Mollet del Vallès

Documents

MOCIÓ REFERENT A LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS
Llegeix
MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D’UN CONTROL ÈTIC DELS COLOMS
Llegeix
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
Llegeix
MOCIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ D'UN REFERÈNDUM A CATALUNYA
Llegeix
MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS
Llegeix
MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Llegeix
MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
Llegeix
MOCIÓ SOBRE POLÍTIQUES DE PREVENCIÓ I A FAVOR D’UNA ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA, SANA, ECOLÒGICA I SOSTENIBLE
Llegeix
MOCIÓ SOBRE VALORS REPUBLICANS I FELIP VI
Llegeix
MOCIÓ PERQUÈ L’ONZE DE SETEMBRE DE 2016 LA SENYERA ONEGI EN SOLITARI ALS MÀSTILS INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
Llegeix