Montgat

Notícia

Aprovades les Ordenances Fiscals per al 2018

Ordenances Fiscals 2018
Ordenances Fiscals 2018
El ple extraordinari del passat 19 d’octubre va aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals per al 2018.

Més enllà de les millores tècniques introduïdes en les ordenances per tal d’adaptar-les als canvis normatius o millorar i clarificar conceptes de cara a la seva interpretació i correcta aplicació, les Ordenances del 2018 no incorporen canvis substancials respecte les de l’any 2017.

Pel que fa a l’impacte econòmic en la ciutadania no s’ha aplicat cap increment i, per altra banda, s’ha continuant aplicant la tarificació social en les ordenances que s’han revisat elaborant el preceptiu estudi econòmic, com és el cas de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització del servei d’àpats a domicili.

També destacar que s’ha incorporat un nou supòsit de bonificació en l’ordenança reguladora de la prestació de serveis esportius. Així, a més d’aplicar-se la tarificació social, els usuaris de les activitats esportives dirigides i del Casal d’Estiu que acreditin la seva discapacitat tindran garantida la bonificació del 50% del preu públic.