Martorell

Documents

AJUNTAMENTS PER LA INDEPENDÈNCIA

 
Doc 2. Compromís de les candidatures que es concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015
 
La candidatura Esquerra Republicana de Catalunya del municipi de Martorell, és conscient del repte políticament transcendent que viu al país arran del procés per constituir un nou estat independent per a Catalunya. També és sabedora del paper especialment important que hi tenen els municipis, així com de la necessitat d’impulsar des dels ajuntaments les seccions que corresponguin per continuar donant fortalesa, legitimitat i suport al procés. Per això, els/les integrants d’aquesta candidatura, en el cas de ser elegits/des regidors/des, alcalde/dessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:
 
1-      Proposar al primer ple municipal ordinari la dació o continuïtat del nostre ajuntament a l’associació de municipis per la independència AMI i a tenir-hi un paper actiu.

2-      Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les eleccions al parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un estat independent en el seu programa.

3-      Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una majoria independentista al parlament, proposarem que els nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa la capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri i oportú en la gestió de la constitució de l’estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l’estat espanyol.

4-      Proposar que el alcalde o alcaldessa com a màxima autoritat i representat legítim del veïnat del municipi, participi a l’assemblea de càrrecs electes que es constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d’autogovern, aquesta assemblea hauria d’assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i institucional.
 
Signat a Martorell el dia 10 de març de 2015.