Mataró

Notícia

ERC-MES diem sí al comerç urbà a Mataró

La ciutat de Mataró disposa d’un comerç urbà configurat a l’entorn de diversos eixos comercials: Comerç Mataró Centre, Plaça Gran i Entorns, Centre Comercial de la Plaça de Cuba i Rodalies, La Gran Botiga O'Donnell, Comerç Rocafonda, Cerdanyola Comercial. Boulevards de Mataró, Comerç de Molins i de Cirera i  Camí de la Serra,

El sector comercial urbà és el que proporciona més llocs de treball als ciutadans de Mataró. Juntament amb la restauració representen aproximadament un 26% dels llocs de treball totals.

Fora de la trama urbana, el comerç de perifèria, representat pel Mataró Parc i el Carrefour, amb totes les activitats comercials adjacents.

La ciutat compacta, la ciutat mediterrània ho és, en gran mesura, gràcies a la personalitat que li atorga el comerç de proximitat. Convivència, seguretat i dinamisme urbà.

No és casual, que els mercats o les àrees comercials urbanes (habitualment en àrees amb patrimoni històric o amb personalitat pròpia) siguin una visita obligada pels visitants. Una tipologia de mercats i de comerç difícil de trobar a altres contrades…

Amb la voluntat de mantenir el comerç a la trama urbana sense excloure l’oportunitat del comerç perifèric, el Grup Municipal d’ERC-MES proposem l’adopció dels següents acords:

1. Cercar fórmules consensuades amb les associacions comercials que donin com a resultat estructures similars, en funcionament operatiu i en objectius, als BID (a Catalunya, els APEU).

2. Es pactarà amb el sector comercial un model de gestió i una estructura organitzativa i de govern, liderada per un director general consensuat entre les parts, pel gran centre comercial urbà a Cel Obert del centre, amb capacitat de proposar decisions a l’àrea.

3. Aquest mateix model de gestió, s’aplicarà a la totalitat d’eixos comercials de Mataró. De manera que tots ells podran coordinar-se, explotant al màxim els seus trets diferencials, patrimonials, socials i culturals.

4. El govern explorarà vies d’ingrés per finançar aquestes estructures i les seves actuacions al territori (taxes especifiques relacionades amb els establiments comercials que es destinaran en la seva totalitat a aquest efecte).

Amb aquestes iniciatives en marxa, orientades a garantir que el comerç urbà pugui competir amb el perifèric en peu d’una major igualtat, serà possible afrontar d’una manera adequada l’actual situació urbanística del sector C1, així com donar sortida a la petició d’ampliació del Mataró Parc.