Montgat

Totes les notícies

Les Costes

L’urbanisme com a element de cohesió social

Montgat està format per diferents nuclis amb característiques i personalitat pròpia. Nascuts en èpoques diferents, el seu estat actual és molt divers. Des d’Esquerra entenem l’urbanisme com un element de cohesió territorial i hem prioritzat les actuacions en serveis essencials que permeten millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reequilibren el territori. Un exemple d’aquestes actuacions és el projecte d’urbanització del barri de Les Costes que preveu el soterrament de les línies aèries de serveis, així com la renovació de l’enllumenat i l’eixamplament de les voreres, reposició de paviments, etc. Aquesta primera fase del projecte en execució actualment té una durada prevista de 4 mesos i s’intervindrà en els carrers Alt i Annex i en un tram d’escales, quedarà pendent d’executar en una altra fase les obres del carrer Nostra Senyora de Montserrat i un altre tram d’escales.  

Manifestació de l'equip de Govern municipal en relació a la imminent celebració del judici al Tribunal Suprem obert contra els presos polítics

Davant la imminent celebració del judici al Tribunal Suprem obert contra Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras per la comissió de presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència, l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Montgat vol expressar la seva preocupació per unes acusacions i un empresonament provisional d'aquestes persones que constitueix, per sí mateix, una afectació greu dels seus drets fonamentals. Per tot això exposat, l'equip de govern de l'Ajuntament de Montgat expressa: Primer.- Mostrar el suport, escalf i acompanyament als dirigents polítics i socials que han de ser jutjats les properes setmanes enfrontant-se a unes acusacions infundades, així com a les seves famílies i les seves amistats. Segon.- Instar al Tribunal Suprem a prendre totes les mesures per tal de garantit el dret a un judici just i imparcial, reconegut a l'art. 10 de le Declaració Universal dels Drets Humans, a l'article 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i a l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans. Així com facilitar la tasca als observadors estatals i internacionals que volen assistir-hi. Tercer.- Instar al conjunt d'acusacions, i especialment a la Fiscalia General de l'Estat, a que reconsideri la seva acusació, ajustant-se als principis democràtics d'intervenció penal mínima en l'aplicació del Codi Penal. Quart.- Instar al Govern de l'Estat i a la Generalitat a la resolució política i democràtica del conflicte através del diàleg constructiu sense condicions. Cinquè.- Exigir l'alliberament immediat de totes les persones encausades perquè puguin assistir en llibertat al judici. Sisè.- Fer una crida a la població perquè responguem d'una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i l'exercici de drets fonamentals.

Calendari compliment obligacions amb la Sindicatura de Comptes

La gestió invisible

Habitualment, la valoració de la gestió municipal es fa a partir dels grans projectes i de les actuacions més visibles. Les obres que s’ha dut a terme, la via pública i el funcionament dels principals serveis són exemples del que tothom té en compte.   Sovint, no es té en compte tot el que comporta l’administració municipal. Perquè aparentment no aporta un valor directe a la ciutadania o perquè es dona per bo el seu funcionament. Però què passa quan no és així? quan l’incompliment de les obligacions ha estat habitual durant anys? Doncs que l’Administració municipal col·lapsa i tota la gestió ho pateix.   Lamentablement, aquesta ha estat la realitat que hem tingut que assumir, i que ha condicionat la gestió havent de canviar prioritats i ajornar projectes. L’incompliment reiterat de les obligacions amb el Tribunal de Cuentas o la manca d'estudis econòmics preceptius són alguns exemples. A dia d'avui, tot i que encara ens queda feina per fer, l’Ajuntament s’ha posat pràcticament al dia amb la Sindicatura i el Tribunal de Cuentas i ha tramès les liquidacions i els comptes generals dels anys 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Obres col·lector c. Bóbila

Millorant les infraestructures bàsiques

Una de les parts més visibles de l’actuació municipal són les obres públiques. N’hi ha que consisteixen en petites intervencions, com fer accessible una vorera. Altres, de major abast, milloren les infraestructures o recuperen espais per als vianants. Totes tenen en comú una gestió complexa. La contractació, especialment de l’obra pública, està subjecta a múltiples controls. Això fa que, sovint executar una obra es dilati en el temps de manera incomprensible per a la ciutadania. Fins ara s’han dut a terme, majoritàriament, actuacions de petita i mitjana envergadura, com millores en la via pública i en l’enllumenat. El clavegueram, amb una xarxa envellida i mancada d’inversions els darrers anys, ha estat una prioritat. En una primera fase s’ha actuat al carrer Abad Escarré i als col·lectors de la Virreina i ronda Vilares, obres ja finalitzades, i al col·lector del carrer Bòbila. La segona fase es centrarà en el barri del Turó, intervenint en el clavegueram del carrer Tiana, el col·lector de les escales de l’avinguda Turó i el carrer Buenos Aires. No són obres de lluïment, tot el contrari: són obres que generen molèsties als veïns, però són imprescindibles per al bon funcionament del poble. Vagin per endavant disculpes per les molèsties al veïnat afectat.

Obertura nova OAC

Treballem per millorar l'atenció ciutadana

A l’octubre es completa el procés d’entrada en vigor de la normativa que obliga les administracions a l’ús dels mitjans electrònics, també en les relacions amb la ciutadania. Això comporta canvis en l’organització i en les maneres de fer de l’Ajuntament, uns d’interns, sense impacte directe per als ciutadans, i d’altres que afecten directament la ciutadania. L’obligació a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament per part de les persones jurídiques (empreses, associacions, etc.) n’és un exemple. Amb l’objectiu de continuar avançant en l’ús dels mitjans electrònics sense perdre el contacte directe amb els veïns i veïnes, ha entrat en servei la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). El canvi en el model de funcionament i atenció serà progressiu i es desplegarà en diferents fases. La primera comporta el trasllat de l’oficina a unes noves dependències al costat de l’Ajuntament; en la segona fase, es desplegarà la plataforma electrònica de relació amb la ciutadania, que potenciarà la informació i la tramitació electrònica i permetrà la tramitació assistida per un treballador públic. Treballem per millorar la prestació dels serveis públics i  l’atenció ciutadana. Oficina d'Atenció Ciutadana Carrer Francesc Moragas (darrera de l'Ajuntament) Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous també de 16 a 18 h.

Parlament grup ERC. Diada 2018

Parlament de l'alcaldessa, Rosa Funtané Vilà, en representació del grup municipal d'ERC-AM amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

Avui és 11 de setembre de 2018 i podem dir que en aquests moments encara estem immersos en un garbuix d’emocions i sentiments que ens han fet bullir la sang. La darrera diada era un crit a l’esperança, un crit a la lluita pacífica, una llum al final d’un camí que arrosseguem des de fa més de 300 anys. Però des de l’1 d’octubre el nostre cor i la nostra raó, cada vegada més forts, ens criden LLIBERTAT!!  I podem dir que avui és un altre any en què reivindiquem i reclamem tot el que és nostre. Però ja no és com abans. Ara encara som més forts i amb més determinació que mai. Però continuem. Continuem amb la fermesa i la constància que ens caracteritza com a catalans i catalanes. Perquè res ens aturarà, Res ens farà donar cap pas enrere. Aquest darrer any ha estat ple d’ aconteixements, que lluny de poder imaginar fins on podia anar a parar la covardia de l’opressor, ha estat un malson per al nostre país. Un any on han intentat coartar-nos, silenciar la nostra veu, els nostres moviments,…amb amenaces, insults, amb violència,… I no tan sols han engarjolat a Oriol Junqueras, Raül Romeva,Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn. han intentat empresonar la veu d’un poble. Un poble pacífic. Un poble acollidor amb totes les cultures que des de fa molts anys han anat arribant al nostre país. Persones arribades de molts indrets i que amb la seva cultura pròpia convivim conjuntament, amb voluntat comuna, a la quotidianitat del nostre territori català. I tots ells i elles formen part de la nostra societat. Una societat diversa, una societat plural, enriquidora, sumant energia, sumant talent, sumant complicitats… Són molts anys que convivim i compartim un espai on tothom ha pogut viure i gaudir de la gent. On noves generacions han creat vincles emocionals amb la nostra terra, que és la terra de tots els que hi convivim.  A totes aquestes persones vull adreçar-me. Tots nosaltres formem part de la mateixa societat, on pares i avis van venir a Catalunya per donar-nos l’esperança d’un futur millor per ells i els seus.

Pla igualtat

S'aprova el Pla d'Igualtat de Gènere

El ple de juliol va aprovat per unanimitat el Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2021, amb la seva aprovació l'Ajuntament de Montgat es dota d'un instrument que permetrà concretar i articular les polítiques públiques d'igualtat efectiva entre homes i dones amb una visió integral i transversal. El pla d'Igualtat comprèn diferents accions estructurades en 5 eixos d'intervenció: Eix 1.- Impuls a les polítiques d’igualtat. Eix 2.-Atenció integral violència masclista. Eix 3.- Drets i qualitat de vida. Eix 4.- Treballs i usos del temps. Eix 5.- Foment de la participació En aquest enllaç podeu consultar el Pla d'Igualtat de Gènere  

Montgat Participa

S'aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana

El passat ple de juny es va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana. Amb la seva propera aprovació definitiva es disposarà de diversos instruments, des de les consultes populars fins les audiències ciutadanes, per fer efectiu el dret de la ciutadania a intervenir de manera molt més clara i decidida en els afers públics. Amb aquest nou Reglament es recupera el Consell de la Vila com a principal òrgan consultiu i de deliberació ciutadana. El Consell estarà format per representants de la ciutadania, de les entitats i associacions de Montgat, i de tots els grups municipals presents en el Consistori. Un dels nous instruments que aporta aquest Reglament són les audiències públiques ciutadanes, en les que els veïns i veïnes de Montgat, ja sigui en nom propi o en representació d’un col·lectiu o una entitat, podran intervenir i interperlar al Consistori sobre els temes que considerin d’interès general, confeccionant-se l’ordre del dia a partir de les seves propostes. Finalment, destacarem el Registre Ciutadà al que podran inscriure’s totes les persones interessades en participar en els afers públics de manera directa. Durant els propers mesos està previst dur a terme totes les accions necessàries per a la constitució del Consell de la Vila i per fer efectives tant l’audiència pública ciutadana, com el registre ciutadà. Cliqueu aquí si voleu veure el debat d'aquest punt en el Ple