Mataró

Notícia

El govern vol privatitzar totalment Mataró Bus, ERC-MES proposem la gestió mixta

El transport públic de viatgers és un dret de tots el ciutadans i un servei de responsabilitat municipal. En el cas de Mataró Bus, el servei està en mans del Grup Avanza des de l’any 2009 i l’explota a través de l’empresa “Corporacion Española de Transporte,SA”

A proposta d’ERC-MES, a principis de legislatura, es va acordar amb la resta de grups municipals, valorar la possibilitat de canviar el model de gestió de diferents serveis municipals, com són la zona blava, la retirada de vehicles per la grua municipal i el Mataró Bus. Actualment tots ells en mans d’empreses privades.

Durant l’any 2017, el govern de la ciutat va encarregar a l’AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà), la realització d’un estudi per avaluar els diferents models de gestió i explotació del servei de Mataró Bus i poder-lo implementar a partir de l’any 2019.

Aquest estudi, que ens va ser lliurat fa uns mesos, posa de manifest que tots els models que s’han estudiat poden ser vàlids i que la decisió depèn de les característiques singulars de Mataró i de la voluntat del govern.

Un cop revisat l’estudi amb els diferents grups a varies comissions municipals, el govern ha manifestat que és partidari de mantenir  l’externalització del servei, i fins i tot, opta per cedir el control de l’oferta i la demanda a l’empresa adjudicatària i també  per transferir la propietat dels autobusos, que ara són de titularitat municipal. És a dir, deixar en mans d’una empresa privada el control absolut del servei de transport urbà de viatgers a Mataró.

A canvi, l’Ajuntament de Mataró hauria de pagar una quantitat superior a la actual, que es mantindria pràcticament constant al llarg de tota la durada del contracte de concessió.

El govern, a més del tema econòmic, argumenta que l’Ajuntament no coneix en profunditat les característiques d’aquest servei i que, en conseqüència, no està en condicions d’oferir-lo amb les suficients garanties.

Després d’anys de privatització del serveis públics, pensem que, sempre de forma raonable, s’ha d’apostar per revertir aquesta situació. Per això, des d’ERC-Moviment d’Esquerres creiem que una empresa mixta, público-privada, amb participació minoritària de l’Ajuntament en l’accionariat de l'empresa, permetria, en la nostra opinió, una millor gestió i explotació del servei.  A més, a diferència de l’actualitat, facilitaria participar en les decisions de tots els àmbits d'actuació del servei de Mataró Bus.

Així doncs, a través d’aquesta empresa mixta amb participació accionarial municipal, l’Ajuntament tindria l’oportunitat de :

1. Conèixer i aprendre, al llarg del contracte de concessió, les característiques operatives i de gestió del servei, així com el detall del seu model econòmic.  

2. Tenir accés directe a les dades del servei (no com ara, sempre a través de l’empresa concessionària). No només les dades econòmiques i financeres, sinó també les relatives a nombre de passatgers i a control de qualitat del servei.  

3. Això permetria també a l’Ajuntament poder participar, a diferència de l’actualitat, a les decisions (que són competència municipal) en matèria de política de preus i de promoció del servei.

ERC-Moviment d’Esquerres volem uns serveis públics de qualitat, on els treballadors tinguin unes condicions dignes de treball i els usuaris estiguin satisfets amb el servei rebut. Seguirem treballant des de l’ajuntament per que es compleixin aquest objectius.