Montgat

Totes les notícies

Moment del ple de maig

Aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs

Promoure compromisos ètics en la política municipal mitjançant la posada en pràctica de manuals de bon govern i impulsar un codi ètic d'obligat compliment per a tots els càrrecs electes, és un dels compromisos del programa electoral d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2015 a Montgat.  Amb l'aprovació del codi de conducta en la sessió del Ple de l'Ajuntament d'aquest mes de maig continuem avançant en el compliment dels compromisos als que ens varem comprometre amb la ciutadania i, al mateix temps, sentem les bases del que ha de ser el sistema d'integritat pública a l'Ajuntament de Montgat. Com va exposar la regidora d'Atenció Ciutadana i Participació, Laura Ribot, en la seva intervenció en el ple, els codis compleixen una triple funció: informar als servidors públics sobre la conducta que han d’adoptar en el desenvolupament diari de les seves responsabilitats i tasques, informar a la ciutadania sobre la conducta que han d'esperar dels servidors públics, i ajudar a promoure la confiança dels ciutadans i ciutadanes en els servidors públics. El codi de conducta aprovat s'estructura a partir d'uns principis ètics i de bon govern, i d'un conjunt de norrmes i compromisos en relació als conflictes d'interessos, als grups d'interès i la relació amb la ciutadania. El codi preveu un sistema d'adhesió individualitzada per a tots els càrrecs electes, directius i eventuals, amb això es pretén que el compromís amb els valors i principis, així com les normes, continguts en aquest codi no sigui purament formal, sinó que comporti una adhesió conscient, voluntària i compromesa amb la integritat de la institució a la qual representen o dirigeixen. Com va apuntar la regidora Laura Ribot, no hi ha cap document amb normes que sigui capaç de definir en detall l'ampli espectre de situacions reals que es poden produir; per això es tant important que el Codi de Conducta no esdevingui només una guia orientativa, sinó que esdevingui la base d'una nova cultura organitzativa basada en el foment de l'educació en la virtud pública.

David Sánchez, regidor d'Ordenació del Territori

S'aprova l'Ordenança reguladora de l’ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis.

En els darrers anys, a Montgat, igual que ha succeït en altres ciutats, s'han establert diferents Clubs Socials privats de consum de Cànnabis. Per això, es va impulsar la revisió del marc normatiu i l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de l’activitat. El resultat d'aquests treballs ha estat l'ordenança presentada en aquest darrer Ple i que s'ha aprovat per unanimitat. Tal i com va explicar en el Ple el regidor d'Ordenació del Territori, David Sánchez, és necessari establir unes condicions de seguretat i salubritat per a l'exercici d'aquesta activitat, amb l'objectiu de protegir a les persones usuàries i que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs de Cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns i veïnes.  Entre d'altres mesures, l'ordenança estableix distàncies mínimes entre els clubs de cànnabis i entre aquests i els centres educatius, de salut i esportius, per evitar, ni que sigui de manera indirecta, la promoció del consum d'una substància que pot tenir especials efectes nocius en la salut de determinades poblacions de risc o la seva concentració en zones determinades zones. Més informació sobre l'Ordenança Podeu seguir el ple en aquest enllaç  

Amb els representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Aprovades les mocions en defensa al dret a l'habitatge i la defensa del consumidor vulnerable d'energia elèctrica

Les mocions debatudes en aquest Ple de maig s'han centrat en la defensa del dret a l'habitatge i dels consumidors vulnerables d'energia elèctrica. Ambdues mocions han estat promogudes pels grups municipals integrants de l'equip de govern: ERC, ICV, PRE i MES. La moció en defensa al dret a l'habitatge va ser lliurada per representants de la PAH amb la petició que els partits representats al Ple de Montgat la debatéssin i expressin el seu posicionament respecte la dació en pagament retroactiva, el lloguer accessible, els desnonaments, la vivenda social i els subministraments garantits. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, ICV, PRE, MES i PSC i l'abstenció de CIU i Ciutadans. El projecte de reial decret de regulació del consumidor vulnerable d'energia elèctrica, i el bo social, actualment en fase de tramitació en el Congrés dels Diputats, no dóna cap resposta efectiva a la majoria de persones que es troben en situació de pobresa energètica, els criteris de renda inclosos són molt baixos i deixen a moltes famílies sense protecció, vulnera l'autonomia local, acaba amb el principi de precaució i exclou totes les llars on visqui una persona sola, entre d'altres aspectes del tot inacceptables. Per això, la moció aprovada insta al Govern de l'Estat espanyol a modificar aquest decret en el següent sentit: - La protecció del consumidor vulnerable només ha de tenir com a criteri els nivells de renda i no la relació comercial de la persona afectada amb qualsevol empresa. En aquest sentit es proposa que s’estableixi la definició contemplada a l’article 5.10. de la LIei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre situació de risc d’exclusió residencial. - El principi de precaució i la protecció davant els talls de subministrament. Ha de ser l'empresa, i no la persona afectada, la que contacti amb els serveis socials, i sense que es puguin generar noves deutes impagables per a les famílies afectades.

Signatura acord de govern

Moviment d'Esquerres (MES) entra al govern de Montgat

El govern municipal de Montgat, compost a dia d'avui per ERC, ICV i PRE, tenim la satisfacció de comunicar que s'ha arribat a un acord per a la incorporació del regidor de Moviment d'Esquerres (MÉS), Jordi Abad i Planas a l'equip de govern. Culminem una aspiració de fa molt temps, amb l'objectiu d'eixamplar la base d'un govern d'esquerres al nostre poble. Fa prop d'un any i mig, els quatre grups municipals (ERC, PSC, ICV i PRE) que llavors formàvem el govern vam acordar per unanimitat obrir converses amb MÉS per fer realitat aquest objectiu. La negativa sobrevinguda de la direcció local del PSC, que va tirar enrere un acord que el seu Grup Municipal havia subscrit, va impedir aquesta incorporació en un moment en què el pacte era pràcticament una realitat. Com sabeu el PSC va abandonar voluntàriament el govern segons la seva comunicació del 27 de febrer. Aquesta és una situació no desitjada i no entesa per nosaltres. Però de la mateixa manera, la sortida del govern de l'únic grup que s'oposava a l'entrada de MÉS ha obert la porta a reprendre les converses que es van haver d'abandonar sobtadament en el passat. Aquestes converses han conduit a l'acord que anunciem avui. Amb la incorporació de MÉS i el regidor Jordi Abad al govern de Montgat, el cartipàs municipal queda de la següent manera: -  Alcaldessa: Rosa Funtané. -  Primera Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Acció Social i Dona, de Salut i d'Educació: Montse Sanllehy. -  Segon Tinent d'Alcaldia, Regidor d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis, i Esports: David Sánchez. -  Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins: Gabriel Salguero. -  Quarta Tinent d'Alcalde i Regidora de Recursos Econòmics i Serveis Interns, i de Ciutadania i Participació: Laura Ribot -  Cinquè Tinent d'Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica, Consum, i Promoció de la Vila: Jordi Abad. -  Regidor de Cultura, Festes i Joventut: Jordi Chimisanas. -  Regidora de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport, i Comunicació: Emma Ros.

Ajuntament, Serveis Territorials, AMPA's i Plataforma Nova Escola celebren la noticia

L'Escola Nova una realitat

Avui, Montgat està d’enhorabona. La notícia tant temps esperada s’ha fet realitat: Montgat té una nova escola. Els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament han fet pública la notícia conjuntament. El curs 2017-18 començarà a funcionar la nova escola i, properament, abans de l’inici del període de pre-inscripcions, es presentarà públicament el projecte educatiu del centre. L'escola nova de Montgat s'ubicarà a la ronda dels Països Catalans, a la parcel·la reservada per a equipaments que, des de 2007, ja es va posar a disposició de la Generalitat per a aquesta finalitat. L’Ajuntament assumirà, a més, una bona part del cost que es concretarà properament així que es finalitzi la redacció del projecte. Queda encara molta feina a fer. Però arribat en aquest punt cal aturar-se, mirar enrere i reconèixer la feina de molta gent. Des dels membres de l’AMPA de l’Escola Salvador Espriu, amb l’Andrés Moreno al cap davant l’any 2007, fins als actuals membres de les AMPAS i de la Plataforma Escola Nova; els tècnics i responsables municipals i els dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Però si tots aquests anys han tingut una constant ha estat, la companya Rosa Funtané, regidora d’Educació l’any 2007 i actual alcaldessa. El compromís dels partits polítics en les diferents etapes, la suma de totes les voluntats i l’esforç constant i perseverant de tots ha estat la clau de l’èxit. Continuarem treballant per Montgat i per una escola pública i de qualitat.  

Comunicat d' ERC, ICV i PRE en resposta al comunicat del PSC

El passat dilluns 27 de febrer, el PSC de Montgat, a través del seu primer secretari, va fer saber a ERC, ICV i PRE la seva decisió de sortir del govern mitjançant una trucada a l’Alcaldessa, després d’haver anunciat a primers del mateix mes que estaven en un procés de reflexió envers aquesta possibilitat. Aquest temps se’ls va respectar i no va interferir en el desenvolupament de les facultats delegades als seus regidors. Ara bé, un cop coneixedors de la decisió, hi va haver un intercanvi total de vuit correus electrònics en els quals ERC, ICV i PRE instaven als socialistes a una reunió, proposant fins a tres dates dins de la mateixa setmana, ja que enteníem que era urgent parlar-ne i prendre quant abans millor les mesures necessàries que de la seva decisió se’n derivaven, mesures que enteníem i entenem necessàries pel bé del funcionament de l’Ajuntament. Aquesta reunió mai es va produir ja que el PSC no en veia la urgència i volia reunir-se 11 dies després d’anunciar-nos la seva decisió.  Donada la situació, a la darrera reunió, a la qual ells també estaven convocats (però a la que no van voler assistir) ERC, ICV i PRE van acordar enviar-los una acta de la mateixa on s’informava que en començar la propera setmana es procediria a fer el que era lògic després que ens diguessin que sortien de l’equip de govern: recuperar les delegacions d’Alcaldia dels seus regidors. Mai va haver resposta a aquella darrera comunicació.   Aquestes reunions que es varen convocar, tot i que sense èxit, son reunions de la Comissió de Seguiment del Pacte, les quals, segons recollia l’Acord de Govern posterior a les eleccions del 24 de maig de 2015, podien ser convocades per qualsevol dels partits signants. Altres aspectes que recollia aquell pacte, a més dels programàtics, parlaven del funcionament del govern, amb reunions setmanals dels regidors que el conformen, així com compromisos que, tal i com demostren els fets, no tots hem entès igual.

El grup municipal del PSC decideix sortir de l’equip de govern

Comunicat de l'equip de govern després de la decisió anunciada pel PSC. El PSC ha anunciat a la resta de grups municipals de l'equip de govern (ERC, ICV i PRE) la seva decisió de sortir de l'equip de govern, la qual cosa lamentem, donat l'esforç dels regidors i regidores d'ERC, ICV i PRE per integrar-los davant la situació per la que passa el PSC a Montgat. Des de la desafortunada baixa mèdica del seu portaveu i cap de llista, es van redistribuir les àrees que aquest portava, assumint-les el regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, David Sànchez, pel que fa a Gestió de Serveis i Equipaments, Obres i Infraestructures, i la regidora coordinadora de l'àrea d'Atenció a les Persones, Montse Sanllhey, pel que fa a Educació. Tot plegat a l'espera de la recuperació del cap de llista socialista, i posant per sobre de tot les necessitats del poble. Davant la sortida del grup municipal del PSC de l'equip de govern, Alcaldia recupera les atribucions delegades als seus regidors, que a més de les ja esmentades, impliquen Policia Local, Mobilitat i Joventut, per tal de reconfigurar-ne la seva distribució. Des del respecte més profund, la resta dels grups que formem l'equip de govern no entenem que hi hagi arguments polítics per a la decisió del PSC de Montgat envers el model de poble, i que vam recollir als acords del pacte signat per les quatre formacions a principi de legislatura. Aquest model se sintetitzava en tres dels quatre eixos programàtics acordats (eix comunitari, eix de qualitat democràtica i eix de model de poble cohesionat i sostenible)  i està en desenvolupament tal i com es va pactar. El quart eix, sobre drets nacionals, recull el dret a decidir del poble de Catalunya. Però en l'apartat de “Seguiment i compliment de l'acord de govern” diu que “en les matèries de caràcter general externes a les competències del govern i de política general, cada força política mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà expressar públicament de forma diferenciada”, cosa que també s'ha respectat.

Reflexions sobre les prioritats en l'educació

L'educació és per a  ERC, un dels pilars que han de sostenir la nova república. Per això, en el marc de les trobades que Esquerra està duent a terme en tot el país per reflexionar i debatre sobre com volem que sigui el nou país que construirem plegats, la Secció Local d'Esquerra ha volgut debatre i reflexionar sobre l'educació. Per fer-ho el passat dimarts vam comptar amb en Chakir El Homrani, diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí i membre de la Comissió d'Ensenyament al Parlament, en Carles Martínez, president de la sectorial d'Educació d'Esquerra i la Rosa Funtané, mestre i alcaldessa de Montgat. Durant la xerrada, que va comptar amb la participació activa dels assistents, es va parlar sobre el model educatiu a la nova República, un model educatiu que ha de garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió. Entre molts altres aspectes, també es va debatre sobre la relació entre la formació professional i el sistema productiu. Abans de l'inici de la xerrada, en Chakir El Homrani es va reunir amb els regidors d'Esquerra i amb membres de la Secció Local per conèixer de primera ma la realitat educativa a Montgat, visitant els terrenys cedits per l'Ajuntament per a la construcció del que ha de ser una nova escola a Montgat.

Posicionament dels diferents grups municipals respecte a les mocions proposades al Ple.

En la sessió del ple de la Corporació de mes de febrer es van presentar tres mocions. La primera, presentada pel grup municipal de Ciutadans proposava revocar l’adhesió de l'Ajuntament de Montgat com a membre de Ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència, no va prosperar al votar únicament a favor el Grup Municipal de Ciutadans. La segona moció de la sessió, presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i MES proposava l'adhesió al Manifest "Casa nostra, casa vostra", va comptar amb el suport de tots els grups municipals, aprovant-se com a Declaració Institucional. Finalment, a proposta d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, PRE i MES es va aprovar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, amb els vots favorables d'aquests grups i de Convergència i Unió i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans. Cal assenyalar que el Grup Municipal Socialista no es va poder posicionar durant el debat i posterior votació de les mocions degut a l'absència per motius de salut dels dos regidors d'aquest grup. Això no obstant, durant les intervencions del públic, el senyor Julio Aguilar, en nom del PSC, va expressar el seu posicionament contrari. Poden escoltar la seva intervenció a partir del minut 1h. 50 minuts de la sessió. Veure el vídeo a partir d'aquest enllaç.