Montgat

Notícia

Posicionament respecte el projecte WaveGarden

Presentació WaveGarden
Presentació WaveGarden
El projecte de construcció d'una piscina d'ones per a la pràctica del surf és un projecte de promoció privada en terrenys privats que, per les seves caraterístiques entenem que és singular. Per això, des del primer dia, s'ha mantingut una actitut prudent i s'ha actuat de manera transparent. 

Tant bon punt es va disposar d'informació suficient, es va requerir als promotors què presentessin el seu projecte a tots els regidors (govern i oposició) i després a la ciutadania. Així, a principis de febrer, concretament el dia 2, els promotors del projecte "WaveGarden" van presentar a la ciutadania el projecte. Durant la sessió els promotors van donar resposta a totes les preguntes que els hi van plantejar els assistents.

Davant de qualsevol petició o  projecte d'iniciativa privada, l'Ajuntament està obligat a tramitar i resoldre'l de manera motivada i, en aquest sentit, s'està actuant. Quan es disposi del projecte i informes definitius, s'estudiarà en profunditat el projecte i s'avaluaran totes les circumstàncies que hi concorren. Llavors, de manera fonamentada i motivada, es prendrà una decisió. Aquest ha estat el posicionament de l'equip de govern i del Grup Municipal d'Esquerra des del primer dia.

Finalment, volen manifestar la nostra sorpresa per la desinformació que s'està generant al voltant d'aquest projecte privat. Donant-se per certa informació que res té a veure amb l'avant projecte presentat pels promotors a l'Ajuntament i que el passat 2 de febrer es va presentar a la ciutadania. 

Per tot això, i davant la nova situació que s'ha generat l'equip de govern ha emès el comunicat informatiu que a continuació us compartim.

- Comunicat de l'equip de govern en relació al projecte de "WaveGarden"