Montgat

Notícia

Comunicat d' ERC, ICV i PRE en resposta al comunicat del PSC

El passat dilluns 27 de febrer, el PSC de Montgat, a través del seu primer secretari, va fer saber a ERC, ICV i PRE la seva decisió de sortir del govern mitjançant una trucada a l’Alcaldessa, després d’haver anunciat a primers del mateix mes que estaven en un procés de reflexió envers aquesta possibilitat. Aquest temps se’ls va respectar i no va interferir en el desenvolupament de les facultats delegades als seus regidors. Ara bé, un cop coneixedors de la decisió, hi va haver un intercanvi total de vuit correus electrònics en els quals ERC, ICV i PRE instaven als socialistes a una reunió, proposant fins a tres dates dins de la mateixa setmana, ja que enteníem que era urgent parlar-ne i prendre quant abans millor les mesures necessàries que de la seva decisió se’n derivaven, mesures que enteníem i entenem necessàries pel bé del funcionament de l’Ajuntament. Aquesta reunió mai es va produir ja que el PSC no en veia la urgència i volia reunir-se 11 dies després d’anunciar-nos la seva decisió.  Donada la situació, a la darrera reunió, a la qual ells també estaven convocats (però a la que no van voler assistir) ERC, ICV i PRE van acordar enviar-los una acta de la mateixa on s’informava que en començar la propera setmana es procediria a fer el que era lògic després que ens diguessin que sortien de l’equip de govern: recuperar les delegacions d’Alcaldia dels seus regidors. Mai va haver resposta a aquella darrera comunicació.
 
Aquestes reunions que es varen convocar, tot i que sense èxit, son reunions de la Comissió de Seguiment del Pacte, les quals, segons recollia l’Acord de Govern posterior a les eleccions del 24 de maig de 2015, podien ser convocades per qualsevol dels partits signants. Altres aspectes que recollia aquell pacte, a més dels programàtics, parlaven del funcionament del govern, amb reunions setmanals dels regidors que el conformen, així com compromisos que, tal i com demostren els fets, no tots hem entès igual.

Transversalitat vs intromissions
 
Un dels aspectes que a l’inici de la legislatura semblava que tots teníem clar era un model de treball transversal i conjunt. La transversalitat és l’única eina que tenim per abordar temes complexos que impliquen diverses regidories. I així hem estat treballant. Lamentem que el PSC hagi pogut entendre això com a intromissions a les seves àrees, però només un dels quatre grups que formaven l’equip de govern ho ha sentit així, i ERC, ICV i PRE entenem que la transversalitat és una eina indispensable per abordar les millores de la qualitat de vida a Montgat des de diversos angles. Sobretot perquè, tot i ser diversos partits, som un únic equip, i ho som per a tot el poble. No es pot treballar com si les regidories fossin parcel·les amb tanques entre unes i altres, perquè així no és la realitat que ens envolta.
 
Les reunions de l’equip de govern com a òrgan de decisió
 
El treball transversal i conjunt ha implicat un model intern que recollia l’Acord signat per les quatre forces, i que tenia i té com a element cabdal les reunions de l’equip de govern. Reunions que s’han celebrat i se celebren cada dijous. Aquestes esdevenen l’òrgan de decisió principal d’aquest equip de govern, on participen tots els regidors que el conformen i es tracten i es debaten els grans temes, entre d’altres. Tanmateix, aquestes reunions permeten que cada membre de l’equip tingui una visió global de la tasca que estem desenvolupant, més enllà de les àrees que tenen delegades. Alhora, gràcies a la informació que es volca en aquestes reunions, els regidors poden traslladar la informació necessària als companys dels seus partits. Els partits es poden posicionar sobre els diversos temes a les seves reunions internes de partit. I com si d’una cadena de bicicleta es tractés, els regidors poden traslladar i expressar els posicionaments dels seus partits a les reunions d’equip de govern, on recordem, es prenen les decisions.
 
No entenem acusacions de negatives a debatre cap ni un tema, ja que tothom en aquest equip de govern els pot proposar (l’ordre del dia de les reunions de l’equip de govern es fa recollint tots aquells punts que cada regidor vol tractar i, com que el treball és transversal, no cal que siguin de la seva àrea). I més sorprenents ens resulten alguns dels temes exposats pels socialistes, com el del WaveGarden. El que era primer tinent d’Alcalde, justament el cap de llista del PSC, va ser qui primer va rebre informació envers a aquest projecte i qui ens la va traslladar a la resta de l’equip de govern. Es va procedir a fer-ne una presentació interna per tal que tot l’equip en tingués més informació. En cap reunió de l’equip de govern els regidors socialistes van mostrar la seva disconformitat, ans al contrari. I mesos després, el PSC proposa parlar-ne a una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte. És ben cert que ERC, ICV i PRE, en aquest context, ens varem negar a debatre-la. Entenem que les accions de govern es debaten a les reunions de l’equip de govern i que la Comissió de Seguiment del pacte ha de fer això, un seguiment dels acords programàtics i de les metodologies recollides a l’Acord. Perquè d’altra forma, si les accions de govern es debaten a una Comissió de Seguiment del Pacte (on no necessàriament hi són regidors, si no representants dels partits, siguin o no càrrecs electes), estem contribuint a crear un govern a l’ombra. Si per això se’ns acusa de ser poc dialogants i poc transparents, benvinguda sigui l’acusació.
 
Legalitat vs burocràcia
 
És ben cert que tots quatre grups municipals ens hem anat trobant moltes dificultats en entrar a governar, dificultats que han pogut afectar en més o menys grau a totes les àrees. Aquestes dificultats, donades les seves derivacions legals, s’havien de solucionar. I això ha implicat feina, una feina que tot i no ser visible, ha estat i és ingent. Però els despropòsits heretats no ens han impedit treballar. Hem entès, si més no des de ERC, ICV i PRE, que ajustar-se a la legalitat és prioritari i inclou adaptar els mètodes de treball a allò que diu la llei. Si això s’entén com a increment de la burocràcia, ho lamentem, però l’alternativa són els jutjats i l’Ajuntament d’aquest poble ja ha rebut la visita de la Unitat de Delictes Fiscals de la Policia Nacional una vegada. Si depèn de nosaltres, no en seran dues.  
 
ERC, ICV i PRE seguirem treballant com a servidors públics des de l’equip de govern, tot respectant el pacte que varem signar després de les eleccions del 24 de maig de 2015, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de montgatins i montgatines.