Molins de Rei

Notícia

Les obres d’Eix comercial del Carrer Major segueixen a bon ritme per finalitzar dins del termini previst

El passat 23 de setembre el Secretari General del DIUE, Enric Aloy, va participar en l’acte d’Esquerra dedicat a explicar les polítiques i les Lleis de comerç que Esquerra ha impulsat des del Govern de la Generalitat. El Regidor de Centre Vila, Ferran Portolà, va explicar als assistents les obres de l’Eix comercial del Carrer Major i l’estat en que es troben les obres "les obres van a molt bon ritme i ara mateix no hi ha cap cosa que ens faci pensar que no acabaran dins del termini previst".

Durant l’acte es fa esment al fet que Catalunya té un model propi de Comerç, un model de proximitat on el 98% dels establiments comercials són petits o mitjans i situats dins de la trama urbana dels pobles. El 2% restant són grans superfícies comercials. La defensa d'aquest model és la defensa d'un model de vila, de país, d'estil de vida mediterrània; un model que ha demostrat ser eficaç i estar compromès amb la societat catalana.

L’Enric Aloy va explicar l’acció d’Esquerra al Govern de la Generalitat. Esquerra ha impulsat La Llei d'horaris comercials que va aturar la llibertat total d'horaris d'obertura, ja que posava en risc l'equilibri entre diferents ofertes comercials. És evident que el petit i mitjà comerç no té capacitat per fer front a l'increment de despeses que implica obrir els festius. La Llei fixa que els establiments comercials puguin obrir 8 diumenges a l'any i un màxim de 72h setmanals comptant dies feiners.

Des de l'any 1997 es regulen les implantacions comercials de grans superfícies a Catalunya. Amb les successives lleis d'equipaments comercials i els seus corresponents Plans territorials sectorials d'equipaments comercials s'ha assegurat tenir una oferta diversificada i equilibrada en el territori. Determinar quina era l'oferta necessària en relació a la població existent en cada municipi de Catalunya i per a cadascun dels sectors (parament de la persona, quotidià alimentari, parament de la llar, lleure i cultura,...) ha permès que no hi hagués una sobresaturació del mercat i per tant una oferta ajustada a la demanda. A més, a partir del 2005, en la darrera llei d'equipaments comercials encara en vigor, s'insta a què totes les grans superfícies comercials es situïn en trama urbana consolidada, és a dir, a dins de la ciutat, on viu la gent i, per tant, limitant la implantació de grans formats en les perifèries urbanes.