Montgat

Totes les notícies

Taula sobre els reptes de la Transparència

Avançant cap un Ajuntament amb parets de vidre

Durant les taules rodones i el procés d’elaboració del programa electoral per a les eleccions municipals, quan debatíem com tenia que ser l’Ajuntament que volíem per Montgat, conceptes com valors, proximitat i transparència va posicionar-se en primer lloc i així es fa reflectir en el nostre programa electoral. De la reflexió hem tingut l’oportunitat de passar a l’acció i, de manera pausada però sòlida, els nostres companys al govern de l’Ajuntament estan treballant en aquesta línia. Els pressupostos es van presentar en una audiència pública, els plens es retransmeten, s’ha constituït una mesa de contractació permanent i oberta a la ciutadania, s’ha creat el portal de transparència on, entre molta altra informació es pot trobar el registre de factures, els nostres regidors han fet públiques les seves declaracions de béns i d’activitats, i es continua treballant en el desplegament dels programes de treball en matèries de transparència i bon govern. Aquesta bona feina en matèria de transparència ens ha situat com a referent i aquesta setmana a les jornades de l’Àrea Metropolitana organitzades per parlar dels “Reptes de la transparència”, van convidar a presentar l'experiència de Montgat, juntament amb Ajuntaments com Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi, a la nostra alcaldessa i companya, Rosa Funtané.  Com va dir la Rosa durant la seva intervenció: “Pel nostre equip de govern el compliment de la Llei de Transparència no és només el compliment d’un mandat legal. Per nosaltres és una oportunitat. Una oportunitat per millorar l’organització i els processos de treball. Per potenciar valors com la integritat i l’ètica. Una oportunitat per retrobar-nos amb la ciutadania i recuperar la seva confiança. Una oportunitat per impulsar un model de poble més democràtic i participatiu. Amb ciutadans i ciutadanes informats i coneixedors del funcionament i de l’activitat del seu Ajuntament.”  

Treballem per a una escola nova a Montgat

hir dijous representats de l'equip de govern, amb l'alcaldessa al capdavant, es van reunir al matí amb la Directora de Serveis Territorials de la Generalitat, després de demanar que s'avancés la reunió prevista pel dia 1 de juny, al vespre es van reunir amb representants dels centres i avui s'ha informat del desenvolupament de les dues reunions a la resta de partits polítics representats a l'Ajuntament. Donada la rellevància del tema, us convidem a llegir el comunicat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Montgat sobre l'escolarització al municipi i les perspectives de futur. Podeu llegir aquí el comunicat íntegre de l'equip de govern  

Comunicat de l’equip de govern en defensa dels treballadors públics de l’Ajuntament de Montgat

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Montgat valorem com a indispensable i inqüestionable la feina que desenvolupen els i les professionals d'aquesta administració, que com a treballadors públics duen a terme una tasca orientada al bé comú i permeten el desenvolupament tant de les polítiques públiques com dels serveis que es presten a la ciutadania. I tot plegat partint d'una presumpció de veracitat en allò que fan ajustat a dret, i d'una independència que ve donada per la estabilitat del seu lloc de treball.  Així, pot canviar el color polític de l'Ajuntament, pot canviar l'orientació de les seves polítiques, però els treballadors i les treballadores públics representen el fil conductor en el desenvolupament dels serveis municipals. A més, estem en una època en que la llei no permet una ampliació de plantilla, tot i que les necessitats i demandes de serveis han crescut amb la població. I tot i això,  a l'Ajuntament de Montgat gaudim d'un grup de professionals públics que estan treballant al límit, no només amb la seva professionalitat inqüestionable, sinó amb entrega i dedicació al servei públic. És per tot plegat que des de l'equip de govern considerem inadmissible que es qüestioni els professionals d'aquesta casa per interès personal o polític, com ha succeït reiteradament als darrers plens, i ens comprometem a la seva defensa, a més d'agrair-los la seva aportació al nostre poble.  

Posicionament del Grup Municipal d'ERC sobre el destí del nou local ubicat en el futur mercat a escola d'idiomes.

Esquerra té com un dels eixos principals en el seu programa impulsar les polítiques educatives que afavoreixin el coneixement i la formació de tots els montgatins en tots els àmbits. Per tant, és evident que no ens oposem a ampliar l'oferta formativa en cap aspecte formatiu ni, evidentment, en els idiomes. Des de diferents xarxes s’està fent, amb finalitats totalment partidistes, una mala interpretació de l’exposada aquest darrer ple sobre la instal·lació d’una escola d’idiomes en un local ubicat en el nou mercat i que, una vegada finalitzades les obres, passarà a ser titularitat municipal. Els grups municipals que van presentar la moció, CiU i Ciutadans, van insistir en la necessitat de destinar el futur local municipal a escola d’idiomes a partir d’un conveni de cessió del local a una universitat pública. D’acord amb aquest conveni, els montgatins, a més de facilitar el local, pagaríem les obres, les instal·lacions, el mobiliari, els elements tecnològics (ordinadors, audiovisuals i demés), tributs, publicitat i, a més, quan les classes no arribessin a 9 alumnes, assumiríem el cost. Evidentment, no estem disposats a regalar els recursos públics a canvi de només 2 beques de la Universitat. Per aquest motiu, sense descartar una escola d'idiomes, de dansa o de música, o bé un projecte social, conjuntament amb la resta de companys de l’equip de govern, estem estudiant diferents opcions per tal d'obtenir el major benefici, a tots els nivells, per al poble i per a tots els montgatins. Que cadascú tregui les seves conclusions. Des del grup municipal d’Esquerra continuarem treballant amb rigor i vetllarem per a que no es regalin els béns públics  

Rebut el requeriment de l'Audiència Nacional

Aquest matí els Mossos d'Esquadra han lliurat a la companya i alcaldessa Rosa Funtané el requeriment d'informació sobre la moció de suport a la resolució I/XI del Parlament de Catalunya. Aquest requeriment s'ha efectuat en virtut dels procediments oberts pel Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 de l'Audiència Nacional. Des d'Esquerra Montgat ratifiquem en nostre suport a la resolució del Parlament de Catalunya i als nostres companys i regidors.  

Audiència Pública: Pressupost 2016

Esquerra Republicana i el conjunt de l’equip de govern municipal estan compromesos amb la transparència. Primer es van obrir les sessions plenàries a tota la ciutadania mitjançant la seva retransmissió i publicació en Internet i, aquest dijous es va celebrar la primera audiència pública presentant a la ciutadania l’avant projecte de pressupost per al 2016. Com va dir la companya i alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané, aquest és un primer pas d’altres que properament anirem presentant. Consulteu aquí el pressupost municipal per a l'any 2016

Ple de constitució del nou Consistori

Avui es constitueix aquest plenari amb la voluntat absoluta de treballar per Montgat. Un plenari format per les forces que els montgatins han decidit amb el seu vot lliurement. La pluralitat de l’equip de govern és el reflex de la voluntat dels montgatins i montgatines que ens han recolzat. Aquest és un equip de govern que garanteix l’estabilitat, un equip de govern que posarà les polítiques socials i el benestar de les persones en primer lloc.  Perquè les persones són la nostra primera preocupació i la nostra principal ocupació. Montgat, és avui el poble que tots coneixem gràcies a l’esforç, implicació i dedicació de totes les persones que conformen la seva història. L’any 1933 es va constituir el primer ajuntament  i des de llavors, tant les autoritats que n’han format part, alcaldes i regidors, com els treballadors i totes les persones que voluntàriament han treballat pel bé comú i que han deixat una forta petjada, han contribuït a construir el Montgat que avui coneixem. Un poble del qual ens sentim orgullosos i al servei del qual es posa tot l’equip de Govern. Anant de la mà, acompanyant, escoltant, actuant i treballant per aconseguir la millor qualitat de vida per tots els montgatins que compartim aquest espai, aquesta terra. I ho farem des dels diferents punts de vista que conformen l’equip de govern, sumant. I també ho farem convidant a tot el plenari a participar en les qüestions rellevants per al nostre poble. Perquè tots els que participem d’aquest plenari som el reflex del que els ciutadans han decidit, i cal escoltar totes les forces polítiques per poder escoltar la voluntat del poble. I no tan sols al plenari. Volem, també, que el ciutadà participi de manera activa. I ho farem. Ens sentim molt orgullosos de poder iniciar aquest camí amb un equip de persones i formacions diverses, que han sabut teixir complicitats, deixar de banda interessos partidistes i, per sobre de tot, amb una gran humilitat i voluntat de servei a Montgat.

Caps de llista

Eixos del pacte de govern

Els resultats electorals de les passades eleccions expressen la voluntat de la ciutadania de formar el govern municipal des de la pluralitat. Des del convenciment que cal articular una majoria estable de govern a Montgat per afrontar els reptes que el poble i la ciutadania demanda.   Una nova etapa política a Montgat que es basarà en el diàleg i el respecte a tothom i que prioritza, en l’acció del govern, les preocupacions i aspiracions majoritàries de la ciutadania, enfortint amb els processos de participació la relació amb els montgatins i montgatines.   Un acord de progrés que recull el compromís d’una acció de govern basada en quatre eixos fonamentals: - Eix Comunitari, on generarem polítiques de cohesió i inclusió social, perquè tothom pugui gaudir dels mateixos drets, benestar i qualitat de vida. - Eix de Qualitat Democràtica. El poble com a espai de democràcia deliberativa i directa, on el diàleg i la transparència són la norma de govern. - Eix de Model de Poble cohesionat i sostenible, amb un espai públic accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi - Eix dels drets nacionals.   Pel que fa a l’eix nacional des d’Esquerra hem optat per teixir complicitats amb les forces polítiques signants d’aquest acord, ampliant així els regidors compromesos amb el dret a decidir. Els quals han manifestat el seu compromís perquè el poble de Montgat contribueixi a l’impuls del poble català. Entès aquest com a subjecte polític i jurídic que disposa de la sobirania democràtica necessària per a fer efectiu l’exercici del dret a decidir, com a plasmació del dret a l’autodeterminació dels pobles; i per tant, ha de poder escollir el futur polític propi amb llibertat i sense límits.  

Acord de Govern a l'Ajuntament de Montgat pel mandat 2015-2019, signat entre ERC-AM, PSC-CP, ICV-EUiA-E, PRE-AR

Les candidatures montgatines d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Partit Republicà d’Esquerra – Alternativa Republicana (PRE-AR) han formalitzat un acord de govern a l’Ajuntament de Montgat pel mandat 2015-2019, signat pels caps de llista de les esmentades candidatures el dia 9 de juny de 2015. Aquest acord conforma un pacte d’esquerres segons el qual, Rosa Funtané Vilà, cap de llista d’ERC-AM, serà l’alcaldessa de Montgat.   L’acord de govern reuneix les formacions majoritàries d’esquerres, que a les passades eleccions del 24 de maig, varen aconseguir plegades un total de 2.600 vots dels 4.992 emesos, amb ERC-AM al capdavant (1.028 vots), seguida per PSC-CP (608 vots), ICV-EUiA-E (512 vots) i PRE-AR (452 vots). En aquest sentit, l’acord de govern recull la voluntat expressada per la ciutadania de formar el govern municipal des de la pluralitat. Des del convenciment que cal articular una majoria estable de govern a Montgat per afrontar els reptes que el poble i la ciutadania demanda, els grups que signen l’acord constitueixen una majoria suficient per a formar un equip de govern estable que treballi de forma cohesionada i transversal des de la coresponsabilitat.   Entre d’altres aspectes, a més d’acordar que l’alcaldia l’assumeixi Rosa Funtané i Vilà, l’acord de govern per Montgat distribueix les tinences d’alcaldia de la següent forma:          1r Tinent d’Alcalde: Dimas Ramírez Juan, cap de llista de PSC-CP          2n Tinent d’Alcalde: Montserrat Sanllehy Gilabert, cap de llista d’ICV-EUiA-E)          3r Tinent d’Alcalde: David Sànchez Boutin (ERC-AM)          4t Tinent d’Alcalde: Gabriel Salguero Lafuente, cap de llista de PRE-AR)          5è Tinent d’Alcalde: Laura Ribot Cuenca (ERC-AM)      L’acord de govern, a més d’establir l’organigrama i el funcionament del govern municipal, també defineix uns eixos prioritaris del programa de govern, fruit del debat i consens entorn al que han estat els programes electorals de les forces signants i les propostes programàtiques de les corresponents forces polítiques en la campanya electoral.