Montgat

Notícia

El Pla d'Actuació Municipal i el pressupost es presenten a la ciutadania

  • David Sánchez presenta els projectes de Territori i d'esports
  • L'alcaldessa presenta els principals projectes i inversions
  • En Jordi Chimisanas presenta el PAM i el pressupost de Promoció Econòmica i de Cultura i Festes
  • Moment de la presentació
  • Moment de la presentació
Aquest divendres s'ha presentat el Pla d'Actuació Municipal (en endavant, PAM), una eina que neix a Montgat amb la voluntat de convertir-se en un instrument de referència a l’hora de treballar pel poble, i que vol donar un nou impuls a la manera de relacionar-se amb la ciutadania.

Els regidors d'Esquerra, conjuntament amb tot l’equip de govern, han estat treballant durant aquests mesos per a definir les seves línies estratègiques del PAM. El resultat és un document elaborat de forma conjunta per les forces polítiques que composen el govern municipal i que desenvolupa els principals eixos del pacte de govern. És, per tant, fruit d’un gran consens intern, i posa en valor la diversitat d’idees traslladant-les al PAM o Pla d'Actuació Municipal a través d’actuacions planificades curosament.

Estem davant d’un projecte ambiciós i sense precedents al nostre poble. L’aposta per una visió estratègica del nostre poble, tot fomentant el bon govern a través d’accions de compromís públic i de rendiment de comptes, és una oportunitat que no devem ni volem perdre.

Per a que l’acció de govern sigui efectiva ha d’anar acompanyada del compromís periòdic de retre comptes i publicar, d’una banda, el seu calendari d’actuacions, i, d’una altra banda, els resultats assolits en les diferents fases d’execució dels projectes. Creiem, sens dubte, que això farà més propera la gestió municipal a totes les veïnes i veïns, i aquesta és una transformació que implicarà canviar moltes coses: les formes de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos, i fins i tot d’entendre la gestió pública.

I tal i com va dir l'acaldessa, Rosa Funtané, "Volen fer de Montgat un poble vertebrat territorialment i cohesionat socialment, a la mida de les persones, amb capacitat per generar sentiment de pertinença". Per això, impulsarem polítiques públiques al servei de les persones, generant oportunitats i prestant serveis de qualitat per a la millora del benestar comunitari, a partir de tres grans línies o eixos que considerem estratègics.

- Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.
- Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu
- Desenvolupar/construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Però per a que els objectius fixats en el PAM es puguin assolir cal disposar de recursos suficients per a dur-los a terme. És per això que s'ha volgut presentar el PAM juntament amb el pressupost municipal per al 2017, pressupost que fou aprovat inicialment el passat mes de desembre, amb els vots a favor de totes les forces polítiques, excepte de Convergència i Unió.

Podeu consultar el document íntegre del PAM al Portal de Transparènvia o directament des d'aquest enllaç