Mataró

Totes les notícies

Esquerra Mataró proposem replantejar la Festa Major de Les Santes

El Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres presentem un prec al proper Ple Municipal per iniciar un procés participatiu per repensar Les Santes. Les Santes, tal com la coneixem actualment, van sorgir d’un moviment ciutadà fa 40 anys. Les Santes s’han fet molt grans en tots els sentits, i ha generat nous problemes I nous debats, molts dels quals s’han evidenciat enguany. Considerem que és moment de fer balanç, d’analitzar la Festa Major en profunditat i de posar sobre la taula el seu futur. Per generar aquest debat, pensem que cal promoure un procés participatiu a manera de multiplataforma que avaluï l’estat actual i marqui les principals directrius a seguir els propers anys. Hi ha d’haver un debat a nivell polític, un altre en l’àmbit tècnic, i per suposat, i en tant que una de les idiosincràsies de la festa, la participació de la ciutat, que ara més que mai hauria de ser el màxim de plural i diversa possible. Per aquest motiu, i tal com ho vam manifestar la comissió informativa pertinent, demanem al govern municipal que promogui i canalitzi debats pertinents per repensar la Festa Major, quan encara o només falten 10 mesos per Les Santes.

Amb la mirada llarga

Esquerra Republicana impulsa una nova iniciativa per acostar-se a tota la ciutadania Seguint un model descentralitzat similar al que sempre hi ha hagut a Barcelona, des d’Esquerra Republicana ens proposem obrir seccions de barri a totes les ciutats de més de 25.000 habitants. Poblacions com Badalona, Sabadell o Sant Joan Despí porten temps  organitzant-se així. Mataró és una d'aquestes grans ciutats i, si bé fa molt que nosaltres treballem per ser presents a tots els barris amb iniciatives diverses, la nostra Secció Local emprèn ara aquesta nova forma d'organitzar-se. El nostre primer punt d’obertura ha estat el conjunt format pels barris de Rocafonda, El Palau i Escorxador.  Són uns barris on comptem amb prou nombre de militants i amics com per començar a caminar amb eficàcia. Com a partit independentista, sabem que la millor manera de poder dotar d’eines als municipis per millorar la vida i el futur de tots els seus habitants és mitjançant  la plena sobirania del nostre país, però Esquerra també  és un partit republicà d’esquerres. Ser republicà passa de manera indestriable per la participació ciutadana i el seu empoderament, i creiem que la millor manera d’aconseguir aquesta participació és formant part dels diferents racons de la nostra ciutat per poder sentir millor la veu de la gent. Ser d’esquerres passa per ser al costat  de tothom i principalment dels qui tenen menys oportunitats, ser arreu ens permetrà tenir ulls i orelles oberts i estar amatents  per poder fer les propostes més encertades. Conèixer la realitat és una condició necessària per canviar-la. Tenir un ple coneixement de quines són les mancances i dèficits del conjunt de la ciutat, així com de les seves aspiracions, ens ha de permetre proposar-nos que Mataró esdevingui una ciutat més justa per a cadascun dels seus ciutadans. Ara comencem per Rocafonda, El Palau i Escorxador. Ben aviat  Esquerra estarà descentralitzada a tots els indrets de la ciutat.

Les Santes us volen a casa

Les Santes d’enguany no seran una Festa Major normal.  No hi pot haver normalitat quan persones de pau són a la presó o lluny de casa per la seva manera de pensar i per obeir el mandat democràtic de tot un poble. En el moment de l'any en què els mataronins vivim més intensament, no volem oblidar els nostres companys i els seus familiars, que pateixen la repressió i la venjança del règim del 78. Davant la vulneració dels drets fonamentals i el patiment que causa l’estat espanyol, a Mataró, us volem a casa, lliures! Esquerra Republicana de Mataró

Esquerra Republicana de Mataró obrim secció dels barris de Rocafonda - El Palau - Escorxador

Amb la voluntat d'adaptar l'estructura del partit a la realitat dels diferents barris, els últims Estatuts interns aprovats estableixen la creació d'una nova figura organitzativa: les «Subseccions locals de barri».   Les subseccions de barri són una divisió de la secció local a una part del municipi, i en el cas de Mataró, tenint en compte la nostra situació i els reptes de la ciutat, hem decidit que la primera secció de barri sigui la que formen els barris Rocafonda – Palau – Escorxador.   En aquest sentit, anirem estenent aquest model als altres barris de tota la ciutat per ser més propers al nostre entorn.   Aquesta subsecció s'ha constituit formalment aquest darrer dilluns 2 de juliol, i d'aquí poques setmanes tindrà lloc l'acte de presentació. El seu responsable serà el militant republicà Toni Ortega.  

ERC-MES diem sí al comerç urbà a Mataró

La ciutat de Mataró disposa d’un comerç urbà configurat a l’entorn de diversos eixos comercials: Comerç Mataró Centre, Plaça Gran i Entorns, Centre Comercial de la Plaça de Cuba i Rodalies, La Gran Botiga O'Donnell, Comerç Rocafonda, Cerdanyola Comercial. Boulevards de Mataró, Comerç de Molins i de Cirera i  Camí de la Serra, El sector comercial urbà és el que proporciona més llocs de treball als ciutadans de Mataró. Juntament amb la restauració representen aproximadament un 26% dels llocs de treball totals. Fora de la trama urbana, el comerç de perifèria, representat pel Mataró Parc i el Carrefour, amb totes les activitats comercials adjacents. La ciutat compacta, la ciutat mediterrània ho és, en gran mesura, gràcies a la personalitat que li atorga el comerç de proximitat. Convivència, seguretat i dinamisme urbà. No és casual, que els mercats o les àrees comercials urbanes (habitualment en àrees amb patrimoni històric o amb personalitat pròpia) siguin una visita obligada pels visitants. Una tipologia de mercats i de comerç difícil de trobar a altres contrades… Amb la voluntat de mantenir el comerç a la trama urbana sense excloure l’oportunitat del comerç perifèric, el Grup Municipal d’ERC-MES proposem l’adopció dels següents acords: 1. Cercar fórmules consensuades amb les associacions comercials que donin com a resultat estructures similars, en funcionament operatiu i en objectius, als BID (a Catalunya, els APEU). 2. Es pactarà amb el sector comercial un model de gestió i una estructura organitzativa i de govern, liderada per un director general consensuat entre les parts, pel gran centre comercial urbà a Cel Obert del centre, amb capacitat de proposar decisions a l’àrea. 3. Aquest mateix model de gestió, s’aplicarà a la totalitat d’eixos comercials de Mataró. De manera que tots ells podran coordinar-se, explotant al màxim els seus trets diferencials, patrimonials, socials i culturals. 4. El govern explorarà vies d’ingrés per finançar aquestes estructures i les seves actuacions al territori (taxes especifiques relacionades amb els establiments comercials que es destinaran en la seva totalitat a aquest efecte).

ERC-MES insistim pel dret al servei bàsic dels enterraments d'altres confessions

Una de les al.legacions presentades pel Grup Municipal d'ERC-Moviment d'Esquerres als pressupostos de 2016, 2017 i 2018 (i que van ser acceptades pel govern) feia referencia al projecte de cementiri que atengués totes les necessitats funeràries, principalment del ritus musulmà. De fet, la llei obliga els Ajuntaments a prestar aquest servei de forma universal a tota la seva ciutadania. En resposta a les al·legacions al pressupost d'ERC-MES, el govern es va comprometre a: “Estudiar viabilitat de les propostes que siguin respectuosos amb els diferents ritus, recuperarem projectes”. Fent referència a un projecte treballat ja l’any 1999 i aprovat definitivament pel Ple Municipal de Mataró, encara que mai s’ha executat, que preveia al cementiri de Les Valls una àrea orientada a satisfer aquestes necessitats i poder fer enterraments segons els principis establerts a l’Islam. És molt freqüent entre els mataronins d'origen magrebí disposar de pòlisses d'assegurança per tal de repatriar les seves restes mortals al país d'origen en cas de decés. Amb aquesta iniciativa, podrien ser enterrats aquí, com és el seu desig. Davant la inacció en aquest tema, vàrem tornar a presentar una pregunta al Ple de desembre de 2017, on se'ns va respondre que abans del primer trimestre del 2018 se'ns convocaria per parlar del tema i es posaria en marxa un Grup de Treball. Passat el termini, cap acció ha estat duta a terme i per això havíem presentat una pregunta/recordatori al Ple de Juny de 2018. Aquest prec no es va poder atendre, degut a la finalització del temps del Ple, i l'hem tornat a preguntar pel Ple de juliol.

Resum Roda de premsa d’ERC- Mov.Esquerres sobre les incidències detectades darrerament a la recollida selectiva a Mataró

1.    Es un fet puntual? Una acció aïllada i infreqüent? La revista Capgròs i la pròpia TV3, van aconseguir amb tremenda facilitat testimonis de ciutadans que afirmaven amb rotunditat haver vist aquesta praxi a diferents barris de la ciutat Hi ha precedents de sancions per aquesta pràctica a BCN, que va imposar una multa a FCC per, entre d’altres infraccions, la barreja de residus, per posar en risc la percepció ciutadana sobre la recollida selectiva i per desincentivar la separació de residus. Hem aportat un nou vídeo, de començaments del mes de juny (fa quasi on mes) on s’observa clarament la mateixa pràctica. Aparentment, no sembla doncs un fet puntual o infreqüent.   2.    La responsabilitat és d’un sol empleat...  L’empresa FCC defuig tota la responsabilitat en el tema, afirma que es tracta d’un fet puntual, d’un cas aïllat, i carrega les culpes a un empleat (interí), al qual ha aplicat una duríssima sanció.  Tenia la formació adient? Com es verifica? Fiscalització? Responsabilitat Social?    Considerem absolutament inacceptable que una empresa de la dimensió de FCC, que gestiona el major contracte (60MM€) que ha signat l’Ajuntament de Mataró, ens vulgui fer creure que la responsabilitat d’una mala praxi com aquesta és atribuïble a un sol empleat Exigim a l’Ajuntament que denuncií aquests fets, que no toleri aquest abús i que defensi el més dèbil, el treballador.   3.    L’empresa ha de donar explicacions… i també l’Ajuntament. El govern municipal ha anat molt de pressa per tancar el cas, assumint ràpidament la primera versió donada per l’empresa de “fet aïllat”. -  Perquè tenen tanta pressa i tant d’interès en passar pàgina? -  Considerem una irresponsabilitat intentar despatxar el tema sense tenir cap explicació. Ens sorprèn que un tema que podria tenir tanta gravetat es tanqui culpant un sol empleat. De què tenen por? -  Perquè ens permetem anar a Amèrica del Sud a explicar models de gestió de residus urbans i no aprofundim en el que podria estar passant a Mataró? El Govern municipal és l’únic responsable del seguiment del contracte amb FCC, cosa que com és evident, no ha estat capaç de fer.

Comunicat sobre la reunió mantinguda avui amb l'Ajuntament i l'empresa de neteja FCC

Com a conseqüència del vídeo que varem fer públic ahir on es podia comprovar, sense cap marge a la interpretació, com l’empresa FCC, responsable de la recollida de la brossa a Mataró, barrejava amb tota la naturalitat del món les fraccions paper i rebuig, hem estat convocats avui a una entrevista amb Ajuntament de Mataró i representants de l’empresa concessionària FCC. L’empresa FCC defuig tota la responsabilitat en el tema, afirma que es tracta d’un fet puntual, d’un cas aïllat, i carrega les culpes a un empleat, al qual ha aplicat una duríssima sanció.  Considerem absolutament inacceptable que una empresa de la dimensió de FCC, que gestiona el major contracte (60MM€) que ha signat l’Ajuntament de Mataró, ens vulgui fer creure que la responsabilitat d’una mala praxi com aquesta és atribuïble a un sol empleat i que a més, el castigui severament. Exigim a l’Ajuntament que denuncií aquests fets i que no toleri aquest abús i que defensi el més dèbil, el treballador.

Comunicat d'ERC-MES sobre la recollida indeguda de residus per part de l'empresa FCC

Avui hem fet públic un vídeo on es pot comprovar, sense cap marge a la interpretació, com l’empresa FCC, responsable de la recollida de la brossa a Mataró, barreja amb tota la naturalitat del món les fraccions paper i rebuig.   Fa pocs dies, el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va estrenar a Mataró el documental “Molta Merda” per desmuntar els mites sobre el reciclatge i conèixer la realitat dels residus que llancem a la brossa.   Avui sí que  l’empresa FCC, en només 3 minuts, ha desmuntat mites i ens ha mostrat la crua realitat, la seva…   La ciutadania que ens esforcem en reciclar, la que creiem que aquest esforç val la pena i que cal lluitar junts per la sostenibilitat, ens sentim avui traïts i enganyats per FCC i per l’Ajuntament.   Així agraeix l’empresa la millora econòmica del contracte que el govern municipal va promoure el 2016? Com és possible que les auditories de qualitat del servei no detectessin ni una sola d’aquestes males practiques? Més enllà de les continues queixes per l’estat de neteja general de la ciutat, o que els veïns segueixin denunciant la manca de qualitat del servei a la zona d’oci (“botellón”) i àrees adjacents del Pla d’en Boet o de la manca de neteja als Polígons Industrials… Més enllà de tot això, el cert és que FCC ha perjudicat greument la credibilitat del Govern municipal davant la ciutadania i ha deixat tocada per molt de temps l’autoritat moral de l’Ajuntament per seguir demanant la complicitat dels ciutadans pels objectius de recollida selectiva, de reciclatge i de sostenibilitat.   El Govern Municipal és l’únic responsable del seguiment del contracte amb FCC, cosa que com és evident, no ha estat capaç de fer.   Per aquest motius, plantegem una pregunta al Govern Municipal :   Mataró ha de seguir treballant amb una empresa que no comparteix els criteris bàsics de reciclatge i sostenibilitat dels seus ciutadans? Feu clic a la imatge per a veure el vídeo de la recollida conjunta de diverses fraccions