Montgat

Totes les notícies

Presentació projecte Passeig Marítim

Planificant l’activitat municipal

Durant aquest any s’ha estat treballant en la panificació de l’actuació municipal i en l’elaboració del PAM, Pla d’Actuació Municipal. Aquest Pla, treballat conjuntament amb tot l’equip de govern, és una eina que marca els objectius i les principal línies de treball i actuacions a realitzar en aquesta legislatura. Una de les nostres preocupacions en la seva elaboració ha estat que aquest fos un Pla viable. Per això, hem treballat en la recerca de finançament. El resultat, l’increment de les aportacions de la Diputació i l’AMB, en relació a l’anterior legislatura, d’un 39% i un 20,67% respectivament. I també el suport tècnic concretat en la redacció de diversos projectes i l’execució per part de la Diputació, sense cost per l’Ajuntament, del projecte d’amabilització i millora del c. Pare Claret. Ben aviat, es presentarà a la ciutadania el PAM i els principals projectes que es portaran a terme en els propers anys.  

Escola Sant Joan

Execució de les obres inacabades

L'any inicial d'aquesta legislatura ha estat marcat per problemàtiques relacionades amb obres ja iniciades que s'han aturat al principi de la seva execució. Concretament, tres projectes: la Plaça de la Vila, el camp de futbol i l'Escola Sant Joan. Les dues primeres marcades per les presses i mala planificació. La tercera marcada per preus per sota de mercat a l'hora de licitar. En plena execució del projecte de la Plaça de la Vila, a l'hora de fer els fonaments es van trobar amb uns “bolos”, pedres grosses, que no s'havien contemplat en el projecte, fet que suposava l'increment dels costos. Això obliga a aturar i replantejar l'obra. L'altre cas semblant per una mala planificació és el del projecte del camp de futbol. A l'inici de l'execució es va detectar que no s'havia previst que els serveis d'aigua i electricitat havien de traslladar-se fora de l'àmbit de l'obra, això també implicaria un sobrecost no contemplat. Per tant, es va haver d'aturar l'obra i reestudiar-la. També es van aturar les obres de l'escola Sant Joan però perquè aquest va ser un projecte valorat i adjudicat a la baixa. Per aquest motiu les primeres empreses adjudicatàries van renunciar al contracte. Superades les dificultats les obres s’han finalitzat i inaugurat aquest mes de setembre.   

Rosa Funtané

Parlant amb la Rosa Funtané

Quina és la valoració que faries després d'aquest primer any a l'alcaldia? Ha estat dur però satisfactori. S’ha fet un treball intens, de portes endins. Desencallant obres, endreçant econòmica, administrativa i jurídicament tots aquells temes que ens hem anat trobant. Sempre vetllant, malgrat les pressions, pels interessos de Montgat i pel seu patrimoni. No sembla fàcil que quatre forces polítiques es posin d'acord a l'hora de governar un municipi... Som quatre forces diferents, en comú tenim que som d'esquerres. La clau és que tenim moltes ganes de treballar amb un objectiu: el bé del poble. Diàleg i confiança són les claus d’aquest equip de govern. Aquesta és la gran diferència... S'ha passat de 431.000 euros a 600.000 en les meses de contractació, com veurem reflectits aquests diners en el poble? Això ens permet començar a treballar en una fase parcial del projecte del barri de Les Costes, que el dúiem al programa i d'iniciar treballs en el clavegueram, una feina que no és vistosa però que es molt necessària de portar a terme. Quins són els principals eixos de treball en aquesta legislatura? Estem treballant per millorar la qualitat de vida a Montgat, millorant els espais educatius, donant serveis a les persones que busquen feina i als emprenedors, donant suport a les persones i famílies amb dificultats. Tot això amb rigor. També estem treballant en projectes d’obres de gran impacte, com el Passeig Marítim; obres imprescindibles en barris sovint oblidats, com Les Costes; i obres obligades però que no s’han tingut en compte com el clavegueram.  

Trobada d'entitats

Treballant per consolidar un govern obert

Un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben estructurada són imprescindibles per a consolidar una ajuntament obert. Les principals actuacions que configuren els principals eixos de treball que es van presentar a les entitats el passat mes de juliol: Enfortir i donar suport al teixit associatiu Elaborar un pla estratègic de participació ciutadana Recuperar el Consell de la Vila Promoure l'organització d'audiències públiques Consultes i processos participatius Hem aprovat una nova ordenança general de subvencions per adequar-la a la legislació vigent, s’han creat noves línies de subvencions i s’han presentat els pressupostos en audiència pública. Actualment estem treballant en el programa de suport al teixit associatiu i en el portal d’entitats, així com en el nou Reglament de Participació Ciutadana que ens permetrà recuperar el Consell de la Vila i construir les bases per a convocar consultes i organitzar processos participatius el 2017.  

Inventari Sindicatura de Comptes

Gestió transparent i responsable dels recursos públics

El desgavell de l’àrea de recursos econòmics no ens ho ha posat fàcil. Tot i així, estem regularitzant el retiment de comptes amb la Sindicatura, lliurant la informació econòmica requerida reiteradament i aprovant les liquidacions del pressupost d’exercicis anteriors. Aquesta és una feina fosca però imprescindible, ja que sense la liquidació i els comptes generals aprovats no és possible concertar operacions de crèdit per a fer front a nou projectes. Actualment ja podeu consultar en el portal de transparència, com ens vam comprometre, el registre de factures, la relació de proveïdors, els pressupostos i la informació pressupostària tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. També, podeu seguir tot el procés de contractació pública i assistir a les meses de contractació públiques, en les que s’han incorporat representants de tots els grups, inclosos els de l’oposició

Pl. Ajuntament

Un nou Ajuntament, una nova manera de fer.

L’anterior legislatura no va ser fàcil per Esquerra. Ser el soci minoritari d’un govern és complex, especialment quan el majoritari entén la governança de manera personalista i només busca el titular o la foto fàcil. Les conseqüències d’aquesta manera de fer s’han posat en evidència a l’inici d’aquesta legislatura. Alguns dels exemples de la manca de rigor en la gestió són: obres mal projectades, deute amb l’AMB de 235.397,42 € per obres executades i no pagades, més de 2.000.000 € de factures pendents de tramitar i pagar, gairebé 1.500.000 € d’una expropiació pendent de pagar, liquidacions i comptes generals sense aprovar, incompliment reiterat de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i a la Sindicatura de Comptes. El resultat de tot plegat: la congelació de les transferències d’impostos de l’Estat, subvencions de la Generalitat retingudes, impossibilitat de concertar operacions de crèdit pels nous projectes, auditoria de la Sindicatura de Comptes i reclamació de diversa documentació pel Jutjat. N’hi ha que es pregunten què ha fet el nou govern durant aquest primer any. La resposta és clara, treballar de portes en dins i fer la feina que no s’havia fet. Feina fosca, sense fotos ni titulars, però imprescindible per poder emprendre nous projectes i compromisos amb la ciutadania. També s’ha treballat en la definició de nous projectes que ben aviat veuran la llum.  

Presentació de les línies de treball

Presentades les principals línies de treball en Participació Ciutadana

L’Àrea de Govern i Ciutadania de l’Ajuntament, amb la companya Laura Ribot al capdavant,  va presentar el passat dijous a la sala Pau Casals les principals línies de treball  en matèria de participació ciutadana, així com les convocatòries de subvencions aprovades en la darrera sessió de la Junta de Govern Local. Per Esquerra Republicana i pel conjunt de l’equip de govern, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben informada són imprescindibles per a l’aprofundiment de la democràcia i per un govern obert. Enfortir i donar suport al teixit associatiu, elaborar un pla estratègic de participació ciutadana, recuperar el Consell de la Vila, promoure l’organització d’audiències públiques, consultes i processos participatius, són les principals actuacions que es volen impulsar. L’acte va continuar amb la intervenció de Josep Oriol Pujol Humet, montgatí d’origen i actualment Director General  de la Fundació Pere Tarrés, que ens va parlar sobre els principals reptes de les associacions, i va continuar amb una taula rodona amb la participació de persones actives i vinculades a diverses entitats com ara l’AVV del Turó, la UE Montgat, ASPAMOTI, els Diables i de l’AMPA Salvador Espriu que ens van parlar, en primera persona, sobre la realitat de mon associatiu a Montgat.      

Ajuntament de Montgat

Comunicat oficial de l'Ajuntament de Montgat

A les 7am del dia d'avui, 7 de juliol de 2016, s'han personat agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, tant a l'edifici central de l'Ajuntament de Montgat com a l'edifici de la Policia Local de Montgat. Després d'haver presentat un requeriment judicial de documentació, s'està procedint al llarg de tot el matí a lliurar tots els expedients requerits. El requeriment procedeix del Jutjat d'Instrucció 2 de Badalona. L'operació resta sota secret de sumari  i serà el jutge qui decidirà les accions a emprendre. Des de l'Ajuntament de Montgat s'està col·laborant en tot per facilitar la tasca als agents de la UDEF.  

Taula sobre els reptes de la Transparència

Avançant cap un Ajuntament amb parets de vidre

Durant les taules rodones i el procés d’elaboració del programa electoral per a les eleccions municipals, quan debatíem com tenia que ser l’Ajuntament que volíem per Montgat, conceptes com valors, proximitat i transparència va posicionar-se en primer lloc i així es fa reflectir en el nostre programa electoral. De la reflexió hem tingut l’oportunitat de passar a l’acció i, de manera pausada però sòlida, els nostres companys al govern de l’Ajuntament estan treballant en aquesta línia. Els pressupostos es van presentar en una audiència pública, els plens es retransmeten, s’ha constituït una mesa de contractació permanent i oberta a la ciutadania, s’ha creat el portal de transparència on, entre molta altra informació es pot trobar el registre de factures, els nostres regidors han fet públiques les seves declaracions de béns i d’activitats, i es continua treballant en el desplegament dels programes de treball en matèries de transparència i bon govern. Aquesta bona feina en matèria de transparència ens ha situat com a referent i aquesta setmana a les jornades de l’Àrea Metropolitana organitzades per parlar dels “Reptes de la transparència”, van convidar a presentar l'experiència de Montgat, juntament amb Ajuntaments com Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi, a la nostra alcaldessa i companya, Rosa Funtané.  Com va dir la Rosa durant la seva intervenció: “Pel nostre equip de govern el compliment de la Llei de Transparència no és només el compliment d’un mandat legal. Per nosaltres és una oportunitat. Una oportunitat per millorar l’organització i els processos de treball. Per potenciar valors com la integritat i l’ètica. Una oportunitat per retrobar-nos amb la ciutadania i recuperar la seva confiança. Una oportunitat per impulsar un model de poble més democràtic i participatiu. Amb ciutadans i ciutadanes informats i coneixedors del funcionament i de l’activitat del seu Ajuntament.”