Molins de Rei

Notícia

Nota de premsa conjunta de la CUP, ERC, MC i ICV respecte la manca d'informació sobre la proposta del govern d'augmentar la tarifa de l'aigua

Els regidors de l'oposició a la roda de premsa
Els regidors de l'oposició a la roda de premsa
El passat mes d’abril, en el plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el govern metropolità va elevar la desestimació de l’augment de tarifes proposat per l’Ajuntament de Molins de Rei a través del concessionari Aqualia, desestimació que es va aprovar.
A aquest respecte, els grups municipals sota signants volem fer les següents consideracions:
  1. El govern municipal no havia informat en cap cas cap dels grups municipals, ni formalment a les reunions ni informalment sota cap altre format, que havia arribat a un acord amb Aqualia al respecte de l’augment de tarifes ni que hagués elevat la petició al govern metropolità
  2. Els grups de l’oposició, durant les inversions realitzades en l’episodi de Diuron, i entenent que aquest fet podia implicar una proposta d’augment de tarifes, vam demanar al govern participar a les reunions on això es discutís. La resposta del govern, com sempre va ser que sí.
  3. Hi ha hagut, com a mínim, dues tandes de comissions informatives, dues reunions de la comissió de serveis municipals i dos plens on aquest fet podria haver-se posat sobre la taula, i el govern municipal ha optat per no fer-ho.
  4. El dia 9 d’octubre del 2015, l’alcalde va signar un decret d’alcaldia en el qual creava la taula política per la revisió de les tarifes de l’aigua. Aquest taula s’ha creat però mai ha estat convocada. Ni tan sols durant la negociació de les tarifes entre el govern i el concessionari.
  5. La negociació de les tarifes s’ha produït, doncs, entre el govern i el concessionari, absolutament a esquenes de l'oposició, i sense ni tan sols donar oportunitat a manifestar-nos.
  6. Aquesta conducta impedeix la feina de fiscalització que l'oposició ha de realitzar de la tasca del govern en no haver estat informada i és un greu greuge a la salut democràtica de la vila.
  7. El govern, amb aquesta actitud, posa a més en entredit la utilitat de les comissions informatives, atès que demostra que accions de govern que tenen una clara implicació sobre l’economia dels vilatans, com ho és un augment de tarifes d’un servei obligatori i essencial com ho és la distribució d’aigua potable, no passen per aquestes. En realitat, veient les convocatòries de les comissions informatives del mes de maig, sembla que la sociovergència ha decidit buidar-les completament de contingut.
  8. Per últim, recordar a la ciutadania que durant el ple de nomenament dels representants polítics al plenari de l’AMB es va demanar explícitament acordar conjuntament el sentit de vot a aquest òrgan per tal de no convertir-lo en una qüestió partidista. Situació que, per descomptat, tampoc no s’ha produït en aquesta ocasió i entenem que en cap altra.

Per tots els motius exposats, els grups municipals sotasignants no participarem a les comissions informatives que el govern convoca com a prèvia al ple de maig, i que no continuï entorpint la obligatòria tasca de fiscalització de l’oposició amagant informació, atès que això afecta la qualitat democràtica de la Vila.