Montgat

Notícia

Ajuts a les famílies amb pocs recursos per pagar l'IBI

Ajuts IBI 2017
Ajuts IBI 2017
Una de les noves línies d’ajuts derivades del Pla Estratègic de subvencions aprovat el passat mes de febrer, són els ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària.

Aquesta línia d’ajuts està destinada als propietaris o llogaters d’un habitatge d’ús habitual amb un valor cadastral inferior o igual a 60.000 euros. L’import de l’ajut estarà condicionat pel nivell de renda de la unitat familiar, així com pel nombre total de sol·licituds presentades.

Cal destacar que tant la persona sol·licitant, com cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili poden tributar en concepte d'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l'habitatge habitual i un màxim d'una plaça d'aparcament.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 19 de novembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Més informació sobre les condicions específiques de la convocatòria