Montgat

Notícia

Riera Sant Jordi

Sempre és difícil dissenyar i implementar projectes de l’entorn urbà, i és quasi impossible fer-ho de forma que plagui a tothom. En el cas de la urbanització de la riera Sant Jordi hi ha diferències en la regulació del tràfic de vehicles per fer-lo compatible amb l’ús per part dels vianants. El grup municipal d’ERC vol manifestar el seu desacord en la manera que s’ha implementat. No qüestionem el projecte en sí, però sí les formes, ja que hi ha hagut errors en la comunicació amb la ciutadania. Cal mantenir les propostes presentades i parlades amb els col·lectius ciutadans. Tots els veïns, comerciants, i persones que formen part d’un carrer o barri mereixen el mateix respecte, perquè en són els protagonistes vius. I per a tots ells treballem des de l’Ajuntament, sense diferències de tracte. Des de ERC apostem per un major consens i pràctica democràtica en la presa de decisions dels temes que afecten a la vida quotidiana dels veïns i veïnes, escoltant a tots els agents socials i buscant solucions el més ajustades possibles a les necessitats col·lectives