Montgat

Notícia

Posicionament dels diferents grups municipals respecte a les mocions proposades al Ple.

En la sessió del ple de la Corporació de mes de febrer es van presentar tres mocions. La primera, presentada pel grup municipal de Ciutadans proposava revocar l’adhesió de l'Ajuntament de Montgat com a membre de Ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència, no va prosperar al votar únicament a favor el Grup Municipal de Ciutadans.

La segona moció de la sessió, presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i MES proposava l'adhesió al Manifest "Casa nostra, casa vostra", va comptar amb el suport de tots els grups municipals, aprovant-se com a Declaració Institucional.

Finalment, a proposta d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, PRE i MES es va aprovar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, amb els vots favorables d'aquests grups i de Convergència i Unió i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans.

Cal assenyalar que el Grup Municipal Socialista no es va poder posicionar durant el debat i posterior votació de les mocions degut a l'absència per motius de salut dels dos regidors d'aquest grup. Això no obstant, durant les intervencions del públic, el senyor Julio Aguilar, en nom del PSC, va expressar el seu posicionament contrari. Poden escoltar la seva intervenció a partir del minut 1h. 50 minuts de la sessió. Veure el vídeo a partir d'aquest enllaç.