Mataró

Totes les notícies

Esquerra torna a demanar que els plens siguin presencials

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró hem demanat en reiterades ocasions el retorn a les sessions plenàries presencials. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, la pràctica totalitat de l'activitat política municipal s'ha desenvolupat de manera telemàtica; els regidors i regidores hem compartit comissions informatives, reunions diverses i els plens municipals a través de les pantalles dels nostres respectius dispositius. Considerem que, seguint totes les mesures de seguretat, és el moment d'iniciar el retorn a la normalitat i després de 6 mesos de plens telemàtics, les sessions plenàries han de ser ja presencials. La ciutadania ha tornat a fer vida “normal”: feina, escola, activitats esportives i culturals…, i és hora que l’Ajuntament, com a institució que ha de liderar i encapçalar el conjunt d’accions de tots els ciutadans, doni exempli i retorni també a la normalitat dels plens municipals El govern municipal, en canvi, vol mantenir els plens telemàtics. Els arguments que utilitzen per justificar aquesta decisió són econòmics (que al nostre parer és un argument que no se sustenta per enlloc), tècnics i sanitaris (quan és evident que seguint les mesures dictades, no hi hauria d’haver cap problema per al seu desenvolupament). Són molts els ajuntaments que estan realitzant plens presencials o híbrids arreu del territori i això ens fa pensar que a Mataró, una vegada més, el veritable argument per no fer els plens de manera presencial és per manca de voluntat política i d’una situació de comoditat enfront el control que pot exercir l’oposició (des d’una pantalla la interacció amb la resta del consistori es fa molt més difícil). A més, és evident que la realització de plens telemàtics no afavoreix la participació ciutadana, congelant l’essència de l’audiència prèvia presencial; espai on els ciutadans poden aportar les seves idees i demandes al govern municipal.

Donar exemple no és rebaixar-se el sou, és governar bé

El Govern Municipal, format pel Partit Socialista de Mataró i En Comú Podem Mataró va anunciar ahir una nova pujada d’impostos : Un nou increment del 6% de l’IBI, que se suma a la pujada de l'any passat que ja va ser d’un 8%. Només es podria demanar un nou esforç a una ciutadania ja exhausta per tot el que ens està caient i ens caurà a sobre, si fossin capaços de garantir que cada euro de l'Ajuntament es gasta amb la màxima eficiència en benefici del comú. I creiem que no és el cas. A manera de contrapartida a aquesta nova puja d’impostos, l’Alcalde i el seu equip de govern (PSC i ECP) han anunciat que, per donar exemple, es rebaixaran el sou. El Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres pensem que efectivament és donar exemple, però d’oportunisme i hipocresia i una nova mostra, una més, de la manca d’idees que el Govern Municipal insisteix en demostrar constantment. Donar exemple seria aconseguir que la ciutat funcionés i solucionar els problemes de neteja, de seguretat, de manteniment de l’espai públic, dels semàfors, dels arbres que manquen, de la concessió de llicències d’obres i activitats, de l’atenció telefònica i presencial als ciutadans pels serveis municipals i de benestar social, de paràlisi de les reunions dels consells o de la Taula de Reconstrucció Econòmica i Social,... Donar exemple seria ajustar les dedicacions dels regidors al contingut real de les seves carteres i reduir així un equip de 15 persones a un nombre més ajustat a la realitat, amb un estalvi econòmic realment important. Donar exemple seria no limitar-se a parlar des de fa anys del Pla de Racionalització i en canvi, haver treballat, planificat i executat un nou pressupost més eficient, eliminant duplicitats i capítols superflus. Donar exemple seria haver fet tota aquesta feina i no apujar altra vegada els impostos a la ciutadania. Donar exemple seria no dir que intentaran no apujar novament els impostos en els dos propers exercicis del mandat, com si no sapiguéssim que això forma part del seu manual electoral.

Esquerra Mataró portem al Ple la problemàtica dels semàfors a la ciutat

Durant els darrers mesos hi ha hagut a la ciutat nombroses incidències en la xarxa semafòrica que, o bé han trigat molts dies a solucionar-se o bé a hores d'ara encara estan pendents de solució. És un tema que ens preocupa perquè afecta no només al manteniment de la ciutat sinó també a la seguretat ciutadana. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró ja vam entrar una pregunta per escrit al govern municipal sobre la incidència que va haver-hi al semàfor del Camí Ral amb el carrer Sant Pere, arribant a ocasionar fins i tot un accident. Pensem que amb el manteniment i reparació d'incidències dels semàfors cal ser molt curosos, doncs el seu mal funcionament o directament el no funcionament d'aquests poden provocar accidents de trànsit amb vehicles i vianants involucrats. Les queixes i exigències ciutadanes cada dia van a més, i la preocupació és compartida. Per aquest motiu preguntarem al Ple d'Octubre diverses preguntes amb relació a la problemàtica que adjuntem a continuació: 1. A Mataró, qui és l’encarregat del manteniment i reparació dels semàfors? 2. Com es detecten les anomalies en el funcionament dels semàfors? 3. Quin és el temps màxim de reparació dels semàfors una vegada es té coneixement de la incidència? 4. Aquest any 2020 s’ha acomplert aquest temps màxim de reparació? 5. El govern municipal aplicarà mesures amb la finalitat que no es tornin a repetir més endarreriments en la reparació de semàfors? A banda de les preguntes, demanem al govern municipal que vetlli perquè no es tornin a repetir situacions de risc a les cruïlles semafòriques per culpa de no solucionar les incidències en el mínim de temps indispensable. Com a #GovernAlternatiu, continuem vetllant per solucionar les preocupacions de la ciutadania, per fiscalitzar al govern municipal i per fer de Mataró la ciutat que mereixem.

Esquerra Republicana no donarem suport a una possible pujada d'impostos del govern municipal

Ahir, a través dels mitjans de comunicació, el Govern Municipal va insinuar que buscarà la generació de més ingressos a través de l’increment de les ordenances, és a dir, apujant novament el principal impost directe, l’IBI…  Donada la confusió originada per aquesta notícia, volem deixar clar que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres a Mataró, no aprovarem aquesta nova pujada. Només es podria demanar un nou esforç a una ciutadania ja exhausta per tot el que ens està caient i ens caurà a sobre, si fóssim capaços de garantir que cada euro de l'Ajuntament es gasta amb la màxima eficiència en benefici del comú. I creiem que no és el cas. D'aquí que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró hem insistit fa anys, ja des del mandat passat, en moments en què s'hagués pogut fer aquest exercici amb menys pressió, en la necessitat imperiosa de revisar en profunditat el pressupost de Mataró, en fer un pressupost de bell nou: eliminant duplicitats i despeses supèrflues, redissenyant millor les àrees i el govern municipals, prenent decisions sobre serveis que corresponen a altres administracions, insuflant confiança a la societat amb decidides iniciatives per la reconstrucció econòmica i social... El Pla de Racionalització, del que ahir ens va parlar el Govern Municipal,  i les decisions que se’n desprenguin (encara no coneixem la proposta del Govern Municipal al respecte) és un bon punt de partida en el que tenim la voluntat de treballar conjuntament amb el Govern Municipal. Estem convençuts que el present i el futur de la ciutat així ens ho exigeix. Justament respecte a això, ahir es va fer pública la fotografia de la primera trobada en què el Govern Municipal ens emplaçava a una sèrie de reunions en els propers dies per examinar en profunditat les primeres conclusions d’aquest treball (que insistim, encara desconeixem). A la fotografia el Govern Municipal hi adjuntava una sèrie de propostes, entre les quals la d’incrementar les ordenances (IBI).

#MataróDeixada: Passem a l'acció

Des d'Esquerra Republicana fa temps que avisem de la deixadesa en què es troba a la ciutat de Mataró, perquè és un tema que ens preocupa. I ens preocupa per diversos motius; en primer lloc considerem que l'estat de la via pública és essencial per mantenir uns bons serveis i una bona qualitat de vida. I en segon lloc ens preocupa també perquè és un reflex de la imatge de ciutat i capitalitat que volem transmetre. A més, aquesta setmana passada hem pogut llegir unes declaracions de la regidora responsable de la via pública, Elisabet Ruiz, que negava aquesta situació, trient així importància al que nosaltres considerem que hauria de ser una de les prioritats del Govern Municipal, que no només mira cap a una altra banda sinó que nega la realitat. Des de la secció local d'Esquerra Republicana, junt amb el grup municipal com a principal partit de l'oposició, hem portat aquesta problemàtica al ple en diverses ocasions i fent un pas més enllà hem elaborat un mapa d'incidència a la via pública, que gràcies a la col·laboració ciutadana recull ja més de 300 punts; com ara senyals torçats, paviments amb sots, passos de zebra esborrats o llambordes descol·locades. Seguint amb el fil d'aquesta campanya de denúncia que estem realitzant, anunciem una nova acció: des d'ahir hem marcat diversos punts que estan malmesos o deixats a la ciutat, i a vegades poden suposar un perill pels vianants. Cal destacar també que l'acció ha estat realitzada amb guix, que s'esborra fàcilment i d'aquesta manera no contribuïm a embrutar encara més la ciutat. Animem a tota la ciutadania a sumar-se a aquesta iniciativa, marcar aquelles incidències per visibilitzar-les i alhora alertar de perills que suposen. Cal seguir treballant per acabar amb la  #MataróDeixada.  

Covid-19: Aprendre a conviure-hi o justificar la inacció?

Una de les coses que ja des del mandat passat el Grup Municipal d’Esquerra-Moviment d’Esquerres Mataró hem recriminat al govern municipal és la seva tendència a mantenir un perfil baix, a treure’s la responsabilitat de sobre sempre que pot i a evitar prendre decisions. Així, ha anat passant el temps sense que el Govern Municipal surti de la comoditat dels titulars de premsa i d’una acció de govern discreta, limitada a la gestió, sovint deficient, de l’espai públic. Després d’aquests mesos de trasbals hem vist com la pandèmia ha escampat el dolor a molts famílies i ha generat una crisi social i econòmica d’una enorme magnitud que caldrà revertir en els propers anys.  L’acció del Govern ha de centrar-se en això i partir de la base que caldrà conviure durant un temps indeterminat amb aquesta nova situació.  No és admissible que el Govern Municipal utilitzi la Covid-19 com un argument que serveixi per restringir, per congelar, per sumir en la més absoluta paràlisi tota l’activitat municipal i ciutadana, que complint totes les mesures de seguretat, cal que es vagi normalitzant. A la pràctica: ni fer ni deixar fer. Trobaríem molts exemples: des de l’aturada de l’activitat cultural municipal i la limitació d’actes públics a la ciutat, fins a les restriccions als parcs infantils o les limitacions dels horaris de terrasses i alguns establiments comercials… En aquest sentit, el govern municipal ha de ser qui impulsi i doni exemple a la ciutadania i a les entitats per anar recuperant l’activitat habitual i demostrar així que conviure amb la Covid-19 és possible. Cal doncs ser proactiu per revitalitzar la ciutat, evidentment seguint sempre les mesures sanitàries que marca la Generalitat de Catalunya. Entenem la necessitat, a vegades, de fer restriccions per problemàtiques municipals concretes, però això no pot servir com a argument per fer una prohibició preventiva generalitzada a tota la ciutat. Des del Grup Municipal d’Esquerra-Moviment d’Esquerres Mataró demanem al Govern Municipal que governi, que no continuï utilitzant la por per sumir la ciutat en la paràlisi i que des del respecte i el seguiment exhaustiu de totes les normes sanitàries, contribueixi a recuperar una nova quotidianitat.

Exigim solucionar la incidència del semàfor situat a la cruïlla del Camí Ral amb carrer Sant Pere

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres hem entrat una pregunta escrita al govern municipal per tal de solucionar la incidència del semàfor del Camí Ral amb carrer Sant Pere, doncs fa masses dies que suposa un greu problema. Des de les fortes pluges del primer cap de setmana de setembre el semàfor situat a la cruïlla del Camí Ral amb el carrer Sant Pere ha deixat de funcionar. Es tracta d'una cruïlla molt concorreguda i transitada, pel que fa a vehicles com també a nivell de vianants; suposant doncs un perill. La incidència al semàfor ha ocasionat ja un accident, i en aquesta setmana entrant, amb l'inici del curs escolar, considerem més necessari que mai posar fi al problema.   Atenent a l'exposat des del grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres formulem la següent pregunta:   - S’ha detectat quina incidència hi ha al semàfor situat a la cruïlla del Camí Ral amb carrer Sant Pere?  - Quantes incidències han rebut en relació a la incidència?  - Té el govern previsió sobre quan es podrà solucionar finalment la incidència? Esperem resposta del govern, i així posar fi a aquesta situació i les molèsties als veïns i veïnes de la zona. 

Tornarem a vèncer!

Des d'Esquerra Republicana enguany també hem realitzat una ofrena floral al monument de Rafael Casanove tot i l'excepcionalitat i seguint totes les mesures de seguretat.  Adjuntem el manifest que ens hagués agradat llegir, però que l'excepcionalitat i la decisió de com realitzar l'acte institucional no ens ho va permetre. Manifest Enguany es compleixen 306 anys de la caiguda de Barcelona a mans de Felip V, cosa que suposà, la pèrdua de les llibertats i autogovern del nostre país. Aquest 11 de setembre, però, és diferent. Diferent per les limitacions produïdes a causa de la pandèmia mundial de Covid-19, cosa que dificulta enormement repetir les manifestacions multitudinàries d’anys anteriors. Però malgrat la distància i les accions descentralitzades, estem més conscienciats que mai dels nostres ideals i els nostres objectius: tornarem a vèncer! Com la majoria de catalans, reivindiquem un cop més la llibertat, però també aprofitem la Diada d’enguany per seguir reclamant la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats, l’Amnistia per totes aquelles persones perseguides pels aparells judicials de l’estat i la reparació a totes aquelles persones víctimes de la violència policial dels darrers anys a Catalunya. Des d’Esquerra Republicana hem aconseguit que el Govern espanyol reconegui que el conflicte és polític, i per tant, que cal una solució política. Ara cal aprofundir en la solució, i reclamar allò que vol el 80% de la ciutadania de Catalunya: exercir l’autodeterminació i aconseguir l’Amnistia pel conjunt de represaliats. A Mataró, des d’Esquerra Republicana hem treballat i seguim treballant per créixer i fer més gran el projecte republicà: a tots els barris; a totes les franges d’edat; en tots els àmbits culturals. Som molts però seguim treballant per ser més i estar més preparats, perquè només així serem majoria.  I serem la majoria perquè el nostre projecte és el més atractiu pel conjunt de la ciutat: una sola ciutat, cohesionada, que vetlli pel benestar de tothom.

Esquerra demana tornar als plens presencials

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró hem demanat aquest matí formalment el retorn als plens presencials a partir del proper ple de l'1 d'octubre, mitjançant la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària per a prendre la decisió i així decidir la millor fórmula per a fer-ho. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, la pràctica totalitat de l'activitat política municipal s'ha desenvolupat de manera telemàtica; els regidors i regidores hem compartit comissions informatives, reunions diverses i fins i tot plens a través de les pantalles dels nostres respectius dispositius. Des d'Esquerra creiem que, tenint en compte l'excepcionalitat actual i en aquest sentit seguint totes les mesures de seguretat, és el moment d'iniciar el retorn a la normalitat de cara al proper ple d'octubre i, després de 6 mesos de plens telemàtics, les sessions plenàries presencials.