Montgat

Totes les notícies

Alba Hernández Lacoma, regidora d'Educació i Joventut

El Ple de l'Ajuntament aprova una moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS

En el darrer ple de setembre, conjuntament amb Montgat en Comú Podem, vam presentar una moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasa de l'ONG Proactiva Open Arms. La regidora Alba Hernández Lacoma, va presentar la moció, a la qual es van adherir els grups municipals de Junts per Montgat, Som de Montgat  i de Montgat Guanya-Mes-Iniciativa i Compromís.  A continuació us transcrivim la seva intervenció davant del plenari. "Donat el context actual, en ple auge de criminalització del què abans sempre s’havia entès com a imperatiu humanitari; i en una situació en la qual en el nom de la gestió migratòria s’han legitimat pràctiques necropolítiques, basades en idees d’algunes instàncies de poder de dictaminar quines vides mereixen ser viscudes i quines no, ens veiem obligades a dir prou. Davant la progressiva externalització de les fronteres, calen vies legals i segures per migrar, especialment per a aquelles persones que fugen. Quan pensem que les persones fugen, hem de recordar que cadascuna porta la seva maleta de vida i records, i no oblidar  que a escala macro, aquesta fugida moltes vegades no és un fet aillat: les migracions es produeixen en el marc d’unes relacions nord-sud global. La guerra, misèria o manca d’espectatives sovint no s’expliquen sense que ens preguntem qui ven les armes, qui exerceix l’expoli o desgast dels recursos naturals o qui va deixar l’emprempta colonial. No trobarem mai solucions humanitàries per a allò que en realitat són problemes polítics. No obstant: - Podem i hem de treballar per a un marc digne per a l’acollida de persones nouvingudes, que la Llei d’Estrangeria i les pràctiques del Ministeri de l’Interior no faciliten. - Cal insistir en què el “volem acollir” ha de trascendir en l’àmbit de les polítiques públiques i el que és igual d’important: en les nostres polítiques personals: No hi ha un nosaltres i un ells i elles. - I finalment, reiterar l’objecte d’aquesta moció, el nostre suport a ProActiva, i fer-lo extensiu a totes aquelles persones i entitats criminalitzades: Seawatch, Aita Mari, Helena Maleno de Walking Borders, José Palazón de Prodein, Lola Gutiérrez processada a Grècia, igual que Sarah Mardini i Sean Binder, els bombers de Proemaid, Mikel Zuloaga i Begoña Huarte.

Rosa Funtané i Daniel Fuentes signant el Pacte de Govern

Montgat en Comú Podem s'incorpora a l'equip de govern

Les eleccions del passat dia 26 de maig han concretat la representativitat de les forces polítiques de Montgat a l'Ajuntament. Un cop analitzats els resultats de les eleccions, els respectius programes i compromisos ERC  i Montgat en Comú Podem hem acordat fer un Pacte de Govern per aquesta legislatura amb els eixos prioritaris següents: EIX COMUNITARI on generarem polítiques de cohesió i inclusió socials, perquè tothom pugui gaudir dels mateixos drets, benestar i qualitat de vida. EIX DE QUALITAT DEMOCRÀTICA. El poble com a espai de democràcia deliberativa i directe, on el diàleg i la transparència són la norma de govern. EIX DE GOVERN DE POBLE cohesionat i sostenible, amb un espai públic accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi. EIX DELS DRETS NACIONALS. Compromís perquè el municipi contribueixi a l’impuls del poble català.  

Parlament de Rosa Funtané

Acte institucional de la Diada 2019 a Montgat

Intervenció de Rosa Funtané, en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya La commemoració de l’onze de setembre és en memòria d’aquells que fa tres segles ho van donar tot en la defensa del nostre país, les nostres institucions i els drets i llibertats de la nostra gent. I també per subratllar la voluntat de ser del nostre poble que, 300 anys després, defensa les seves institucions i els drets i llibertats de la seva gent. Som aquí! I hi som com tots els darrers anys. I hi continuarem essent-hi. Com en cada moment que hem viscut els 11 de setembre. Una de les accions que més em va emocionar és veure com els catalans vam aconseguir agafar-nos de les mans des de nord a Sud, 400 km.  per demostrar al món que som molts els que volem el dret a decidir. I Montgat ha respost sempre. En cadascuna de les manifestacions de les Diades. En la celebració del referèndum de l’1 d’octubre on ni la pluja, ni les amenaces ens van aturar per aconseguir votar. Montgat ha demostrat què és el que vol i en una gran majoria els montgatins recolzem el dret a decidir. Això és la democràcia. I des d’Esquerra continuarem vetllant perquè la democràcia, el dret a decidir i la dignitat del poble català estigui per damunt de la repressió espanyolista. I estem segurs que aquesta majoria que va sortir al carrer es veurà sempre representada amb Esquerra defensant unes sigles que ens representen per actuar en favor de la independència i el dret a decidir. I amb mirada global, constatem que la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany es produeix enmig d’un context internacional de pugna social i institucional entre els que volen assolir més democràcia, justícia i llibertat i aquells que volen evitar-ho. Aviat farà 2 anys de la celebració d’un referèndum marcat per les fortes patacades, per les burles i escarnis d’aquells que no ens volen però no ens deixen anar. L’1 d’octubre del 2017 va marcar a tot un poble.

Rosa Funtané, alcaldessa de Montgat

Constitució del nou Consistori

Aquest matí s'ha constituït el nou Consistori. Després de la presa de possessió dels regidors i regidores electes s'ha procedit a l'elecció de la presidència de la corporació municipal, resultant escollida Rosa Funtané i Vilà, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, alcaldessa de Montgat.

200 motius per continuar avançant amb Esquerra

A continució, a títol d'exemple, enumerem 200 actuacions dutes a terme durant aquesta legislatura. Són actuacions diverses, en quant a la matèria, abast i complexitat o cost i permeten fer-se una visió general de l'obra de govern.      1 Per primera vegadas s'ha elaborat i presentat en audiència pública el Pla d'Actuació Municipal. Ampliar 2 Pots fer el seguiment del Pla d'Actuació Municipal i comprovar el seu grau d'acompliment. Ampliar 3 Les sessions del ple de l'Ajuntament es retransmeten en directe i es poden consultar de del portal de video-actes. Ampliar 4 S'ha aprovat un nou Reglament de Participació Ciutadana que dota a l'Ajuntament dels instruments necessaris per a promoure de manera activa la participació dels veïns i veïnes de Montgat en els afers públics. Amplia 5 Els veïns i veïnes de Montgat poden inscriure's en el Registre Ciutadà i participar activament en els afers públics. Ampliar 6 S'ha constituït el Consell de la Vila amb representació de tots els partits amb representació a l'Ajuntament, de les entitats i de veïns i veïnes de Montgat.  7 S'ha celebrat la primera audiència pública ciutadana en la què els veïns i veïnes determinen els temes a tractar i hi participen activament. Ampliar 8 S'ha actualitzat l'Ordenança general de subvencions i s'ha aprovat el primer Pla Estratègic de Subvencions. Ampliar 9 S'ha creat el portal de transparència. Ampliar 10 El perfil, les dades de contacte, les retribucions i les activitats i béns del càrrecs electes són públiques. Ampliar. 11 Durant aquesta legislatura s'han tramitat  les liquidacions i els comptes generals del pressupost municipal dels anys 2011, 2013, 2014 que no havien estat tramitades quan corresponia. Ampliar 12 Pots consultar el pressupost municipal dels darrers exercicis al Portal de Transparència. Ampliar 13 Pots consultar les liquidacions del pressupost municipal al Portal de Transparència. Ampliar 14 Les actes de les sessions del ple són públiques i es poden consultar al Portal de Transparència.

Can Ciurana

Avancem cap un territori equilibrat

Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social que validi cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència: Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on el poble sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna. Dissenyarem un poble amb veritables espais públics. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic ha de donar veu i ha de recollir les necessitats de la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la política urbanística de Montgat. Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, ordenat i equilibrat, d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Cal tenir present que Montgat ja no pot créixer de la mateixa manera en què ho han fet en els darrers anys. En la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa. Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural. - Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge. - Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini. - Elaborarem el projecte de millora i ordenació d’usos del Parc natural de les Bateries d’acord amb el resultat del procés participatiu. Municipi ordenat, equilibrat i compacte - Actualitzarem el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els ves-sants –històric, natural, arqueològic.

Les dones d'Esquerra

Avancem en les polítiques d'igualtat

A continuació us presentem les principals línies d'actuació en política de gènere: Igualtat entre dones i homes Volem un poble de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques. L’Ajuntament, com la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, vetllarà per fer de Montgat un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de creixement personal i professional. - Crearem el Consell de la Dona ​- Elaborarem el catàleg de serveis i recursos per a les dones. ​- Potenciarem el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, crearem xarxes de suport i espais de trobada adreçat a l’intercanvi d’experiències. ​- Desplegarem el Pla Local d’Igualtat i elaborarem al pla d’igualtat a nivell municipal. ​- Vetllarem per a què les dones grans no pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran. ​- Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal. ​- Promourem l’habilitació d’espais de trobada de les dones de Montgat per desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències. ​- Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades La lluita contra la precarització i la pobresa femenines Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral, la bretxa salarial és una realitat contra la que cal lluitar.

Parada informativa al Turó de Mar

Avancem en una economia responsable

Continuem explicant el programa d'Esquerra en les diferents parades informatives que hem instal·lat en els punts que ens ha autoritzat la Junta Electoral de zona. A continuació ampliem la informació del que entenem i volem dur a terme en relació a l'eix de dinamització d'una economia responsable Política econòmica i financera​ - Completarem la revisió de les ordenances fiscals, per tal que totes les taxes i preus públics s’ajustin als costos efectius i reals. ​- Continuarem avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics. ​- Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis. ​- Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats. ​- Avaluarem a fons el pressupost municipal d’ingressos amb l’objectiu de determinar la capacitat d’ingressos ordinaris, així com la capacitat de finançament de la despesa ordinària obligatòria. ​- Impulsarem una nova edició de pressupostos participatius ​- Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals   Gestió dels serveis públics Ferms defensors de la gestió pública, creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals. Per això: - Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre poble. - Farem auditories dels serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris - Elaborarem cartes de serveis dels principals serveis públics que seran d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.

Avancem amb drets socials

El passat dimarts, a la plaça dels Segadors, l'alcaldessa i candidata a l'Alcaldia Rosa Funtané, acompanyada de l'Eva Marin i de l'Alex Torrelló, membres de la candidatura d'Esquerra a Montgat, van presentar les prioritats en l'àmbit social, posant especial atenció en la gent gran. A continuació exposem les diferents línies de treball en matèria de drets socials. BENESTAR SOCIAL Un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les desigualtats Polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantia de l’accés universal als serveis públics. Volem que Montgat esdevingui una societat inclusiva i cohesionada, garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania, redistribuint la riquesa per donar una vida digna a tothom, lluitant contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa. Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat. La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. Hem d’aconseguir que a Montgat, les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia personal i dignitat. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents A Montgat, tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. MESURES Poble inclusiu i cohesió social ​- Elaborar un pla estratègic d’acció social que generi una visió conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin projectes transformadors i desencadenants. - Combatrem la situació de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories -habitatge, salut, ocupació, educació- - Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment sancionador quan convingui.