Mataró

Notícia

Pacte? Quin Pacte?

Joaquim Camprubí, Regidor del Grup Municipal d'ERC-MES

Una demanda històrica d’ERC per lluitar contra l’electoralisme en matèria d’impostos

El passat dia 31 de gener, es va celebrar una audiència pública on el Govern municipal va exposar el Pla de Mandat i el pressupost per l’any 2020. L’Alcalde i el regidor d’administració, bon govern i mobilitat, van fer una exposició general dels grans números de l’Ajuntament i de la millora en el rati d’endeutament, ja iniciat en el mandat de l’alcalde Joan Mora. A l’inici de la seva exposició, el Sr. Jerez va convidar als grups de l’oposició a treballar per un pacte fiscal per millorar l’eficiència i la sostenibilitat econòmica de l’ajuntament. Indubtablement, aquest és un noble objectiu compartit per tots el grups polítics presents al consistori mataroní.

Prèviament a aquesta presentació, durant el mes de desembre es van presentar i aprovar les ordenances fiscal per l’any 2020. El govern va presentar públicament aquell avantprojecte com un pacte fiscal. La realitat però, és que aquell suposat pacte no s’havia produït, i ni tan sols cap conversa tendent a arribar a un acord en matèria impositiva a la ciutat. Com a conseqüència d’això i també per la baixa receptivitat en acceptar les esmenes presentades per ERC-Moviment d’Esquerres, el vot va ser negatiu a l’aprovació de les Ordenances Fiscals.

Ara ens trobem de nou, amb una posada en escena on es fa referència a un possible pacte en matèria de tributs i taxes. Com que la trajectòria política d’uns i altres no va començar ahir, cal fer memòria del que va passar el mandat passat. A principi de legislatura, el Grup d’ERC-Moviment d’Esquerres va proposar el govern municipal (PSC i CiU), establir un marc fiscal estable i arribar a un pacte amb totes les forces representades a l’Ajuntament, que donés estabilitat a llarg termini als pressupostos en matèria d’ingressos. El manteniment estable del preu de IBI, IAE i altres taxes i preus públics, amb pujades únicament de l’IPC, hauria enviat un missatge de confiança a empreses, comerços i ciutadans. Especialment a aquells que estiguessin interessats en implantar-se a Mataró. Per la via dels fets, el govern ens va demostrar que no acceptava la proposta i es van anar aprovant ordenances fiscals amb un criteri electoralista.

Ens trobem en el primer any de mandat i el govern ens sotmet a un augment notable dels impostos i preus públics, amb l’objectiu d’obtenir més recursos. A ERC pensem que per tenir més recursos cal fer un pressupost completament nou, sense continuisme i que permeti descobrir duplicitats i ineficiències. Ara el govern ens proposa públicament arribar a un pacte fiscal.
No serà ERC-Moviment d’Esquerres qui posarà pals a les rodes per arribar a aquest pacte, però poca confiança tenim amb el PSC a la vista dels antecedents. Tot i així, donarem una nova oportunitat al diàleg. Properament hi haurà el ple d’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2020 i veurem la voluntat de pacte del govern a partir de l’acceptació de les esmenes i millores presentades.
Posteriorment, per arribar a un veritable pacte, haurem de revisar conjuntament les darreres ordenances fiscals aprovades.

Veurem si van de debò.