Montgat

Notícia

El procés participatiu per decidir el destí d'una part del pressupost municipal en marxa

  • Taller amb el Grup Motor per a l'elaboració de propostes
  • Grup motor - debat propostes
  • Grup motor - debat propostes
  • Grup motor - debat propostes
Des de la Secció Local anem fent el seguiment del programa electoral i, progressivament, anem veient com els companys de l'equip de govern van desplegant i duent a terme accions i compromisos que s'havien inclòs, primer en el Programa d'Esquerra i, després, en el Pla d'Actuació Municipal. Pel que fa a les polítiques en matèria de Govern Obert i Participació Ciutadana s'ha assolit una nova fita amb l'inici del procés de pressupost participatiu.

El pressupost participatiu, una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís, és una eina per empoderar la ciutadania perquè pugui incidir, de forma activa en els assumptes públics. Amb aquesta aposta per la Democràcia participativa com a nova forma de govern pretenem que la ciutadania recuperi l'espai públic i intervingui de forma decidida en l'entorn que l'envolta.

Amb la promoció de processos participatius la ciutadania expressa les seves demandes, elaborant propostes per tal que aquestes siguin incloses en el pressupost municipal. Concretament, aquesta va ser la missió de la trentena de persones que es van reunir aquest dissabte per identificar mancances, necessitats i problemàtiques i, a partir del debat i reflexió conjunta, elaborar propostes.

Fins el proper 12 de novembre tots els ciutadans de Montgat majors de 16 anys poden presentar les seves propostes

Més informació sobre els pressupostos participatius