Montgat

Totes les notícies

Parada informativa al Turó de Mar

Avancem en una economia responsable

Continuem explicant el programa d'Esquerra en les diferents parades informatives que hem instal·lat en els punts que ens ha autoritzat la Junta Electoral de zona. A continuació ampliem la informació del que entenem i volem dur a terme en relació a l'eix de dinamització d'una economia responsable Política econòmica i financera​ - Completarem la revisió de les ordenances fiscals, per tal que totes les taxes i preus públics s’ajustin als costos efectius i reals. ​- Continuarem avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics. ​- Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis. ​- Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats. ​- Avaluarem a fons el pressupost municipal d’ingressos amb l’objectiu de determinar la capacitat d’ingressos ordinaris, així com la capacitat de finançament de la despesa ordinària obligatòria. ​- Impulsarem una nova edició de pressupostos participatius ​- Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals   Gestió dels serveis públics Ferms defensors de la gestió pública, creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals. Per això: - Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre poble. - Farem auditories dels serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris - Elaborarem cartes de serveis dels principals serveis públics que seran d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.

Avancem amb drets socials

El passat dimarts, a la plaça dels Segadors, l'alcaldessa i candidata a l'Alcaldia Rosa Funtané, acompanyada de l'Eva Marin i de l'Alex Torrelló, membres de la candidatura d'Esquerra a Montgat, van presentar les prioritats en l'àmbit social, posant especial atenció en la gent gran. A continuació exposem les diferents línies de treball en matèria de drets socials. BENESTAR SOCIAL Un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les desigualtats Polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantia de l’accés universal als serveis públics. Volem que Montgat esdevingui una societat inclusiva i cohesionada, garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania, redistribuint la riquesa per donar una vida digna a tothom, lluitant contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa. Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat. La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. Hem d’aconseguir que a Montgat, les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia personal i dignitat. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents A Montgat, tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. MESURES Poble inclusiu i cohesió social ​- Elaborar un pla estratègic d’acció social que generi una visió conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin projectes transformadors i desencadenants. - Combatrem la situació de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories -habitatge, salut, ocupació, educació- - Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment sancionador quan convingui.

Avancem amb l'Esport

El passat diumenge es va presentar el programa municipal d'Esquerra en matèria de cultura. Després de celebrar un partit de bàsquet entre membres de la candidatura, amics i simpatitzants, en David Sánchez i en Jordi  Sanchez, van presentar els eixos bàsics del programa d'Esports. Apostem per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure. L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a promoure. Mesures  Suport al teixit esportiu, de base i formatiu - Potenciarem les xarxes socials i el portal d’entitats, per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi. - Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de Montgat. - Impulsar i promoure la col·laboració i mancomunació de serveis entres les entitats esportives: compres col·lectives, buscar patrocinadors, assessorament i gestió esportiva - Potenciarem el Consell de l’Esport. - Continuarem aplicant criteris objectius en les convocatòries de suport econòmic a les associacions i entitats esportives.   Educació, inclusió, salut i cohesió social - Promourem la relació de les entitats esportives amb els centres escolars i potenciarem els acords per promoure la practica esportiva en horari extraescolar en les mateixes instal·lacions dels centres educatius. - Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– com instrument de cohesió social, salut i coneixement del poble.

Avancem amb la Cultura

El passat divendres, 10 de maig, vam presentar a la plaça Sant Joan el programa d'Esquerra Montgat en matèria de Cultura. Després d'una breu teatralització a l'entorn de la cultura a Montgat, a càrrec de diversos membres de la candidatura, la Rosa Funtané, actual alcadessa i candidata a l'Alcaldia, va avançar alguns aspectes del programa cultural d'Esquerra a Montgat. La cultura, el quart pilar de l’estat del benestar La lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret bàsic i ser considerada un pilar de l’estat del benestar. Cal garantir l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Volem un poble culte, cohesionat i fort en la seva identitat, amb creadors i creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, la música i les diferents disciplines artístiques. Per assolir-ho continuarem treballant en la promoció i difusió de les arts, garantint la independència de l’acte creatiu. Mesures  Patrimoni cultural - Vetllarem per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial de Montgat. - Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible. - Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del poble. La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana - Promourem l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola i als espais de lleure, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional. - Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional. - Aproparem la cultura i l’activitat artística a l’espai públic amb la creació de nous espais i recorreguts culturals.

Candidatura d'Esquerra

Presentació de les persones que formen la candidatura d'Esquerra

El passat dia 12 d'abril es van presentar a la sala Pau Casals els homes i dones que formen la candidatura d'Esquerra a les properes eleccions municipals. L'acte va comptar amb la presència de l'Anna Simó, vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament la passada legislatura que ens va parlar de la importància dels municipis en la construcció d'un país just, al servei de les persones. La Rosa Funtané, acompanyada d'amics dels membes de la candidatura, va conduir l'acte en el que van presentar les 25 persones que formen la candidatura. Candidatura d'Esquerra Republicana - Acord Municipal 1 Rosa Funtané i Vilà 2 David Sànchez i Boutin 3 Laura Ribot i Cuenca 4 Jordi Ratera i Sarra 5 Alba Hernandez i Lacoma 6 Jordi Chimisanas i Belles 7 Montserrat Berenguer i Sau 8 Ramon Montes i Gimènez (Nachete) 9 Eva Marin i Bercial 10 Jaume Josep Moreu i Boronat 11 Laia Vilaseca i Vivé 12 Vicenç Torralba i Belles 13 Antonia Abadia i Bermejo 14 Alejandro Torelló i Campañá 15 Margarita Coll i Subirà 16 Jordi Sánchez i Grau 17 Iolanda Ayra i Pons Suplents: S.1 Francesc Villa i Rivero S.2 Lucy Gomez i Fuste S.3 Bernat Giner i Benito S.4 Emma Berengué i Vilà S.5 Roger Sas i Codina S.6 Rosa Maria Amorós Orpella S.7 Bartolome Sanchez i Carrasco S.8 Anna Sanchez i Górriz S.9 Sergio Iglesias i Marcial  

Cloenda de les jornades de debat

El passat 30 de març va tenir lloc la jornada de cloenda de les taules de debat que s'han celebrat durant aquests darrers mesos i que seran la base del programa d'Esquerra a les properes eleccions municipals. En el decurs de la jornada, que va comptar amb l'assistència, de més de 80 persones, es va reflexionar sobre la realitat de Montgat, les seves carències i potencialitats; sorgint del debat i la reflexió conjunta propostes molt interessants que passaran a formar part del programa d'Esquerra a les properes eleccions municipals. Veure el video resum 2015-19 Galeria de fotos  

Rosa Funtané i Vilà, cap de llista a les eleccions municipals

Candidatura d'ERC a les eleccions municipals

L'Assemblea extraordinària de la Secció Local d'Esquerra Republicana celebrada aquest dimarts, ha aprovat la proposta de candidatura per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. La candidatura que encapçala Rosa Funtané i Vilà és una llista cohesionada, amb veïns i veïnes de Montgat amb voluntat de treballar per Montgat i servir al país. La llista electoral d'Esquerra Republicana - Acord Municipal està formada en els seus primers 17 llocs per: 1.- Rosa Funtané i Vilà 2.- David Sánchez i Boutin. 3.- Laura Ribot i Cuenca 4.- Jordi Ratera i Sarra 5.- Alba Hernández i Lacoma 6.- Jordi Chimisanas i Bellés. 7.- Montserrat Berenguer i Sau 8.- Ramon Montes i Giménez (Nachete) 9.- Eva Marín i Bercial 10.- Jaume Moreu i Boronat 11.- Laia Vilaseca i Vivé 12.- Vicenç Torralba i Bellés 13.- Antonia Abadia i Bermejo 14.- Alex Torelló i Campañà 15.- Margarita Coll i Subirà 16.- Jordi Sanchez i Grau 17.- Iolanda Ayra i Pons  

Taller participatiu sobre els usos del Parc de les Bateries

Avancem en el compromís de donar veu a la ciutadania

Per Esquerra la participació ciutadana és un element essencial per a la construcció d’un nou model de relació amb la ciutadania. Amb aquest objectiu s’ha elaborat el nou reglament de Participació Ciutadana que ens dota d’eines a tots per fer efectiu el dret a intervenir, individual o col·lectivament, de manera molt més clara i decidida en els afers públics. El Consell de la Vila, les audiències públiques ciutadanes, el registre ciutadà i els processos participatius i les consultes, són alguns d’aquests instruments. La incorporació de tallers participatius en l’elaboració dels plans locals d’habitatge, educació, igualtat o de joventut han estat un primer pas, que ara s’amplia amb el procés participatiu per a definició dels usos permesos en el Parc de les Bateries que ha comptat amb la participació de 514 persones durant la fase de recollida d'informació. Amb més de 281 propostes presentades i la participació de 672 persones durant la fase de votació de les propostes, els pressupostos participatius han marcat una fita clau que s’haurà de consolidar en els pròxims anys.

Rosa Funtané i Vilà

Arxivada la querella per l'1 d'octubre contra l'alcaldessa de Montgat

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha notificat a l'alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané i Vilà, l'arxiu de les diligències d'investigació 596/18 instades per la Fiscalia General de l'Estat el 13 de setembre de 2017, per presumptes delictes de desobediència i/o prevaricació i/o malversació de capbdals públics per l'organització de l'1 d'Octubre a Montgat.  El decret conclou que no ha estat degudament acreditada la comisió dels delictes i arxiva les diligències d'investigació. Des de la Secció Local de Montgat volem manifestar el nostre reconeixement i profund agraïment a la nostra companya i alcaldessa, Rosa Funtané, per la seva defensa dels valors democràtics i per permetre als montgatins i montgatines exercir el dret a votar.