Mataró

Notícia

Esquerra Mataró demana prioritzar la salut emocional

Dijous, al Ple Municipal del mes de Gener, el grup municipal d'Esquerra Republicana - MES Mataró presenta una proposta de resolució per tal d'ajudar a la ciutadania en prevenció psicologia i salut emocional. 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que el 60 % de la població pateix “fatiga pandèmica” després d’haver viscut aquests darrers mesos entre incerteses i restriccions. 
 
Efectivament, la situació que estem passant, completament anòmala per a tothom, ha estat una font de pensaments i emocions negatives i de stress.
 
Com fer front a les emocions que sentim en aquests moments i com ajudar a la ciutadania a gestionar aquestes emocions que sentim, és també un repte per les administracions i per la societat.
 
El Departament de Salut ha posat en marxa una aplicació per fer una avaluació de la salut mental, proporcionar eines per gestionar els símptomes de malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i consells sobre què cal fer en cada situació. 
 
Entre moltes altres, entitats i associacions com per exemple la UCF (Unió Consorci Formació) o la Societat Espanyola de Psiquiatria (SEP) o el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (COPC) han anat posant també a disposició de la societat, amb una especial atenció a las necessitats de suport emocional del personal sanitari, diferents publicacions i recursos a nivell emocional.
 
Ara, en un moment de nou repunt dels brots i dels contagis de coronavirus a la ciutat, alguns ajuntaments que ja havien posat en marxa Plans de Xoc específics per aquesta qüestió, els estan reforçant per contribuir a millorar la salut emocional de les persones, intentant mitigar l'estrès per la por al contagi, a la malaltia pròpia i de familiars, al confinament o l’angoixa per les conseqüències econòmiques de la pandèmia. 
 
En el cas de Barcelona, per exemple, s’ha ampliat el Pla de Xoc per la Salut Mental per arribar als quatre col·lectius que es considera que tenen més necessitat de suport específic (infants i adolescents, persones cuidadores, gent gran i persones amb problemes de salut mentalI i s’han potenciat els grups de suport emocional, impulsats pel Pla de Barris, amb personal psicològic especialitzat i també els grups d’acompanyament del dol.  S’ha ampliat també el servei de suport psicològic Konsulta’m dirigit a joves i adolescents. 
 
A Terrassa, per exemple, s’ha obert a tothom el programa Emocional.reg (inicialment dissenyat per ajudar els joves a gestionar les seves emocions). També s’ha anat editant cada dia al canal de Youtube municipal una Psicocàpsula, amb múltiples consells per la gestió emocional dels sentiments.
 
A Barcelona, el programa Cabàs Emocional, reuneix en un sol web les activitats i recursos en línia per a millorar la salut emocional.
 
En el nostre cas, al web municipal podem trobar a FemSalutACasa l’apartat de Benestar Emocional, on hi ha una nota de recomanacions generals de gestió psicològica, una videocàpsula sobre relaxació per la respiració, unes altres videocàpsules amb 4 contes per a infants i finalment, per si algú ho requereix, el telèfon del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i enllaços al projecte solidari PsicoXarxa i a l’aplicació GestióEmocional.cat del Departament de Salut.
 
Pensem que caldria que féssim molts més esforços i que els focalitzéssim en els segments de la població més susceptibles de patir els efectes psicològics i emocionals als que la pandèmia ens sotmet a tots des de fa mesos. Especialment, infants i adolescents, persones cuidadores, gent gran i persones amb problemes de salut mental.
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES Mataró proposem l’adopció dels següents acords al Ple Municipal:

PRIMER. Ampliar els programes de Salut Mental, en col·laboració amb les entitats amb seu a Mataró com el Centre de Salut Mental del CSdM, la Fundació Salut Mental Catalunya, la Fundació Hospital i d’altres, per fer arribar aquest suport emocional específic als col·lectius que més ajuda necessiten per gestionar aquesta situació (infants i joves, persones cuidadores, gent gran i persones amb problemes de salut mental).

SEGON. Ampliar els recursos a disposició de la ciutadania al web municipal (videocàpsules d’ajuda psicològica a la gestió de les emocions) i millorar la seva presentació i accessibilitat reunint-los en un sol web.

TERCER. En el marc dels Plans Integrals i amb la col·laboració d’entitats associatives i veïnals, impulsar grups de suport emocional, especialment dirigits a joves, amb assistència psicològica especialitzada.