Mataró

Totes les notícies

Valoració de la reestructuració del Govern Municipal

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró havíem demanat reiteradament que el Govern Municipal es reestructurés i es reorganitzés per afrontar de manera més eficaç l'acció contra la crisi que ha deixat la COVID-19. I per altra banda, que es ressolessin els evidents desequilibris entre regidories, algunes amb una enorme exigència, d'altres sense gaire contingut, i totes elles amb la mateixa dedicació i per tant, retribució. En la nostra opinió, els 15 regidors a plena dedicació (enfront dels 11 amb els que es va iniciar el mandat passat o els 6 amb els que va acabar finalment), haurien d'haver impulsat una intensa acció de govern que fins ara no s'ha visualitzat a la ciutat (el volum de dictàmens i accions de govern que han arribat al Ple Municipal, ha estat molt escàs, i sovint de poc calat polític, més aviat de caràcter burocràtic). Després de fer-se públics els canvis que l'Alcalde ha fet al seu Govern, voldríem fer unes primeres valoracions: - Demanàvem més qualitat democràtica i més joc per l'oposició. L'increment de Comissions Informatives Municipals de 3 a 6 (que també havíem proposat) és, sens dubte, una bona decisió que ajudarà a crear espais d'informació i debat amb tots els Grups Municipals. - Demanàvem un Govern més encarat a la gestió de la post crisi de la Covid-19, capaç de reaccionar ràpidament i d'incorporar immediatament noves prioritats polítiques al pressupost i al nou pla de mandat, que fomentin la reactivació i l'ocupació. La decisió del Govern de tornar a concentrar en 6 regidors el gruix de tota l'activitat municipal, igual que a l'etapa final del mandat passat, és un intent en aquesta direcció, amb associacions de regidories més adequades per aquest objectiu. - Demanàvem la correcció dels desequilibris entre regidories, o bé ajustant les dedicacions assignades o bé reduint el nombre de regidors amb cartera. El Govern no ha fet cap acció en aquest sentit, al contrari.

El PSC i En Comú Podem voten en contra de fixar l'habitatge com una prioritat de l'Ajuntament de Mataró

Al passat ple del 2 de juliol, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - MES vam presentar una proposta de resolució per fixar l'Habitatge com una prioritat de l'Ajuntament. Des del nostre punt de vista, això és imprescindible degut a la situació d'emergència habitacional en la que es troba la nostra ciutat. La proposta bàsicament era per: 1) Fer una taula de treball per estudiar la situació de l'emergència habitacional a Mataró 2) Que l'Ajuntament fes un monogràfic per veure quines eren les línies a seguir 3) Traslladar des de l'Ajuntament les propostes i exigències a les administracions supramunicipals. Sorprenentment el Govern Municipal, del PSC i En Comú Podem, va donar l'esquena a aquesta proposta i va votar en contra, fet que va suposar que no s'aprovés. És una llàstima que el govern municipal no es preocupi per l'emergència habitacional i voti en contra de propostes per canviar aquesta situació. Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana - MES seguirem treballant per acabar amb els problemes d'habitatge a la nostra ciutat i a tot el país.

La inseguretat a Mataró en 7 punts

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres davant la percepció d’inseguretat ciutadana volem exposar el següent: 1. La percepció d'inseguretat dels mataronins i les mataronines és una realitat que no podem negar davant els recents episodis viscuts a la nostra ciutat. 2. Cal que l’Ajuntament de Mataró, i l’Alcalde com a màxim representant, mostri un clar lideratge davant la percepció d'inseguretat i preocupació ciutadana, amb el suport i l’ajuda de tots els grups municipals. 3. Cal fer ús de tots els mecanismes que una ciutat important com la nostra té al seu abast, començant pel cos de la Policia Local 4. Necessitem un justícia eficaç, canvis legislatius i més recursos i cal exigir-ho arreu. 5. Reiterem la nostra disposició al govern per demanar ajuda a qualsevol administració supramunicipal, com ara el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats. 6. Considerem que cal posar sempre en valor que la seguretat i la convivència són dos dels pilars fonamentals de la nostra societat. Hem de preservar-los perquè la ciutadania pugui exercir tots els seus drets en llibertat. 7. Cal exigir polítiques socials sòlides que erradiquin problemes com la desigualtat, la pobresa, l'atur o l'exclusió social, agreujats ara per la crisi sanitària. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres considerem que la defensa dels drets dels més vulnerables, és la seguretat de tots. Treballem en els valors que volem que representin la nostra societat, així com alhora continuem exigint mesures immediates al govern municipal per tal de garantir la convivència a Mataró.  

Contingut del Ple de Mataró de Juliol

Adjuntem un breu resum sobre el contingut que el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres exposem al Ple del mes de Juliol a l'Ajuntament de Mataró. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ La proposta de resolució demana al govern municipal que es fixi l'Habitatge, com a una prioritat. El dret a un habitatge digne és una necessitat essencial per a les persones i està reconegut a tractats internacionals i a la Constitució. Però són moltes les amenaces que barren l'accés a l'habitatge i que generen segregació i exclusió social urbana Entenent l'emergència de l'habitatge de la nostra ciutat, i més després de la pandèmia de la covid-19, creiem que és imprescindible que l'Habitatge sigui una de les prioritats clares pel govern municipal. Demanem doncs crear monogràfics sobre el tema i traslladar la preocupació i les idees a les entitats municipalistes però també a escala supramunicipal (Parlament, Congrés...) PRECS I PREGUNTES 1. Pregunta sobre l'ordenança de vehicles elèctrics. A Mataró encara no és vigent l'ordenança sobre patinets i vehicles de mobilitat personal elèctrics en conseqüència es manté un buit regulador que permet que aquesta mena de vehicles segueixin circulant per les voreres o zones de vianants i no estiguin encara sotmesos a les mateixes restriccions que els conductors d'altres vehicles. Preguntem al Govern quan aprovaran aquesta ordenança. 2. Prec sobre els consells de participació. Els consells de participació són espais consultius que contribueixen i generen valor afegit a la presa de decisions. Tenen la finalitat de debatre i fer el seguiment entorn projectes i intervencions en qualsevol àmbit que tenen lloc a Mataró. Segons el reglament es duran a terme mínim dues sessions ordinàries a l'any, demanem que s'accentuïn les trobades (moltes d'elles encara no han realitzat cap sessió), així com que s'actualitzi la informació a la web de l'Ajuntament perquè la ciutadania hi tingui accés. Creiem que ara més que mai la participació ciutadana és un punt clau, i que hem de potenciar.

Comunicat respecte a la situació dels trens del Maresme aquest darrer cap de setmana

El primer cap de setmana estival ha portat imatges de massificació dels trens de la línia R1 cap a les platges del Maresme, amb resultat d’aglomeracions i sense cap possibilitat de mantenir la distància de seguretat. RENFE no ha establert cap control d’accés ni tampoc de limitació d’aforament als seus combois i tan sols es limita a donar avisos gravats per megafonia, recordant unes normes de seguretat i de distància, que no fa cap esforç per fer complir. Des del grup municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres a Mataró:  1. Demanem al President del Consell Comarcal del Maresme, a tots els alcaldes de la comarca, i en especial a l’Alcalde de Mataró,  capital de la comarca, que junts exigeixin a RENFE que corregeixi immediatament aquesta mala praxi, i que apliqui urgentment controls d’accés i aforament als seus combois de manera que garanteixin la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat. 2. Exigir a RENFE que informi de l'ocupació de les platges de la comarca als trens per evitar aglomeracions i col·laborar amb l'enorme esforç de control d'aforament que tots els ajuntaments estan fent a les seves platges per protegir la salut de la població. Situacions com les que s’han viscut aquest cap de setmana al Maresme no es poden repetir. Considerem urgent exigir responsabilitat a RENFE i per això insistim a reclamar al Consell Comarcal del Maresme, a l’Alcalde de Mataró i a la resta d’Alcaldes de la Comarca una actuació ferma i decidida en aquesta qüestió, per la seguretat present i futura de tota la ciutadania.  

Les Santes no es menyspreen

A un mes de la nostra festa major i en una situació de represa de l’activitat, molts mataronins estem assistint amb estupefacció a com el govern municipal de la ciutat ha decidit esborrar (literalment) del calendari Les Santes d’enguany. Fa un parell de mesos, l’Alcalde de la ciutat deia exactament que “abans de cancel·lar la festa major s’ha d’intentar buscar l’equilibri entre l’exigència sanitària per la crisi de la covid-19 i la necessitat dels ciutadans, especialment dels infants, per gaudir d’una celebració que és en l’ADN dels mataronins”, i que “després de tants dies tancats sense veure els amics, tocar-se ni relacionar-se, em costa d’imaginar no poder donar-los una resposta”. A més, emplaçava la ciutadania a participar en la decisió de com haurien de ser Les Santes d’aquest any. Una suposada participació que incloïa també la implicació de tot el consistori municipal (predisposats a sumar des del primer moment), les colles institucionals de la ciutat i les entitats i voluntaris habituals de la festa major. Però a l’hora de la veritat, res de res. El govern del PSC i del Comuns (més difuminats que mai) en una nova gran dosi de populisme, ha decidit anul·lar unilateralment la Festa Major de Les Santes (sense la participació ni l’acord de la resta de forces polítiques, econòmiques, culturals i socials), evidenciant així una falta de respecte cap als impulsors i tots els voluntaris que durant anys han gestat la festa, i també vers la festivitat de caire més religiós. Cap capacitat per consensuar entre tots els agents implicats com havia de ser la festa major d’aquest any, cap esforç d’imaginació i cap voluntat de trobar solucions emmarcades dins les mesures sanitàries. La proposta: inventar-se un festival alternatiu amb nom (“Mataró s’enlaira”), imatge gràfica i pressupost propi (250.000 euros), distribuït en 3 dies i 8 punts de la ciutat. Que les activitats culturals tinguin una major distribució territorial i que no només quedin concentrades al nucli antic és una bona notícia, sí, però no si això és en detriment i substitució del programa “clàssic” de Les Santes.

L'habitatge: Una prioritat per Esquerra a Mataró

El dret a un habitatge digne és una necessitat essencial per a les persones i està reconegut a tractats internacionals i a la Constitució. Però són moltes les amenaces que barren l’accés a l'habitatge i que generen segregació i exclusió social urbana.   A Espanya la inversió en polítiques d’habitatge se situa a la cua de la comparativa europea: s’hi destina el 0,9% del pressupost total per a afers socials, la qual cosa representa el 0,23% del PIB (Font: informe Caixabank,. Juliol 2019)   Històricament, l’acció pública ha prioritzat l’accés a la propietat mitjançant l’habitatge protegit de compravenda: el parc d’habitatges de lloguer social és només del l'1,5% del parc total d’habitatge, el més baix d’Europa.   Si observem específicament el segment del mercat de lloguer, la taxa de sobreesforç (més del 40% dels ingressos dedicats al lloguer) de la població en general és del 42,1%, la més elevada d’Europa.   Així doncs, Catalunya i Espanya són a la cua d’Europa pel que fa a inversió en habitatge públic i en el parc públic de lloguer però al mateix temps és on més costa pagar el lloguer de mercat.   En conseqüència, les situacions de crisi com les que hem viscut i com la que sembla que s’aproxima, situen d’una manera dramàtica a un segment cada vegada més ampli de la població al límit de l’exclusió social i l’emergència habitacional. Les dificultats d'accés han deixat d'afectar únicament als sectors de població més desfavorits per incidir en altres moltes capes, com ara la gent jove, la població més gran, aquells amb dificultats de mobilitat o, simplement, tots aquells que han vist minvar els seus ingressos.   La Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament, recorreguda pel Govern espanyol i suspesa fins al 2019 al TC, incorporava aspectes com: segones oportunitats per persones endeutades, oferta lloguer social abans de desnonaments, condicionants especials per grans tenidors de cara a desnonaments, mesures per créixer parc social de lloguer,.

Instem al Govern Municipal a penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha convidat tots els ajuntaments de Catalunya a penjar la bandera LGTBI una vegada més aquest 28 de juny, dia internacional de l'orgull LGTBI. El seu President, Eugeni Rodríguez ha assegurat que «la polèmica sentència del Tribunal Suprem sobre les banderes no impedeix aquest acte simbòlic per la dignitat de les persones LGTBI» i que «l'única cosa que es necessita és voluntat política». L'argument de manca d'objectivitat i de neutralitat de les administracions públiques per exhibir símbols no oficials a l'exterior d'edificis i espais públics no és nou... I com sempre, Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró insistim a defensar la llibertat d'expressió. Coincidim amb l'Observatori Contra l'Homofòbia en considerar, com afirmen al seu comunicat, que la bandera LGTBI recull i representa valors consagrats a la Constitució Espanyola com el principi d'igualtat, la prohibició de discriminació per identitat o orientació sexual o raons de gènere, així com el dret al lliure desenvolupament de la personalitat. Per aquest motiu, entre molts d'altres, la bandera LGTBI no és un símbol partidista. L'Ajuntament de Mataró s'ha mostrat sempre com un municipi respectuós amb totes les diversitats afectives i sexuals, ha estat sempre pioner en l'impuls de polítiques d'igualtat i sempre s'ha adherit als actes per commemorar el dia 28 de juny. Per aquests motius, així com donant compliment amb tota normalitat als acords històricament subscrits al respecte per tots els Grups Municipals, el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró presentem el següent prec al Govern Municipal: 1) El Govern Municipal, penjarà a la façana de l'Ajuntament la bandera LGTBI com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI. Per la defensa dels drets i llibertats sempre!   

Un any treballant com a Govern Alternatiu

Durant aquest primer any de mandat, hem intentat, a través de les nostres propostes al Ple Municipal, oferir línies d’actuació al govern de la ciutat en quatre línies prioritàries pel grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres Mataró: 1. La cohesió social, la lluita contra la desigualtat, Mataró una sola ciutat. 2. L’impuls de l’activitat econòmica local i la defensa del comerç de proximitat 3. El correcte funcionament dels serveis bàsics a la ciutat 4. La projecció de Mataró cap el futur A l’inici del mandat, per exemple, ja vàrem realitzar un proposta de resolució per a demanar la posada en marxa de la revisió del Pla General i a l’Octubre vam demanar per exemple refer el pressupost en base zero, de dalt a baix. Entre d’altres destaquem també propostes com fer de Mataró la capital de l’esport femení, aprofundir en mecanismes de democràcia directa i participació o la demanda d’acabar i presentar el Pla d’Oci Nocturn de Mataró, aprovat fa temps però que encara no s’ha realitzat. No podem ignorar que el virus de la Covid-19 i tota la crisi desencadenada com a conseqüència de la pandèmia, ha condicionat de manera decisiva la percepció general d’aquest primer any i condicionarà sens dubte la resta del mandat. Per aquest motiu, ja ens vàrem oferir el primer dia al govern per treballar colze a colze en aquest tema i ho continuarem fent a la taula de reconstrucció i allà on sigui necessari. Un altre aspecte és que el govern es deixi ajudar o que consideri que no li convé ser ajudat. Però tot i l’impacte I l’enorme dimensió del trasbals per la ciutat, pensem que continua essent la nostra obligació fer un breu balanç del que per nosaltres ha estat aquest primer any de mandat. I el primer fet a recordar és que el Pla de Mandat de la coalició de govern a Mataró (format pel PSC Mataró i En Comú Podem Mataró) no es va fer públic fins quasi 7 mesos després de les eleccions, fins el desembre de 2019.