Mollet del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ QUE PROPOSA LA CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I TERRITORI PER TRACTAR SOBRE EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ D’UNA PARCEL·LA A DECATHLON
Llegeix
MOCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN ARXIU DE DONES RELLEVANTS DE MOLLET
Llegeix
MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR
Llegeix
MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESPAI NATURAL DE GALLECS
Llegeix
MOCIÓ REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI A TXETXÈNIA
Llegeix
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
Llegeix
MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D’UN CONTROL ÈTIC DELS COLOMS
Llegeix
MOCIÓ REFERENT A LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS
Llegeix
MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Llegeix
MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS
Llegeix