Montgat

Notícia

Política distant

Estar en un equip de govern i vetllar pels interessos de tots els ciutadans no és una qüestió fàcil però, com tot, ens hem de basar en uns objectius i unes finalitats que permetin arribar a l’equitat.
L’última en discòrdia al nostre poble, ha estat la finalització de les obres de la Riera Sant Jordi. La postura de l’ajuntament de Montgat no ha afavorit el consens del poble per al desplegament final d’aquest projecte. Una manca de política de proximitat ha propiciat (creiem que sense aquesta voluntat) divergències entres diferents col•lectius residents a la Riera Sant Jordi, veïns i comerciants.
La política d’Esquerra té uns pilars fonamentals basats en una democràcia moderna, on la veu del poble pren rellevància i el polític para les orelles amb atenció i fa colzes per a estudiar quina és la millor alternativa per a tothom. L’inexistent diàleg dels fronts “afectats” ha propiciat per part de l’ajuntament que a la Riera Sant Jordi, veïns i comerciant estiguin assistint a un partit de tennis en el què la pilota va i ve, tornar a anar...
Lamentem molt el que està passant entorn d’aquest projecte i tot i ser a dins de govern, manifestem que no qüestionem el projecte en si, sinó les formes amb què s’han dut a terme els diàlegs i finalment... el que passa sempre: uns per altres, la feina sense fer i acaba plovent al gust de només alguns.
Esperem que qüestions d’aquest tipus es vegin minvades amb la nova dinàmica que es presenta des de les regidories d’Esquerra, el nou Consell de la Vila. Tot i que no serà amb caràcter vinculant, les formes que nosaltres considerem com a correctes, escoltar a tothom, es veuran superades amb escreixos. Al nostre entendre, pel bé de tots els montgatins i les montgatines.

Àlex Rosa i Gandia - Secretari d'imatge i comunicació