Montgat

Notícia

Resum de les accions més importants dutes a terme per la Regidoria d'Educació

Treballar pel poble que estimes i portes dins el teu cor és encoratjador, motivant i un repte que afrontem amb molta il·lusió. Des de la Regidoria d’Educació hem incidit en la millora dels espais educatius i també per ampliar l’oferta educativa de Montgat, donant especial importància als valors de l’esforç, el respecte, la companyonia i d’altres que ens condicionen com a persones.
Des que Esquerra estem a govern, un dels objectius clau ha estat activar la Regidoria d’Educació per tal que sigui dinàmica i actual, adequada a les necessitats i als canvis vertiginosos als quals estem sotmesos per diferents factors, com la ràpida implantació i evolució de les noves tecnologies. Per això i perquè som conscients que moltes vegades és difícil transmetre a la població tot el que estem fent, en aquesta edició us volem fer cinc cèntims de quines han estat les nostres actuacions davant una regidoria tan important com és la d’Educació:
A l’Escola Salvador Espriu s’ha adequat un mòdul per a activitat física; s’ha pavimentat i pintat la pista poliesportiva • així com els espais annexes (s’ha ampliat la zona d’esbarjo lateral amb equipament de jocs) i s’ha pintat les parets adjacents a la pista; s’ha compartimentat aules on abans era l’espai d’Educació Física i s’ha millorat l’aspecte extern (amb tanques noves) i l’intern amb mà de pintura. També hem fet una important inversió per a adequar les aules a les noves tecnologies per tal que l’educació, al nostre poble, estigui al dia de les necessitats dels infants.
A l’escola Sant Joan s’ha reconvertit el pati de ciment en pati de sorra adequant-lo així en un espai més apropiat i • segur per a l’alumnat, s’ha pintat les aules i s’han desenvolupat diferents tasques de manteniment per a la millora de l’espai.
A l’Escola Marina s’ha invertit en l’implantació d’espai verd adequat al clima i a l’ensenyament escolar, afavorint que • l’alumnat del centre pugui gaudir d’unes millors condicions a les hores d’esbarjo.
A l’escola d’adults Timó s’ha millorat els espais i el mobiliari, reestructurant la imatge que tenia i creant un centre • actualitzat i adaptat a les necessitats que requereix una escola d’adults.
A l’escola Bressol “Els Montgatets” s’ha anat invertint en infraestructures que han afavorit la consolidació d’aquest • centre de nova creació i també hem cregut idoni invertir en la construcció d’un espai necessari de trobada entre pares i mares, professorat i nenes i nens.
En quant a l’oferta educativa ens ha preocupat especialment la transició de l’escola a l’institut, per aquest motiu • hem dotat d’aules de reforç per al cicle superior de primària i 1r. i 2n. d’ESO per tal de proporcionar a l’alumnat del nostre poble una educació que atengui la diversitat i que s’adapti a les diferents necessitats d’aprenentatge, tot ajudant els alumnes a assolir els continguts i les competències necessàries per al seu desenvolupament.
Així mateix ens hem preocupat especialment de la transmissió de la nostra llengua i en aquest sentit hem signat un • conveni amb el Consorci de Normalització lingüística del Maresme per tal que imparteixi des del mateix centre els nivells B i C de Català. Enguany totes les persones que s’han presentat al nivell C de català han superat la prova. Enhorabona.
Dins l’aprenentatge de la nostra llengua hem aconseguit la impartició de cursos bàsics per a nouvinguts i els • nivells superiors per tal de normalitzar el català en el territori. Ha estat tot un èxit de participació i de motivació per aprendre.
Hem treballat per a la continuïtat i l’evolució de la UEC (unitat d’escolarització compartida) en la modalitat de jardineria • i en el Projecte La Barca.
També hem participat de la gestió del PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) mancomunat amb municipis • del Baix Maresme.
Tota aquesta tasca no tindria importància si no haguéssim aconseguit la participació de la comunitat educativa de Montgat, que conjuntament amb la representació que tinc com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Montgat en el Consell Escolar Territorial del Maresme i Vallès Oriental, hem estat reconeguts com a municipi de referència, per haver assolit en aquests anys de govern, un tarannà innovador, amb inquietuds, àgil i engrescador.
Perquè Montgat és el meu poble. Montgat és el teu poble. PERQUÈ MONTGAT S’HO VAL.