Montgat

Notícia

El Ple de juny aprova el Pla Local d’Educació 2017-2024.

Pla Local d'Educació
Pla Local d'Educació
L’Educació és per Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, amb un destacat valor estratègic per garantir la igualtat d’oportunitats. Aquest caràcter estratègic juntament amb l’evolució de Montgat ens va portar a iniciar l’any 2016, des de la regidoria d’Educació, els treballs d’elaboració del Pla Local d’Educació 2017-2024.

Aquest Pla s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de la comunitat educativa, amb l’objecte de fer una diagnosi socioeducativa, fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa i crear i enfortir les xarxes de participació i treball en xarxa en matèria de polítiques educatives a nivell local.

Els principis que han guiat l’elaboració d’aquest pla són una visió integral de l’educació, l’acció transversal i organització flexible, la participació i coresponsabilitat, la sostenibilitat de les accions, la política educativa inclusiva i la sostenibilitat i educació ambiental.

Resultat dels treball duts a terme, s’han identificat 6 eixos i 19 línies de treball que s’aniran desplegant progressivament i amb les quals es centraran els esforços.

Podeu ampliar la informació sobre el Pla d’Educació 2017-2024