Mataró

Totes les notícies

La defensa dels drets dels més vulnerables, és la seguretat de tots

Davant la percepció creixent d'inseguretat dels veïns arran de les difícils situacions viscudes aquestes darreres setmanes amb increment d'ocupacions i furts que ha alterat la convivència, voldríem insistir en el posicionament del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró al respecte. 1. El  Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres ha estat, està i estarà sempre al costat de la ciutadania i del govern de la ciutat per demanar una justícia eficaç, els canvis legislatius adients per atacar la reincidència, més i millors recursos policials i per damunt de tot, unes sòlides polítiques socials que erradiquin de veritat el problema real que la crisi sanitària ha agreujat: la desigualtat, la pobresa, l'exclusió social, l'atur, la gana, la manca d'habitatge... 2. Considerem que cal posar sempre en valor que la seguretat i la convivència són dos dels pilars fonamentals de la nostra societat. Hem de preservar-los perquè la ciutadania pugui exercir tots els seus drets en llibertat. Per aconseguir-ho, el nostre Grup Municipal acompanyarà el govern de la ciutat allà on faci falta, per demanar l'ajuda que correspongui i exigir polítiques socials i d'habitatge efectives a qui correspongui. 3. Això no ens impedeix, a la vegada, exigir al govern Municipal responsabilitat i lideratge en la resposta a aquesta situació i la màxima voluntat i eficàcia en l´ús de tots i cadascun dels mecanismes que una ciutat important com la nostra té al seu abast, començant pel cos de la Policia Local. Cap administració coneix tant la realitat de Mataró com el seu propi ajuntament. En aquest sentit oferim també la nostra col·laboració en aquest àmbit al Govern Municipal. Fer tot això és imprescindible per transmetre la calma necessària a la població i també per desincentivar i tallar en sec les perilloses plataformes que volen erigir-se en justicieres pel seu compte. 4. Sense evadir cap responsabilitat, volem remarcar que la situació és un reflex de la vulnerabilitat, de la pobresa i la desigualtat que pateix una part de la població.

Treballem per resoldre la situació de conflictivitat - Resum Ple de Juny

Des del grup municipal d'ERC-MES destaquem algunes de les qüestions del Ple del mes de juny a l'Ajuntament de Mataró.  A la Junta de Portaveus prèvia al Ple de juny vam presentar des d’Esquerra Republicana una Declaració Institucional sobre el Compromís amb l'entorn i el comerç de proximitat aprovada per unanimitat. Aquesta declaració destaca la necessitat de mostrar compromís amb el medi ambient així com també donar suport, indiscutiblement, al comerç de proximitat de la ciutat. Destacant diverses línies d'actuació com reduir els desplaçaments, consumir producte local, viure amb la natura, generar menys residus i invertir en sostenibilitat.  També, des del grup municipal es va presentar una Proposta de Resolució sobre la No discriminació de gènere en la normativa de les piscines​, sumant-nos així al manifest de Mugrons lliures. Considerem que avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la dona. Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió. Demanàvem el compromís per part del consistori en la defensa dels drets i llibertats de la dona, i en contra de la discrimanció en la normativa de les piscines i el vam trobar. Esperem continuar sumant junts en aquest sentit en pròximes ocasions.  Finalment, Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró realitza fins a sis precs i preguntes: - Pregunta sobre l'estat del Pla Estratègic d'Acció Social i la situació actual.

Esquerra Mataró demana al govern espanyol el pagament immediat dels ERTOs

L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, ha acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO. Especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma sobtada, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està perjudicant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem.  Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.

Ens sumem a la iniciativa de Mugrons Lliures, diem NO a la discriminació de gènere en la normativa de les piscines

Les persones tenim mugrons. Totes. Perquè durant una bona part de la gestació, abans de l'acció de certes hormones, érem éssers físicament iguals. I seguim tan iguals, que uns i altres a l'estiu gaudim de l'aigua, de l'aire, i la calor.  Així comença el manifest de la plataforma “Mugrons Lliures” que demana l’equiparació en la norma de la vestimenta entre homes i dones en les piscines del país. Avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la dona. Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió. - Atès el decret 95/2000 de la Generalitat de Catalunya, que atribueix als ajuntaments, entre d’altres, la competència d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal.lades al seu terme municipal i la d’establir unes normes de règim intern i unes pautes de comportament respecte activitats autoritzades a les instal.lacions. - Atesa la resolució emesa pel Síndic de Greuges el 6 de juliol de 2018, que considera que la prohibició del topless és una limitació d’expressió de les dones i una discriminació de gènere i que insta els ajuntaments que disposen de piscines de caràcter municipal a dictar i modificar les ordenances amb perspectiva de gènere per tal que les dones lliurament decideixin com prenen el sol i com es banyen, amb les úniques limitacions que, previstes per la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de manera justificada i proporcionada; - Atès el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, on es mostra la voluntat política de continuar treballant en favor de les polítiques de gènere i, d’aquesta manera, afavorir la transformació de la ciutat en un espai més equitatiu i just per a tothom; Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres instem a l’Ajuntament de Mataró a sumar-se a la iniciativa de la plataforma Mugrons Lliures, que ja s’ha aprovat a l’Ametlla del Vallès, Barcelona, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Figueres, entre d’altres, demanant al ple municipal els següents acords:  1.

Comunicat d'Esquerra Republicana sobre l'obertura de platges de la ciutat de Mataró

En contraposició a la majoria de localitats costaneres i a diferència inclús de Barcelona, la platja de Mataró segueix tancada a dia d'avui. En una situació de mobilitat autoritzada per qualsevol de les platges de les 3 regions sanitàries, la ciutadania de Mataró podria anar a passejar i mullar-se els peus per qualsevol de les platges de la demarcació, però no podria fer-ho a la seva ciutat, Mataró. Entenem, tal com indiquen les autoritats sanitàries que pel bany recreatiu i poder prendre el sol cal esperar fins a la fase 2, no obstant considerem que les platges de Mataró haurien d'estar obertes per al passeig de la ciutadania. Apel·lant, com sempre, a la responsabilitat ciutadana, seria la millor manera d'ampliar l'espai de passeig i afavorir l'esponjament del Passeig marítim.  

Davant la inseguretat, cal responsabilitat

Davant la percepció creixent d'inseguretat dels veïns arran de les difícils situacions viscudes aquests darrers dies d'increment d'ocupacions i de furts, a propòsit també de les declaracions al respecte fetes públiques per l'Alcalde de Mataró, el Grup Municipal de ERC-Moviment d'Esquerres volem expressar el següent. El Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres a Mataró ha estat, està i estarà sempre al costat de la ciutadania i del govern de la ciutat per demanar una justícia eficaç, més recursos policials i sobretot, unes sòlides polítiques socials que erradiquin de veritat el problema real que la crisi sanitària ha agreujat: la desigualtat, la pobresa, l'exclusió social, l'atur, la gana, la manca d'habitatge, Cal demanar l'ajuda que correspongui per millorar la situació i cal demanar-la allà on calgui. Naturalment, el nostre Grup Municipal hi contribuirà, acompanyant el govern de la ciutat allà on faci falta. Però per demanar ajuda, cal haver fet tot allò que fos possible i encara més, havent assumit la situació, havent liderat la resposta ciutadana, havent utilitzat tots i cadascun dels mecanismes que una ciutat important com la nostra té al seu abast, començant pel cos de la Policia Local. Cap administració coneix tant la realitat de Mataró com el seu propi ajuntament. Instal·lar-se a la queixa, rentar-se les mans repartint la culpa a altres i anunciar als quatre vents la impotència davant la situació és justament un compendi de tot allò que un governant no ha de fer. Ara el mal ja està fet... Les conseqüències immediates que l'Alcalde hagi admès en públic que no es veu en cor d'afrontar el problema són: haver estès la sensació de derrota, d'impotència i de por entre molts ciutadans i per altra banda, encara pitjor, que hi hagi plataformes que vulguin erigir-se en justiciers pel seu compte. La seguretat i la convivència són béns massa seriosos com per a tractar amb aquesta irresponsabilitat.

Esquerra Republicana aposta per les energies renovables

El dimecres 27 de maig  al Ple de l’Ajuntament de Mataró es va decidir la integració de MESSA (Mataró Energia Sostenible SA) dins de l’empresa municipal AMSA (Aigües de Mataró SA). Des d’Esquerra Republicana  fa dies que demanàvem, que abans de fer aquesta integració/absorció, el govern poses en comú amb els altres grups polítics i entitats dels sector de la energia i mobilitat sostenible quin és el seu projecte per desenvolupar les energies renovables a Mataró. El sector de les energies verdes/renovables (solar, eòlica, geotèrmica i altres), està en expansió i el govern del Partiti Socialista i En Comú Podem a Mataró no té un projecte per fer una transició justa i inclusiva del model energètic. Les declaracions del govern no passen de ser  vagues i mancades de contingut. L’empresa MESSA, hauria pogut ser una bona eina per desenvolupar el sector de l’energia renovable a la ciutat, liderar un model de transició energètica des de l’Ajuntament  i posar-se al disposició del sector productiu i de serveis de la ciutat.  La transició energètica farà canviar molts aspectes socioeconòmics de la societat, millorarà la qualitat de vida del ciutadans i crearà molts llocs de feina. Pensem que Mataró no pot quedar enrere.  Aquest ha de ser un projecte de ciutat i totes les forces polítiques, socials i econòmiques hem de remar en la mateixa direcció per ser eficients. Per fer-ho necessitem un govern valent, decidit, dialogant i amb idees. No hem de deixar passar oportunitats. El Govern Municipal ha de fer una profunda reflexió i posar-se a treballar. Un cop passada l’emergència del Covid-19, tornarem a emplaçar al govern a emprendre aquest diàleg. Ja anem tard.  

Pa, salut, sostre i treball

Fa quasi 5 anys el Ple Municipal va aprovar per unanimitat que l’Ajuntament de Mataró comencés a treballar en el Pla d’Estratègic d’Acció Social 2016-2026.  Cinc anys després, no s’ha fet res... Arran dels fets que estem vivint aquests dies a Mataró, des del grup municipal d'Esquerra Republicana-Moviment d'Esquerres, creiem que desenvolupar aquest Pla és més important que mai. La seguretat i la convivència són dos dels pilars fonamentals de la nostra societat. Hem de preservar-los i garantir-los perquè la ciutadania pugui exercir tots els drets en llibertat. I hem de tallar amb total contundència totes les actituds delinqüencials que creen malestar i tensió. Però sense evadir cap responsabilitat, volem remarcar que la situació és un reflex de la vulnerabilitat, de la pobresa i la desigualtat que pateix una part de la població. És a dir, que en el mitjà i llarg termini, la lluita contra la vulnerabilitat, la pobresa i la desigualtat, és l'única via per preservar la convivència i la cohesió social. La defensa dels drets dels més vulnerables, és la seguretat de tots. N'estem convençuts I continuarem treballant I insistint en aquests ideals d'una societat regida pels valors republicans. Per aquest motiu presentarem el proper ple ordinari de juny un prec demanant el desenvolupament urgent d’aquest Pla d’Acció Social, aprovat el 2016. Pa, Salut, Sostre i Treball  

Declaració Institucional sobre el Compromís amb l'entorn i el comerç de proximitat

La greu situació creada pel COVID-19 ha creat angoixa, ha fer aflorar i crèixer la desigualtat, ha fet perdre llocs de treball, ha aturat l’activitat social, económica, comercial, cultural, esportiva i el pitjor de tot, ha provocat milers de morts. Aquestes setmanes ens han fet prendre consciència del valor real de la sanitat, l’educació, el treball, del comerç de proximitat, de l’agricultura i de tots els professionals que han mantinguts operatius tots aquests serveis.  També hem vist, com deia un tuitaire mataroní que “La platja de Mataró presenta un aspecte estranyament natural” o que més ocells, insectes i animals han ampliat ràpidament part dels seus hábitats o que la contaminació de l’aire ha baixat.  Segons les primeres estimacions, la caiguda d’emissions contaminants i gasos hivernacle produida per la crisi del coronavirus, s’acostaria a la que la comunitat científica reitera insistentment des de fa anys com a imprescindible per a limitar l’escalfament global del planeta a menys de 1,5ºC. A l'últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), on s'expliquen les mesures necessàries per assolir els objectius més ambiciosos de l'Acord de París, s'insistia en el fet que a partir del 2020 caldria retallar les emissions globals de CO2 a un ritme anual d'un 7,6%, amb l'objectiu d'arribar a zero emissions netes al voltant del 2050. Doncs bé, alguns estudis apunten que la caiguda d'emissions de CO2 d'aquest any a causa de la crisi del coronavirus seria d'un 8%. En tot cas, el que ha demostrat aquesta indesitjable situació, és que aconseguir l’objectiu plantejat  és perfectament posible. L’exercici conjunt de l’humanitat, que hauriem d’haver començat ja fa molt de temps per evitar l’escalfament del planeta i les crisis futures que se’n puguin derivar, és factible i ara, una part important de la població n’ha pres consciència de cop. Cal aprofitar pel bé comú i del planeta, aquest canvi de percepció de la ciutadania i cal també, donar una resposta inequívoca, amb accions concretes des del sector públic que reforcin i canalitzin aquest canvi social.