Martorell

Totes les notícies

ELS 6 PRIMERS MESOS D''ERC A L'AJUNTAMENT

Fa sis mesos que es va iniciar el nou govern de l'Ajuntament de Martorell, els veïns i veïnes del poble van atorgar una majoria absoluta a unes sigles d'un partit de dretes, una majoria traduïda en 12 regidors que gestionen totes les àrees del consistori que, a l'hora d'aprovar les polítiques municipals,  utilitzen el seu corró sense incloure les propostes de l’oposició.   És conegut per tothom que Esquerra Republicana de Martorell va treure dos regidors a les darreres eleccions, dos representants que estan a l’oposició  aportant i construint des de la discrepància ideològica tot allò que pot beneficiar als veïns i veïnes del poble, sobre tot en l’àmbit social i defensant la llibertat dels nostres presos polítics.   Vam iniciar aquesta nova etapa de govern municipal al mes de juny aprovant el cartipàs municipal, ens va sorprendre la pujada de sous dels membres de l'equip que gestiona el dia a dia del poble. Aquesta pujada va ser fins un 30%, des d’ERC vam votar en contra, entenent que aquest augment salarial no era necessari, ja que en la majoria dels casos, els treballadors i treballadores hem tingut salaris congelats o en el millor dels casos no van passar de l’IPC.   A l’hora d'aprovar les ordenances municipals i davant la pujada dels tributs i alguns serveis bàsics com és l'aigua, que puja també en el cas d’ús domèstic, Esquerra, junt amb la resta dels membres de l’oposició, vam votar en contra entenent que no era el moment per aplicar aquesta pujada, sobretot l'aigua que és un servei bàsic i necessari, defensant que  torni a ser gestionat públicament i que l’externalització, aprovada pel mateix govern fa uns anys, no va aportar cap estalvi de les despeses de gestió,al contrari el que hem vist són pujades en les factures de tots els usuaris.   Al ple del desembre es van aprovar els pressupostos municipals del l'any 2020 només amb els vots de l'equip de govern, tots els membres de l'oposició vam votar en contra, Esquerra Republicana en veu dels seus regidors va lamentar que les partides pressupostàries en  molts àmbits eren insuficients, com són els serveis socials, habitatge i promoció econòmica.