consolidar nous espais culturals i a promoure, especialment, disciplines minoritzades com la dansa, el circ o les arts visuals, que a la nostra ciutat estan prenent tanta força.

En el camp de l’esport, el camp de futbol de la Mion permetrà oferir unes millors condicions a l’esport de base en el camp més utilitzat de la ciutat després del Congost.

També cal remarcar l’esforç destinat al Mercat amb una nova aportació de 200.000 euros per millorar les condicions d’un equipament que ara fa un any vam remunicipalitzar i que volem viu i actiu. Aquests diners no només ens permetran millorar el seu interior sinó també el seu entorn per tal que la plaça del Mercat esdevingui una extensió d’aquest equipament.

Finalment cal destacar les obres d’urbanització a l’eix format per la Via Sant Ignasi i Bertrand i Serra que, conjuntament amb la plaça del Remei canviaran radicalment la fisonomia d’aquesta porta de la ciutat oferint una millor qualitat urbana als veïns i veïnes i creant un recorregut de vianants arbrat des del riu fina a la carretera del Pont de Vilomara.

La inversió prevista per aquest any 18, doncs, arriba als 9,4M d’euros, un més que l’any passat. Però cal fer un esment a totes aquelles inversions no reflectides en el pressupost municipal, perquè són executades i pagades per tercers, però que també tindran uns afectes notables a l’espai públic de la ciutat: 2,7 milions per les obres de Vidal i Barraquer, Via Sant Ignasi, Drets i plaça Sant Ignasi, 3 milions d’euros del pla especial Fàbrica Nova i mig milió d’euros per la primera fase d’urbanització del pla parcial de la Plana del Pont Nou. En total, 6,2 milions d’euros que s’afegeixen a les del pressupost municipal i que fan assolir una inversió pel 2018 de més de 15,5 milions d’euros.

Finalment, volem acabar aquesta intervenció fent algunes consideracions:

Avui aprovarem un pressupost que, per anar bé, ja hauria d’haver entrat en vigor i que ha provocat la pròrroga automàtica del pressupost del 2017 amb els conseqüent enrenou que una pròrroga genera. És per aquest motiu que volem demanar disculpes a tot l’equip tècnic, especialment de l’àrea de serveis econòmics. És un aspecte clarament millorable i que esperem que ens serveixi com a antídot per ser més diligents en el pressupost de l’any que ve.

També volem manifestar que malgrat l’increment notable en la despesa social els pressupostos seguiran oberts per cobrir les necessitats que sorgeixin durant l’any.

En tercer lloc cal tenir present que el nivell d’ingressos que generem no és el que es mereix una ciutat com Manresa. Són uns ingressos baixos en comparació a ciutats de la nostra dimensió que es deuen, fonamentalment, a aspectes importants com el PIB per càpita, a una població envellida a un nivell de productivitat industrial massa escàs per la dificultat d’oferir bons sòls industrials. Una mancança que requereix un sobreesforç per posar facilitats a les iniciatives que generen riquesa i ocupació. Accelerant la implantació de noves activitats econòmiques als polígons del Pont Nou o als Dolors. Abocant idees per fer un Centre Històric més atractiu, treballant a fons per aconseguir inversions externes i finançament de d’altres administracions i, sobretot, teixint complicitats que ens facin avançar.

En quart lloc, creiem que si avui podem presentar un pressupost que assoleix els 86 milions i mig d’euros, amb una inversió que 9,5 milions, amb un Ajuntament més sanejat que ens permet accedir novament a crèdit, després de tants anys, ha estat, bàsicament, gràcies a l’esforç de contenció que s’ha fet els últims anys.

Finalment, l'ajuntament no és aliè a les circumstàncies que estem vivint al país, és avui un bon moment per a recordar que la llibertat del país no la demanem per a cap concepte abstracte. Són totes i cadascuna de les despeses i inversions concretes de les que estem parlant avui, les que es podrien fer millor i més ràpidament, amb un adequat finançament dels municipis. Un finançament que reflectís l'esforç fiscal que fan les manresanes i manresans. Amb el cessament del nostre govern legítim, la intervenció de la Generalitat i l’aplicació del 155 per part de l’Estat Espanyol, alguns dels projectes s’han vist aturats o alentits. Així mateix, volem posar de manifest la feina d’aquest govern, amb incidència concreta i notable en la nostra ciutadania, com per exemple un contracte programa d’1,7 M€ per a les polítiques socials a Manresa signat per la Consellera Bassa 24 hores abans de ser empresonada.
 
I acabo:

Creiem, que estem davant d’un bon projecte de pressupost. Un document treballat en equip, que ha intent donar resposta a bona part dels projectes presentats per les regidories. No ha estat fàcil encaixar-lo per la gran quantitat de propostes, reflex del treball i l’esforç tècnic i polític que hi ha darrere. Certament ha calgut prioritzar i renunciar a diversos projectes o ajornar-los per un altre any. Fer aquest exercici és dur i complex, segurament és una de les facetes més difícils i desagraïdes de la política, però governar una ciutat i gestionar els diners de la ciutadania implica això: ser curós i realista, no estirar més el braç que la màniga. Saber prioritzar, negociar, arribar a acords i fer que aquests acords arribin a bon port. I sempre, sempre, amb una gran dosi de solidaritat que avui volem posar de manifest i agrair a tots els companys de govern."