Montgat

Notícia

Posicionament en relació al projecte que promou l’empresa Wavegarden BCN S.L.

Terrenys de la Fundació Montcelimar
Terrenys de la Fundació Montcelimar
Des de la presentació a principis del 2017 del projecte d’una instal·lació esportiva per a la pràctica del surf, en els terrenys propietat de la Fundació Montcelimar, el fil conductor de les actuacions d’aquest grup municipal ha estat el compliment de la legalitat i la transparència . Per això, des del primer moment es va fer públic el projecte per a coneixement de la ciutadania.

Durant aquests mesos s’han dut a terme els tràmits que requereix un projecte d’aquestes característiques.  Tràmits lents i complexos, però imprescindibles.  Finalitzats aquests tràmits i després d’analitzar i debatre internament tots els aspectes que hi ha a l’entorn del projecte, des de les expectatives de promoció de la vila o d’impacte econòmic, fins a les molèsties al veïnatge i l’impacte en la mobilitat i la contaminació medioambiental (acústica, consum d’aigua i afectació dels aqüífers), considerem que aquestes tenen un major impacte que les expectatives. Per això, Esquerra Republicana no donarà suport al projecte del Wavegarden en la propera reunió de la Comissió Informativa Especial.